Antwort Jak se píše odesílatel? Weitere Antworten – Jak správně napsat odesílatele

Jak se píše odesílatel?
Poštovní adresa odesílatele se píše do levého horního rohu obálky. Pokud je zásilka odesílána doporučeně, tj. pokud požadujeme potvrzení o jejím doručení, musí být na obálce tato adresa povinně uvedena. Při podání doporučené zásilky je nutno také vyplnit a spolu se zásilkou poště odevzdat formulář „Podací lístek“.Popis adresy bude poté vypadat následovně.

 • na první řádku uveďte název společnosti.
 • na druhé řádce pokračujte se jménem adresáta. Před jméno můžete připojit i text: K rukám (titul + jméno adresáta) nebo jméno osoby zvýraznit (např. podtržením).
 • ulice a číslo popisné
 • PSČ a město.

na dopisních papírech se adresa odesílatele obvykle uvádí v hlavičce dopisního papíru nebo v jeho patě, prostor pro umístění adresy příjemce na dopisním papíru, tzv. adresové pole, může být vpravo nebo vlevo –⁠ záleží mj.

Kam napsat odesílatele na dopis : Levá horní čtvrtina je místem pro nadepsání adresy odesílatele – napište svou adresu přibližně 1 cm od okrajů obálky. V případě nezastižení adresáta vám bude dopis vrácen. Jednotlivé řádky pište ve stejném sledu, jako u adresáta.

Jak odeslat dopis Česká pošta

Stačí vybrat typ dopisu, nahrát adresu a PDF s textem a zaplatit kartou. Pošta pak sama vše vytiskne, zabalí a doručí a vy ušetříte čas. Dopis můžete poslat i online, aniž byste museli chodit na Poštu. Stačí vám k tomu notebook, platební karta a portál Dopis Online od České pošty.

Jak Nadepsat poštovní obálku : Adresa musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li adresa psána strojem, na počítači apod., písmo (malá písma) nesmí být menší než 2,5 mm. Adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahující luminiscenční barvivo.

Jak správně nadepsat obálku

 1. Zapomeňte na písmo jako titěrné blechy. Obálku nadepište dostatečně velkým písmem, aby text šel dobře přečíst.
 2. Nepište tužkou. Adresa se většinou nesmí psát prostředkem, který lze snadno vymazat a přepsat.
 3. Na obálce si nechte místo pro umístění známek či štítků přepravní společnosti.

 1. adresa se začíná psát vždy s velkým počátečním písmenem.
 2. všechny řádky adresy začínají od levé svislice.
 3. řádkování jednoduché, řádkuje se rovnoměrně
 4. na konci řádků není žádná interpunkce.
 5. píší-li se dva údaje na tentýž řádek, je mezi nimi čárka.
 6. žádné údaje se neprokládají, nepodtrhávají, ani se nepíší tučně

Kam se píše na balík adresát a odesílatel

„Podle poštovních podmínek, které jsou k dispozici buď na webu České pošty, nebo na každé pobočce, se údaje adresáta píší do pravé dolní čtvrtiny zásilky. Do levé horní čtvrtiny se pak píší údaje odesílatele. Je to proto, aby při třídění bylo jasné, kdo je adresát a kdo odesílatel,“ poznamenal Vitík.Základní ceny

OBYČEJNÉ PSANÍ EKONOMICKÉ* Do hmotnosti / cena v Kč
50 g – standard 500 g
Základní cena 27,00 35,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek 26,00 34,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek 25,00 33,00

Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt. V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele. Pokud náhodný podavatel požaduje poslat Doporučené psaní prioritně, uvede to při podání na poště, případně označí psaní poznámkou D+1.

Adresa musí obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu a přesné a úplné místní údaje. Používá se jednoduché řádkování a musí se dodržovat dané pořadí. Zpřesňující údaje – oddělení, jméno zaměstnance, který záležitost vyřizuje a jeho funkci (pokud má osoba titul, uvedeme ho, a pokud ne, před jméno napíšeme pí, p.

Jak má vypadat adresa : V prvním řádku se uvede název ulice, číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační včetně dodatku, přitom číslo orientační se uvede za číslo popisné a oddělí se lomítkem. Jedná-li se o adresní místo v nepojmenované ulici, první řádek se neuvádí a číslo popisné nebo evidenční se uvede za názvem části obce.

Jak se píše na balík adresa : Samotná doručovací adresa pak patří do pravé spodní čtvrtiny obálky. Na řádky pod sebe napište oslovení (volitelné), jméno adresáta, ulici s číslem popisným, PSČ a město. V případě, že posíláte zásilku do/ze zahraničí, připište pod adresu ještě cílovou zemi (ideálně v angličtině, popř. jazyce cílové destinace).

Jak se píše adresa na balík

Samotná doručovací adresa pak patří do pravé spodní čtvrtiny obálky. Na řádky pod sebe napište oslovení (volitelné), jméno adresáta, ulici s číslem popisným, PSČ a město. V případě, že posíláte zásilku do/ze zahraničí, připište pod adresu ještě cílovou zemi (ideálně v angličtině, popř. jazyce cílové destinace).

Hodnota zastoupena písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – aktuálně 27 Kč. Vhodné na pohlednice, nebo obálky.Vláda se nakonec rozhodla od března 2024 zvýšit cenu roční známky na 2 300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Veškeré peníze z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic.

Jak správně psát adresu v textu :

 1. adresa se začíná psát vždy s velkým počátečním písmenem.
 2. všechny řádky adresy začínají od levé svislice.
 3. řádkování jednoduché, řádkuje se rovnoměrně
 4. na konci řádků není žádná interpunkce.
 5. píší-li se dva údaje na tentýž řádek, je mezi nimi čárka.
 6. žádné údaje se neprokládají, nepodtrhávají, ani se nepíší tučně