Antwort Jak se píše 20 ti? Weitere Antworten – Jak psát 10 ti

Jak se píše 20 ti?
Zásadně nikdy nepíšeme koncové -ti a -mi (například: „10-ti stupňové pivo“) – číslo zapsané číslicí nikdy neskloňujeme v textu, skloňujeme je až při čtení na základě kontextu (správně je tedy „10° pivo“).Právě v psaní základních číslovek dělá chybu mnoho lidí. Chyba přitom spočívá v použití číslice a přidání koncovky. Špatně je i tvar s pomlčkou a přidáním koncovky, např. 25ti, 15-ti atd.Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.

Jak se píše 12 ti : Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Jak psát 20 ti

Výrazy složené z číslice a jména se píší dohromady a bez přípony -ti: dvacetiletý jako 20letý, nikoliv 20ti letý, 20-ti letý apod. Pozor na zápis procent. V českém textu rozlišujte 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní).

Jak se píše 18 ti : Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let). Pozor! Pokud za číslovkou následuje přídavné jméno, píšeme je bez mezery, ale ve spojení s podstatným jménem je mezera: 18letý, ale od 18 let.

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Nikdy nepíšeme mezi jednotlivými částmi výrazu spojovník, mezeru ani koncovou část číslovky. Rozhodně tedy nemůžeme napsat 6ti dílná sada, ani 6-dílná sada, nebo 6-ti-dílná sada, jak to někdy vidíme v různých internetových obchodech nebo letáčcích.

Jak napsat 16 ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).