Antwort Jak se píše 18 ti? Weitere Antworten – Jak psát 18ti

Jak se píše 18 ti?
Použití ti nebo -ti je vždy špatně!

Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.Právě v psaní základních číslovek dělá chybu mnoho lidí. Chyba přitom spočívá v použití číslice a přidání koncovky. Špatně je i tvar s pomlčkou a přidáním koncovky, např. 25ti, 15-ti atd.Výrazy složené z číslice a jména se píší dohromady a bez přípony -ti: dvacetiletý jako 20letý, nikoliv 20ti letý, 20-ti letý apod. Pozor na zápis procent. V českém textu rozlišujte 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní).

Jak psát 14ti : Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).

Jak psát 10 ti

Zásadně nikdy nepíšeme koncové -ti a -mi (například: „10-ti stupňové pivo“) – číslo zapsané číslicí nikdy neskloňujeme v textu, skloňujeme je až při čtení na základě kontextu (správně je tedy „10° pivo“).

Jak se píše 12 ti : Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.

Nikdy nepíšeme mezi jednotlivými částmi výrazu spojovník, mezeru ani koncovou část číslovky. Rozhodně tedy nemůžeme napsat 6ti dílná sada, ani 6-dílná sada, nebo 6-ti-dílná sada, jak to někdy vidíme v různých internetových obchodech nebo letáčcích.