Antwort Jak se píše 15 ti? Weitere Antworten – Jak napsat 15ti letý

Jak se píše 15 ti?
Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.Na účtence od Bati stojí, že nenošené zboží lze vrátit do 14-ti dnů. Opravdu do „14-ti“ Ale ne, takhle se číslovky nepíšou. Jde o častou chybu, ale už jednou pro vždy: jedině „do 14 dnů“.Výrazy složené z číslice a jména se píší dohromady a bez přípony -ti: dvacetiletý jako 20letý, nikoliv 20ti letý, 20-ti letý apod. Pozor na zápis procent. V českém textu rozlišujte 18 % (osmnáct procent) a 18% (osmnáctiprocentní).

Jak se píše 12 ti : Všechny tyto jednoslovné výrazy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky ‑ti‑ a ‑mi‑ jsou už obsaženy ve tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme‑li takový složený výraz nahlas (nikoli tedy *12-ti-procentní, *12tiprocentní, *8‑mi-metrový, *8mimetrový apod …

Jak psát 5 ti

Základní ani řadové číslovky v textu zapsané číslicí nemají žádné přílepky v podobě ti, -ti, -ctý (5ti stran, 17-ti let, 9-tá kniha) apod. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50% pálenku. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50 % pálenky.

Jak psát 18ti : Použití ti nebo -ti je vždy špatně!

Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.

Běžně se totiž ke značce dopisuje koncovka, která tam vůbec, ale vůbec nepatří: třeba bez 50ti procent, do 50ti kilo místo správných bez či do 50 procent a podobně.

Nikdy nepíšeme mezi jednotlivými částmi výrazu spojovník, mezeru ani koncovou část číslovky. Rozhodně tedy nemůžeme napsat 6ti dílná sada, ani 6-dílná sada, nebo 6-ti-dílná sada, jak to někdy vidíme v různých internetových obchodech nebo letáčcích.

Jak napsat 16 ti

Podle českého pravopisu se jedná o tzv. složené číselné výrazy, kde se spojuje číslovka psaná číslicí s jiným slovem. Všechny tyto jednoslovné výrazy vždy píšeme bez mezer, bez spojovníku a nepřikládáme k nim ani žádné koncové části (ti, -ti, -nácti apod.).14 %. Zápis bez mezery – tedy 14% – má význam čtrnáctiprocentní, nebo také 14procentní. Občas se setkáváme s textovými zápisy 14-ti procentní nebo 14ti-procentní. Oba jsou chybné.