Antwort Jak se řekne německy Nemáš zač? Weitere Antworten – Jak se řekne německy Není zač

Jak se řekne německy Nemáš zač?
keine Ursache

“ – „Není zač! “ „Danke! “ – „Keine Ursache!

danke děkuji; tvar slova #danken (děkovat)(106)
dankes děkuji(AT:51726)
dankesbrief děkuji dopis(AT:68398)

Téměř ve všech jazycích je odpověď na díky podobná: není zač. Pokud od někoho dostanu dárek, poděkuji mu a on mi najednou začne odpovídat nebo se tak alespoň tvářit: ale to nic, ani to nezmiňuj, to je taková kravina, není za co, rádo se stalo atd.

Jak nemecky pozdravit : Při setkání

  1. Guten Morgen – dobré ráno, dobré dopoledne.
  2. Guten Tag – dobrý den, používáme od oběda zhruba do večeře.
  3. Grüß Gott – použije se pro dobrý den v Rakousku a Bavorsku.
  4. Guten Abend – dobrý večer, používáme od večeře dále.
  5. Gute Nacht – dobrou noc, když jdeme spát.

Jak se řekne německy tak

so tak(24)
genauso právě tak(826)
sozusagen tak říkajíc(AT:3767)
sowohl jak-tak(5561)
derart tak(AT:9734)

Jak se řekne německy ne :

nicht ne(6)
nein ne; nikoli(38)
(hovorově) ne(2019)
them ně(AT:11423)
nichtjetzt ne teď(AT:15593)

Wie ist die Sache ausgegangen Jak to dopadlo

Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct: Thank you → Děkuji. Thanks → Díky (ale spíše neformálně). Je to zdvořilý způsob, který to nepřehání.

Co říct na Děkuji

Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další.Mnohokrát / mockrát díky. Neuvěřitelně / strašně / převelice díky. Fakt díky. Nevím, jak ti poděkovat.Mezi další pamětnické pozdravy se dá započítat i čus, počeštěná forma dodnes užívaného německého „tschüs“, anebo přátelský pozdrav servus. Ten zase pochází z latinského slova "servus", tedy služebník, otrok.

Doporučení: Pozdrav v Německu často doprovází podání ruky. Ruku si podávají často i přátelé při pozdravu ahoj – Hallo, což není v Česku obvyklé. Dobří přátelé se při pozdravu mohou políbit na tvář.

Jak se německy řekne táta : Německý slovník: překlad slova táta. Das ist mein Vater. Toto je můj táta. Mein Vater ist ein Arzt.

Jak se řekne německy Němec :

Deutschen tvar slova #deutsch (německý); tvar slova #Deutsche (Němec)(1750)
german němec(AT:3185)
deutschem němec(AT:40727)

Jak se řekne německy těle

télé televize
tele televize


1. ( každý ) all všechno na jedno brdo alles eine Wichse být všeho schopný zu allem fähig sein beze všeho ohne weiteres , anstandslos nade všechno über alles ve vší tichosti in aller Stille všechna čest alle Achtung !Zásady správně napsaného poděkování

  1. Poděkování musí být osobní, tzn.
  2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
  3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
  4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
  5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.

Jak poděkovat v němčině : Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct : Danke schön → Děkuji. Danke → Děkuji (ale spíše neformálně).