Antwort Jak se řekne německy Mám se dobře? Weitere Antworten – Jak se řekne německy dobře

Jak se řekne německy Mám se dobře?
(příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlený gut gemeintMějte se dobře! Leben Sie wohl! Má se dobře. Es geht ihm gut.1. 2. ( stav pohody ) die Gesundheit , das Wohl navrátit se ve zdraví gesund zurückkehren připít komu na zdraví auf j – s Wohl trinken Na zdraví ! ( přípitek ) Zum Wohl !, Prosit !, ( při kýchnutí ) Gesundheit !Jak se jmenuješ Wie heißt du Jmenuji se ___. Mein Name ist___.

Jak se řekne německy Kolik to stojí : Wo kann ich ___ finden Kolik to stojí Wieviel kostet das

Jak to dopadlo německy

Wie ist die Sache ausgegangen Jak to dopadlo

Jak se německy řekne děkuji : Vielen Dank ! Děkuji mnohokrát ! Ich danke Ihnen vielmals ! Mnohokrát vám děkuji !

Přestože většinou říkáme pouze na zdraví!, původ frazému je třeba hledat ve spojení připít (někomu) na zdraví. U slovesa připít uvádí Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení vazby „připít někomu, něčemu“ a „připít na koho, na co“.

Čin čin je ovocný sirup z kořeněných jalovcových bobulí a ovocného koncentrátu jablečné šťávy. Koncentrát je bez přidaného cukru, barviv, aromat a chemické konzervace. Obsahuje jen přirozeně se vyskytující cukry z ovoce.

Jak se řekne německy myš

Maus myš(3919)
Mäuse tvar slova #Maus (myš)(4397)
cape mys(AT:8456)
umhang mys(AT:10985)
mäuschen malá myš(AT:15088)

Při setkání

  1. Guten Morgen – dobré ráno, dobré dopoledne.
  2. Guten Tag – dobrý den, používáme od oběda zhruba do večeře.
  3. Grüß Gott – použije se pro dobrý den v Rakousku a Bavorsku.
  4. Guten Abend – dobrý večer, používáme od večeře dále.
  5. Gute Nacht – dobrou noc, když jdeme spát.
so tak(24)
genauso právě tak(826)
sozusagen tak říkajíc(AT:3767)
sowohl jak-tak(5561)
derart tak(AT:9734)

télé televize
tele televize

Jak se řekne německy všechno : 1. ( každý ) all všechno na jedno brdo alles eine Wichse být všeho schopný zu allem fähig sein beze všeho ohne weiteres , anstandslos nade všechno über alles ve vší tichosti in aller Stille všechna čest alle Achtung !

Jak se řekne německy Není zač : Bitte / Danke sehr ! Děkuji / Prosím pěkně ! Nichts zu danken . Není zač ., Neděkujte .

Co se říká Když někdo kýchne

Když slyšíme někoho kýchat, téměř automaticky mu odpovíme mu „pozdrav pánbůh“ nebo „na zdraví“.

votre: À votre santé ! Na (vaše) zdraví! vôtre: À la vôtre ! Na vaše (zdraví)!Sloveso tedy může mít dva předměty, ve třetím a ve čtvrtém pádě, např. připít Jardovi/novomanželům na zdraví. Třetí pád se pak do spojení dostává i v případech, kdy je sloveso formálně elidováno (vypuštěno): (připíjíme) na zdraví Jardovi, na zdraví novomanželům.

Proč se říká čin čin : Ve Francii či frankofonní Kanadě se můžete setkat i s výrazem „čin čin“, což má evokovat zvuk cinknutí.