Antwort Jak se řekne německy dobře? Weitere Antworten – Jak se řekne německy Mám se dobře

Jak se řekne německy dobře?
POZDRAVY

Guten Tag! Dobrý den!
Wie geht es Ihnen Wie geht es dir Jak se máte Jak se máš
Es geht mir gut. Danke. Mám se dobře, děkuji.
Und Ihnen / dir A Vám / tobě
Es geht mir ausgezeichnet. Mám se výborně.

Jak se jmenuješ Wie heißt du Jmenuji se ___. Mein Name ist___.ich – já: WILL. du – ty: WILLST.

Jak se německy řekne děkuji : Vielen Dank ! Děkuji mnohokrát ! Ich danke Ihnen vielmals ! Mnohokrát vám děkuji !

Jak se zdraví v Německu

Pozdravy a představení – základ slušného vychování

 • #1 Hallo – Dobrý den / Ahoj (neformální pozdrav, který se ale běžně využívá i např.
 • #2 Hallo, wie geht's
 • #3 Guten Morgen – Dobré ráno.
 • #4 Guten Tag – Dobrý den (formální základní pozdrav)
 • #5 Guten Abend – Dobrý večer.
 • #6 Gute Nacht – Dobrou noc.

Jak to dopadlo německy : Wie ist die Sache ausgegangen Jak to dopadlo

heißt tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(314)
heißen tvar slova #heiß (horký); tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(876)
heiße tvar slova #heiß (horký); tvar slova #heißen (jmenovat se; nazývat se)(1089)
nennt nazývá se; nazýváte se; tvar slova #nennen (nazývat; jmenovat se)(1095)

Maus myš(3919)
Mäuse tvar slova #Maus (myš)(4397)
cape mys(AT:8456)
umhang mys(AT:10985)
mäuschen malá myš(AT:15088)

Jak pozdravit německy

Při setkání

 1. Guten Morgen – dobré ráno, dobré dopoledne.
 2. Guten Tag – dobrý den, používáme od oběda zhruba do večeře.
 3. Grüß Gott – použije se pro dobrý den v Rakousku a Bavorsku.
 4. Guten Abend – dobrý večer, používáme od večeře dále.
 5. Gute Nacht – dobrou noc, když jdeme spát.

Mezi další pamětnické pozdravy se dá započítat i čus, počeštěná forma dodnes užívaného německého „tschüs“, anebo přátelský pozdrav servus. Ten zase pochází z latinského slova "servus", tedy služebník, otrok.Při setkání

 1. Guten Morgen – dobré ráno, dobré dopoledne.
 2. Guten Tag – dobrý den, používáme od oběda zhruba do večeře.
 3. Grüß Gott – použije se pro dobrý den v Rakousku a Bavorsku.
 4. Guten Abend – dobrý večer, používáme od večeře dále.
 5. Gute Nacht – dobrou noc, když jdeme spát.

télé televize
tele televize

Jak se řekne německy všechno : 1. ( každý ) all všechno na jedno brdo alles eine Wichse být všeho schopný zu allem fähig sein beze všeho ohne weiteres , anstandslos nade všechno über alles ve vší tichosti in aller Stille všechna čest alle Achtung !

Jak se řekne německy děleno : dividieren , teilen Šest děleno dvěma jsou tři . Sechs dividiert durch zwei ist drei .

Jak se řekne německy mluvit

reden mluvit(202)
redest mluvíš; tvar slova #reden (mluvit)(859)
gesprochen tvar slova #sprechen (mluvit); mluvený(994)
redet mluví; mluvíte; tvar slova #reden (mluvit)(1205)
sprach mluvil jsem; mluvil; tvar slova #sprechen (mluvit)(1366)


Doch znamená přece. Teď už na to přece nezapomenete a doch si s noch nespletete.můj, má, mé, moje

můj, má, mé, moje zájm.
1. ( patřící mluvčímu ) mein , meine , mein mé jméno mein Name podle mého názoru meiner Meinung nach To je moje věc . Das ist meine Sache .
3. můj (hovor.) ( manžel ) der Meine

Co znamená zkratka LG v němčině : K – klar – jasně K-Schein – Krankenschein – nemocenská KP – kein Problem – není problém. LG – Liebe Grüße.