Antwort Jak psát poštovní adresu? Weitere Antworten – Jak napsat poštovní adresu

Jak psát poštovní adresu?
Vzor psaní adresy aneb jak nadepsat obálku

 1. Na první řádek napište oslovení příjemce.
 2. Druhý řádek patří jménu adresáta – hůlkovým písmem napište křestní jméno i příjmení.
 3. Třetí řádek: Název ulice a číslo popisné.
 4. Do dalšího řádku napište směrovací číslo a město, případně číslo městského obvodu.

Skládá se proto z označení adresáta (u fyzických osob jméno a příjmení, u právnických osob název, právní forma a případně i název organizačního útvaru, pracoviště nebo jméno a příjmení, popřípadě funkce konkrétního pracovníka) a místa dodání, tedy zpravidla specifikaci konkrétní budovy.Důležité je rovněž vědět i to, že adresa se píše na tu stranu obálky, na níž se nenachází zavírací chlopeň. V případě zahraniční adresy nezapomeňte uvést název země, do které dopis posíláte. Pro označení je vhodné volit celosvětově srozumitelnou podobu, tedy nejlépe zapsat zemi v angličtině.

Jak napsat odesílatele na dopis : Adresa odesílatele i adresáta musí být napsána na adresní straně obálky (tj. strana obálky, na které není chlopeň pro zavření obálky). Adresy se píší rovnoběžně s delší stranou obálky. Poštovní adresa odesílatele se píše do levého horního rohu obálky.

Jak napsat adresu na uredni dopis

Adresa odesílatele a příjemce

Na začátek úředního dopisu uveďte do levého horního rohu svou adresu. Úředník či jiný významný příjemce hned po otevření dopisu uvidí, kdo jej poslal. Pod svou adresu uveďte adresu příjemce, kterým může být buď konkrétní osoba nebo oddělení, úřad, škola či jiná instituce.

Jak má vypadat osobní dopis : Oficiální dopis musí obsahovat adresy obou stran, místo a datum, předmět, oslovení, text a podpis, neměl by přesáhnout jednu stránku, píše se tedy stručně a věcně, jazyk by měl být spisovný a neutrální.

V dopisech fyzickým osobám se na prvním řádku píše Vážený pan / Vážená paní, Rodina, Manželé, Novomanželé, na druhém řádku pak jméno a příjmení adresátů (popř. jejich hodnosti nebo tituly). Místo dodání se určuje těmito údaji: ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady apod., číslo domu, případně i číslo vchodu nebo bytu.

PSANÍ POŠTOVNÍCH ADRES NA ZÁSILKÁCH

Adresa musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li adresa psána strojem, na počítači apod., písmo (malá písma) nesmí být menší než 2,5 mm. Adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahující luminiscenční barvivo.

Jak odeslat dopis Česká pošta

Stačí vybrat typ dopisu, nahrát adresu a PDF s textem a zaplatit kartou. Pošta pak sama vše vytiskne, zabalí a doručí a vy ušetříte čas. Dopis můžete poslat i online, aniž byste museli chodit na Poštu. Stačí vám k tomu notebook, platební karta a portál Dopis Online od České pošty.Oficiální dopis musí obsahovat adresy obou stran, místo a datum, předmět, oslovení, text a podpis, neměl by přesáhnout jednu stránku, píše se tedy stručně a věcně, jazyk by měl být spisovný a neutrální.Každý oficiální dopis (a rovněž e‑mail) je náležité začít oslovením v 5. p. (i v případě písemného styku s institucemi, kdy jméno příjemce neznáme, např. Vážené paní, vážení pánové, Vážená paní / Vážený pane, Vážení partneři, Vážení klienti).

 1. adresa odesílatele.
 2. adresa příjemce.
 3. datum.
 4. heslovité oznámení obsahu.
 5. vlastní obsah dopisu.
 6. pozdrav.
 7. vlastnoruční podpis pisatele.

Jak se píše na balík adresa : Samotná doručovací adresa pak patří do pravé spodní čtvrtiny obálky. Na řádky pod sebe napište oslovení (volitelné), jméno adresáta, ulici s číslem popisným, PSČ a město. V případě, že posíláte zásilku do/ze zahraničí, připište pod adresu ještě cílovou zemi (ideálně v angličtině, popř. jazyce cílové destinace).

Jak se píše Česko : Názvy současných států

Při obráceném slovosledu se píše s velkým písmenem první slovo: Česká republika –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Republika česká, Dánské království –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Království dánské.

Jak se píše v České republice

Jedinou přípustnou formou je v češtině tvar Česká republika (velké Č a malé r). Zmást nás může fakt, že v angličtině se označení našeho státu píše s oběma písmeny velkými (the Czech Republic).

Oficiální dopis musí obsahovat adresy obou stran, místo a datum, předmět, oslovení, text a podpis, neměl by přesáhnout jednu stránku, píše se tedy stručně a věcně, jazyk by měl být spisovný a neutrální.Základní ceny

OBYČEJNÉ PSANÍ EKONOMICKÉ* Do hmotnosti / cena v Kč
50 g – standard 100 g
Základní cena 27,00 31,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek 26,00 30,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek 25,00 29,00

Jak napsat adresu na úřední dopis : Adresa odesílatele a příjemce

Na začátek úředního dopisu uveďte do levého horního rohu svou adresu. Úředník či jiný významný příjemce hned po otevření dopisu uvidí, kdo jej poslal. Pod svou adresu uveďte adresu příjemce, kterým může být buď konkrétní osoba nebo oddělení, úřad, škola či jiná instituce.