Antwort Jak psát Děkuji s pozdravem? Weitere Antworten – Jak napsat Děkuji s pozdravem

Jak psát Děkuji s pozdravem?
1/ Nevětný pozdrav

Mezi nevětné pozdravy, tedy takové, v nichž se nevyskytuje sloveso, řadíme nejčastěji: S pozdravem, S přátelským pozdravem, S přáním pěkného dne, Hezký zbytek dne, Sbohem apod. V těchto případech nepíšeme na konci pozdravu žádné interpunkční znaménko.S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e‑mailu lze také S přáním pěkného dne –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za těmito pozdravnými formulemi se nepíše žádné interpunkční znaménko, větné s pokračováním na dalším řádku, např.Nejvhodnějším způsobem zakončení formálního e-mailu jsou formulky „S pozdravem“, „S úctou“ nebo „S přáním hezkého dne“. Nakonec uveďte své jméno a příjmení, popřípadě další kontakt na vás.

Jak napsat rozlouceni v emailu : Rozloučení a podpis

Nejvhodnějším zakončením formálního e-mailu jsou formulace jako: „S pozdravem“, „S úctou“, „S přáním hezkého dne“ apod. Na konci e-mailu pak samozřejmě nesmí chybět Vaše jméno a přímení.

Jak se píše Děkuji s pozdravem

Nejčastěji se používá S pozdravem, řidčeji S přáním krásného dne nebo S úctou. Důležitou věcí je, že se po této frázi nepíše čárka. Nikdy. Loučit se můžete i celou větou, například Děkuji za pochopení a přeji krásný den.

Jak napsat děkuji : Zásady správně napsaného poděkování

 1. Poděkování musí být osobní, tzn.
 2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.

Děkuji za Vaši pomoc, Děkujeme za vaši pozornost, Děkuji za Váš/i [trpělivost/ čas/ spolupráci].

V tomto bodě je nutno rozlišovat tři typy: 1) pozdravy nevětné (např. S pozdravem Karel Novák), 2) pozdravy větné s pokračováním na dalším řádku (Zdraví I Karel Novák) a 3) pozdravy větné (Mnohokrát Vám děkuji a těším se na setkání v Praze.).

Jak se píše děkuji

Konkrétně u slova děkovat jsou možné obě varianty – děkuji i děkuju. Je ale třeba si uvědomit, že tvar děkuji je neutrální, zatímco tvar děkuju je spíše hovorovější (jak píšete už v dotazu).V rámci formální úpravy má poděkování jednoduchý nadpis „Poděkování“. Tento nadpis však není součástí automatického generovaného obsahu práce. Nadpis „poděkování“ je zpravidla tučný text s písmem např. o 2 nebo 4 body větším, než je normální text práce.Zásady správně napsaného poděkování

 1. Poděkování musí být osobní, tzn.
 2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.


Mnohokrát / mockrát díky. Neuvěřitelně / strašně / převelice díky. Fakt díky. Nevím, jak ti poděkovat.

Jak napsat poděkování v emailu : Pokud si nevíte rady, jak poděkování napsat, držte se této struktury:

 1. Začněte vhodným oslovením, např. milá maminko, vážený pane Dvořáku, drahá teto Heleno
 2. Napište, za co děkujete.
 3. Buďte konkrétnější.
 4. Uzavřete dopis například pozváním na kávu, pozdravy rodině apod.
 5. Už jen podpis a hotovo. 🙂

Jak začít poděkování : Pokud si nevíte rady, jak poděkování napsat, držte se této struktury:

 1. Začněte vhodným oslovením, např. milá maminko, vážený pane Dvořáku, drahá teto Heleno
 2. Napište, za co děkujete.
 3. Buďte konkrétnější.
 4. Uzavřete dopis například pozváním na kávu, pozdravy rodině apod.
 5. Už jen podpis a hotovo. 🙂

Jak jinak napsat děkuji

[193]V této kategorii převažuje prosté a explicitní vyjádření díků, mohou být užity jak spisovné, tak substandardní varianty (děkuji moc, děkuji, díky, dík, děkan, tak ď). Časté je vyjádření pozitivních emocí mluvčího (Jsem fakt rád. Potěšili jste mě. Udělali jste mi radost.

Stačím jim poděkovat. Ideální je, pokud tak můžeme učinit osobně. Poděkovat někomu z očí do oč, podat mu ruku a říci "děkuji" je to nejupřímnější vyznání vděku za všech.Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další.

Jak rict děkuji : Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct: Thank you → Děkuji. Thanks → Díky (ale spíše neformálně). Je to zdvořilý způsob, který to nepřehání.