Antwort Jak probiha registrace u doktora? Weitere Antworten – Jak probíhá registrace u lékaře

Jak probiha registrace u doktora?
Při provedení registrace se vyplní „Registrační list“, který se skládá ze dvou listů (první list zůstává jako doklad lékaři, druhý si ponecháte vy). Oba listy musí být vámi podepsány. O registraci nového pacienta informuje lékař příslušnou zdravotní pojišťovnu.Při vstupní lékařské prohlídce se kromě celkového vyšetření Vašeho zdravotního stavu kontroluje také poslední očkování, provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG. Součástí prohlídky též může být odběr a testy vzorku krve a moči.Registrujícího praktického lékaře můžete změnit po třech měsících od předchozí registrace. Pojištěnec má obecně (bez časové limitace) právo na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který je ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení.

Co potrebuji k lékaři : K hospitalizaci si prosím přineste:

  1. občanský průkaz.
  2. průkaz zdravotní pojišťovny.
  3. doporučení k hospitalizaci (neplatí v případě akutního onemocnění)
  4. výsledky předchozích vyšetření
  5. doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven již před hospitalizací)
  6. věci osobní hygieny.
  7. léky které pravidelně užíváte.

Co se dělá na vstupni prohlidce u doktora

Provádí se vyšetření moči, zraku, sluchu, měření hmotnosti, krevního tlaku, případně natočení a popis EKG. Součástí prohlídky též může být odběr a testy vzorku krve. Vstupní prohlídka zpravidla trvá okolo 30-45 minut.

Co s sebou na vstupní prohlídku : Vezměte si, prosím, kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud máte), očkovací průkaz (pokud máte). S sebou si vezměte také zdravotní pomůcky, které používáte (brýle, naslouchátko…). Jelikož vstupní prohlídka trvá delší dobu, je důležité, abyste si vyhradili časovou rezervu.

Vezměte si, prosím, kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (pokud máte), očkovací průkaz (pokud máte). S sebou si vezměte také zdravotní pomůcky, které používáte (brýle, naslouchátko…). Jelikož vstupní prohlídka trvá delší dobu, je důležité, abyste si vyhradili časovou rezervu.

Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví. Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče.

Jak se předává zdravotní dokumentace

Zdravotnická dokumentace se předává na základě předávacího protokolu, který vyhotoví správní orgán. Přílohou předávacího protokolu je soupis zdravotnické dokumentace, který vyhotovuje poskytovatel a obsahuje jméno, příjmení a datum narození pacientů.Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví. Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče.Ve většině případů na zaměstnavateli, podrobněji to rozebíráme zde. Jaká je cena vstupní lékařské prohlídky Záleží na regionu, ale obvykle okolo 200 – 500 Kč. Maximální ceny se pohybují až u 1 000 Kč.

Co potřebuji na vstupní lékařskou prohlídku Na vstupní prohlídku je potřeba nechat si vytavit u svého obvodního lékaře výpis ze zdravotní dokumentace. Dále pak je nutné donést formulář zdravotního posudku, který budoucímu zaměstnanci vypíše a vydá budoucí zaměstnavatel.

Kolik stojí vstupní prohlídka u lékaře : Ve většině případů na zaměstnavateli, podrobněji to rozebíráme zde. Jaká je cena vstupní lékařské prohlídky Záleží na regionu, ale obvykle okolo 200 – 500 Kč. Maximální ceny se pohybují až u 1 000 Kč.

Kolik stojí výpis od lékaře : Vyhotovení výpisu z dokumentace je hrazený výkon dle aktuálně platného ceníku: Do 24 hodin: 700 Kč Do 10 dnů (max.): 400 Kč

Jak dlouho trvá vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka zpravidla trvá okolo 30-45 minut.

co s sebou do nemocnice nebrat: větší množství peněz, cennosti, velké množství oblečení. Pokud už s sebou máte větší finanční obnos či cennosti, doporučujeme vám uložit si je do úschovy dle pokynů přijímacího personálu.Kterého lékaře by měl pacient s bolestí hlavy nejprve navštívit a k jakému specialistovi by ho potom on mohl či měl poslat Pokud pacienta poprvé v životě rozbolí hlava a je to velká zničující bolest, která je doprovázena zvracením, měl by jít ihned k lékaři. Pokud by omdlel, je třeba okamžitě volat záchranku.

Jak přejít k novému lékaři : Z právního hlediska nemusíte ani své rozhodnutí nynějšímu doktorovi oznámit. Jediné, co je potřeba, abyste si sami zajistili, je najít si nového ošetřujícího lékaře v blízkosti svého nového domova. Pokud bude souhlasit s tím, že se stanete jeho pacientem, stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář a máte hotovo.