Antwort Jak prepsat plyn u innogy? Weitere Antworten – Co je potreba na Prepis plynu

Jak prepsat plyn u innogy?
Dokumenty potřebné k přepisu energií

Doklady o vlastnictví nebo vztahu k odběrnému místu – nájemní smlouvu, kupní smlouvu či výpis z katastru nemovitostí. V některých případech je vyžadována také plná moc pronajímatele. Doklad o úmrtí nebo čestné prohlášení. Konečný stav měřidla ke dni přepisu.Zafixujte si cenu zemního plynu po celé smluvní období

  • Zafixujte komoditní náklady na libovolně dlouhá období (od pár měsíců až po dlouhodobé kontrakty).
  • Poraďte se s našimi odborníky na energetické trhy, kdy je nejvhodnější okamžik fixace ceny.
  • Vyhněte se kurzovým rizikům platbou v různých měnách.

Vyúčtování je za listopad – polovina května.

Jak ukončit odběr plynu : Navštivte některé z kontaktních míst příslušného dodavatele plynu a ukončete smlouvu o dodávce plynu / o sdružených službách dodávky zemního plynu (někteří dodavatelé umožňují vyřídit vše písemně bez nutnosti osobní návštěvy nebo Vás jejich pracovník navštíví doma).

Jak dlouho trvá Přepis plynu

Jak dlouho trvá přepis energií Při přepisu energií u stejného dodavatele počítejte přibližně se 2 týdny. Přepis energií se změnou dodavatele se může protáhnout až na 1 měsíc. Důležité je mít v každém případě správně vyplněné všechny dokumenty, jinak se celý proces prodlužuje.

Jak spocitat vyuctovani plynu : Ptáte se nás

Co je to orientační koeficient V případě plynu, který se k nám do ČR dodává, jde z jednoho m³ získat přibližně 0,0105 MWh. To znamená, že spotřebu naměřenou v m³ můžeme přibližně přepočítat na MWh. Stačí spotřebu v kubících vynásobit číslem 0,0105.

Cenový strop pro plyn je stanoven na ‍2,50 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH). Cenový strop pro elektřinu je stanoven na ‍5,00 ‍Kč/kWh (bez DPH), pro stálý měsíční plat je ‍strop 130 ‍Kč (bez ‍DPH).

Stávajícím zákazníkům se ‍smluvní cenou v ‍roce 2024 vyšší, než byl vládou stanovený cenový strop pro ‍rok 2023, tak innogy snižuje cenu na ‍úroveň cenového stropu z ‍roku 2023. Konečná cena pro ‍rok 2024 je 3 ‍025 ‍Kč/MWh včetně ‍DPH (2 ‍500 ‍Kč/MWh bez ‍DPH). Podrobnosti a ‍podmínky naleznete ve ‍veřejném příslibu.

Kdy bude vyúčtování za plyn

Přemýšlíte, kdy přijde vaše vyúčtování za plyn Dostanete ho jednou ročně a následuje krátce po odečtu plynoměru. Většina dodavatelů plynu ho posílá v průběhu jara, ale neexistuje žádný jednotný termín. Někomu tak vyúčtování za plyn přichází pravidelně v březnu, jinému až na začátku června.Odečet probíhá zpravidla dvěma způsoby a to ručně, vizuálním odečtem číselníku elektroměru odečítačem do odečtového terminálu, nebo samoodečtem. Odečet se také provádí v případě změny dodavatele, který k vám zašle specializovaného pracovníka, aby provedl takzv.Jak vypovědět smlouvu

  1. osobně v našem Zákaznickém centru.
  2. písemně zasláním poštou na korespondenční adresu: innogy Zákaznické služby, s.r.o. oddělení komplexních požadavků Plynární 2748/6. 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.


Dohodou můžete smlouvu o dodávce energií ukončit, pokud se stěhujete a chcete odběr ukončit. V takovém případě musíte doložit potvrzení, že se opravdu stěhujete. Jinak bude dodavatel postupovat jako v případě klasické výpovědi ze smlouvy včetně výpovědní lhůty.

Kdy se dělá vyuctovani plynu : Vyúčtování energií obdržíte obvykle na jaře. Nicméně termíny se mohou lišit, protože to, kdy chodí vyúčtování energií, závisí zejména na termínu, kdy došlo k odečtům. Ty provádí pracovníci distributora elektřiny či plynu, nikoliv dodavatel. V některých případech si můžete udělat samoodečet energií.

Jak přepočítat m3 plynu na kWh : 1 m3 = 10,55 kWh

Výhřevnost plynu se totiž může drobně lišit. Účtování v kWh je tím pádem přesnější. Abyste si dokázali cenu přepočítat sami, postačí vám vědět, že 1 m3 odpovídá zmíněným 10,55 kWh.

Jak si vypočítat plyn

Základní přepočet objemových jednotek plynu na kilowatthodiny je jednoduchý: 1 m3 zemního plynu = 10,55 kWh energie. Pokud chcete výsledek v megawatthodinách, vydělte získanou hodnotu tisícem. Níže najdete několik příkladů a také kalkulačku, která vám převod spočítá.

Spotřeba plynu se uvádí v jednotkách m3 na plynoměru a v kWh (příp. MWh) na faktuře. Pro převod Vám poslouží jednoduchý vzorec 1 m3 = 10,55 kWh = 0,01055 MWh. Výsledné číslo vynásobíte sazbou a vyjde Vám cena plynu.Ceny plynu se často velmi liší. Průměrná cena plynu pro domácnosti v ČR se pohybuje mezi 6,28-31 Kč za 1 m3. Cena se liší podle jednotlivých regionů a dodavatelů. Výrazně průměrnou cenu ovlivňuje situace odběratele, zdali má smlouvu s fixací ceny nebo ne.

Kolik je 1 MWh m3 plynu : 10 m3 = 105 kWh = 0,105 MWh. 30 m3 = 316,5 kWh = 0,3165 MWh. 50 m3 = 527,5 kWh = 0,5275 MWh. 1 MWh = 1000 kWh = 94,8 m.