Antwort Jak poznat podstatná jména Pomnožná hromadná a látková? Weitere Antworten – Jak poznat podstatná jména hromadná

Jak poznat podstatná jména Pomnožná hromadná a látková?
Jména hromadná

Podstatné jméno hromadné pojmenovává soubor (souhrn, celek) počitatelných jednotlivin téhož druhu, což se vyjadřuje i slovotvornými prostředky, příponami: ‑í, ‑oví, ‑stvo, ‑ctvo (listí, stromoví, panstvo, námořnictvo).Jména látková označují hmotu nebo látku, která se jeví jako nerozčleněný celek. Tvary jednotného čísla označují látku bez ohledu na její množství (litr, hrnek, gram atd.). Příklady: písek, mouka, pivo, zlato. Jména hromadná jsou názvy lidských a zvířecích kolektivů, rostlinných porostů, souborů věcí a přírodních jevů.Jako jména pomnožná označujeme podstatná jména, která mají pouze nebo převážně tvary množného čísla, přičemž svými tvary mohou označovat jak množství, tak jednotlivinu (např. záda, plavky, nůžky).

Jaký je rozdíl mezi hromadná a Pomnožná : Hlavní rozdíl je ve významu a tvaru: hromadná podstatná jména mají pouze tvar jednotného čísla a označují soubor stejných jednotlivin, pomnožná podstatná jména mají pouze tvar množného čísla, ač označují pouze jednu věc.

Co jsou podstatná jména Pomnožná a hromadná

Jsou to podstatná jména hromadná – dříví, kamení, obyvatelstvo, letectvo, zrní, krmivo, křoví, hmyz. Některá podstatná jména mají tvar čísla množného, a to i tehdy, když označují jednu věc. Nazývají se podstatná jména pomnožná – housle, narozeniny, Čechy, záda, brýle, dveře, kalhoty, játra, plavky, Vánoce.

Jak dělíme podstatná jména : podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty.

Podstatné jméno látkové označuje látku nebo hmotu a je nepočitatelné, např. káva, voda, mouka.

Podstatné jméno látkové označuje látku nebo hmotu a je nepočitatelné, např. káva, voda, mouka. Podstatné jméno pomnožné má jen tvary množného čísla, i když třeba označuje jednu věc, např. (ty) housle.

Co je to slovo hromadné

Hromadná jména či kolektiva jsou slova, označující jednotným číslem několik nebo množství jedinců, kteří se shodují v důležitých znacích, například listí, dobytek a uhlí. Kolektiva jsou většinou slova českého původu (ptactvo), přejatých slov mezi nimi je poměrně málo (kilometráž).Podstatná jména hromadná:

Některá podstatná jména mají pouze tvar čísla jednotného, ale označují větší množství věcí (jevů) pohromadě, například: to ptactvo, to uhlí, to dříví, to žactvo, to křoví… Při skloňování mají pouze koncovky čísla jednotného, proto u nich určíme vždy číslo jednotné.Jména látková označují hmotu nebo látku, která se jeví jako nerozčleněný celek. Tvary jednotného čísla označují látku bez ohledu na její množství (litr, hrnek, gram atd.). Příklady: písek, mouka, pivo, zlato.

Podstatná jména hromadná (kolektiva) jsou taková podstatná jména, která označují skupinu stejných věcí. Označují nějaký soubor, souhrn nebo celek jednotlivin stejného druhu. Patří do skupiny tzv. singulárií, tedy podstatných jmen, která tvoří množné číslo jen v omezené míře nebo ho netvoří vůbec.

Co je to Pomnožná hromadná : Jsou to podstatná jména hromadná – dříví, kamení, obyvatelstvo, letectvo, zrní, krmivo, křoví, hmyz. Některá podstatná jména mají tvar čísla množného, a to i tehdy, když označují jednu věc. Nazývají se podstatná jména pomnožná – housle, narozeniny, Čechy, záda, brýle, dveře, kalhoty, játra, plavky, Vánoce.

Co jsou slova látková : LÁTKOVÁ podstatná jména – jednotné číslo – označují LÁTKU BEZ OHLEDU NA MNOŽSTVÍ. Příklady: Prosila bych dvě perlivé vody. (Je jedno, zda tím myslíme dvě sklenice nebo třeba dvě celé lahve.)

Co je to slovo Pomnožné

Úplně jednoduše bychom mohli říct, že pomnožná podstatná jména mají pouze tvary množného čísla a to i v případě, že označují pouze jednu věc. Například tvar kalhoty použijeme, ať mluvíme o jednom kusu oblečení, který máme zrovna na sobě, i v případě, že mluvíme o všech kusech, které máme ve skříni.

U podstatných jmen pomnožných určujeme číslo množné, nikoli pomnožné. Označují větší množství věcí stejného druhu, ale my u nich i přesto určujeme číslo jednotné. Pomůcka: HROMADNÁ podstatná jména – číslo jednotné – označují HROMADU věcí.podstatná jména můžeme dělit na konkrétní (názvy osob, zvířat a věcí) a abstraktní (názvy vlastností, dějů a stavů). Konkrétní můžeme dále ještě dělit na obecná (například pes, muž) a osobní (Alík, Karel). Dále existují například podstatná jména hromadná (listí) a pomnožná (kalhoty.

Jak vysvětlit podstatná jména : Podstatné jména jsou ohebný slovní druh. Podstatná jména označují mimo jiné názvy osob, zvířat, rostlin, věcí, vlastností, dějů, činností, pocitů, vědních oborů a školních předmětů. Příklady podstatných jmen: pes, Jana, strom, krabice, láska, Antarktida, matematika, mouka, radost, plavání.