Antwort Jak poznat noty v basovém klíči? Weitere Antworten – Jak se značí noty

Jak poznat noty v basovém klíči?
Pro pojmenování not slouží hudební abeceda – písmena v pořadí c, d, e, f, g, a, h. Tato písmena označují 7 tónů používaných v hudbě od nejnižšího (c) k nejvyššímu (h). Po notě h následuje nota pojmenovaná opět c' (o jednu oktávu vyšší než první c).Basový klíč se můžete učit buď úplně nezávisle na houslovém a nebo využít převodu. Převod mezi basovým a houslovým se dělá takto: Notu v basovém klíči si představíte v houslovém o 2 noty výš a odeberete 2 oktávy (označení 2,1,malé,velké). Příklad: Zde máte v basovém klíči notu, která je v houslovém klíči a1.Má jedno předznamenání, křížek FIS. Tento křížek je vždy první. Nota A2 leží na první pomocné lince nad notovou osnovou.

Kde leží nota h : Nota velké H se v basovém klíči píše na druhou linku notové osnovy. Nota velké A se v basovém klíči píše do první mezery notové osnovy. Nota velké G se v basovém klíči píše na první linku notové osnovy. Nota velké F v basovém klíči visí na notové osnově.

Jak vypadá nota

– Jak může nota vypadat – nota se skládá z hlavičky a nožičky. Někdy má nota jen nevybarvenou hlavičku, někdy má hlavičku i nožičku, někdy má navíc praporek. Každá nota má jinou délku.

Jaké máme druhy not : Hodnota noty

 • celá nota – 4 doby.
 • půlová nota („půlka“) – 2 doby.
 • čtvrťová nota („čtvrtka“) – 1 doba.
 • osminová nota („osmina“) – půl doby.
 • šestnáctinová nota („šestnáctina“) – čtvrt doby.
 • dvaatřicetinová nota – osmina doby.
 • čtyřiašedesátinová nota – šestnáctina doby.

Basovému klíči se říká také „f klíč“, jelikož jeho tvar, který ne náhodou vznikl z písmena F, nám označuje svými tečkami linku, na které najdeme f malé (vyznačena červeně). Zapamatuj si pozici malé oktávy v basovém klíči. Malá oktáva zde začíná ve druhé mezeře notou c malé a končí nad osnovou notou h malé.

Noty leží střídavě na linkách a mezerách, na první lince odspoda leží nota E. Postupujeme tedy nahoru, noty píšu jinou barvou podle toho, zda leží na lince nebo v mezeře. E, F, G, A, H, C.

Jaké jsou druhy not

Hodnota noty udává, kolik dob nota představuje a určuje relativní délku tónu:

 • celá nota – 4 doby.
 • půlová nota („půlka“) – 2 doby.
 • čtvrťová nota („čtvrtka“) – 1 doba.
 • osminová nota („osmina“) – půl doby.
 • šestnáctinová nota („šestnáctina“) – čtvrt doby.
 • dvaatřicetinová nota – osmina doby.

V západní hudební notaci tečka, která je za notou, prodlužuje její délku o polovinu. (Grafické znaménko tečkovaného rytmu (tečky) za notou je třeba rozlišovat od staccatových teček, které se píší nad či pod hlavičkou noty).Jména not. Pro pojmenování not slouží hudební abeceda – písmena v pořadí c, d, e, f, g, a, h. Tato písmena označují 7 tónů používaných v diatonické stupnici (od c do h, bílé klávesy klavíru). Po notě h následuje nota pojmenovaná opět c (avšak o jednu oktávu vyšší než výchozí c, viz heslo "Oktáva").

F klíč neboli basový klíč se používá pro notový zápis partu violoncella, kontrabasu, nízkých dechových nástrojů (např. fagotu, pozounu nebo tuby), nižšího mužského hlasu – basu, levé ruky u klávesových nástrojů a pedálů u varhan.

Kde leží nota c1 : Například pro stupnici C-dur v houslovém klíči je „c1" (jednočárkové c) na první pomocné lince pod osnovou, následuje tón „d1“, který je (těsně) pod osnovou, „e1“ je na první lince, „f1“ je v první mezeře, „g1“ je na druhé lince, „a1“ je v druhé mezeře a „h1“ je na třetí lince (viz obr.).

Jak dlouho trva celá nota : Dlouhé jsou: Nota celá (4 doby) a nota půlová (2 doby). Nás dnes budou zajímat noty krátké. -Víme, že nota čtvrťová trvá 1 dobu. O polovinu kratší je nota osminová, tedy trvá půl doby (dvě noty osminové tvoří jednu čtvrťovou).

Jak dlouho trvá nota celá

Je to nota: celá=4 doby, půlová=2 doby, čtvrťová=1 doba a osminová=půl doby. -Pomlky rozdělujeme stejně jako noty na CELOU, PŮLOVOU, ČTVRŤOVOU A OSMINOVOU.

V dnešní době se používají čtyři základní klíče: houslový, basový, altový (violový) a tenorový. Každý z těchto klíčů udává polohu jednoho tónu, a od něj se odvodí všechny ostatní. Přitom se vždy řídíme pořadím notové abecedy (C, D, E, F, G, A, H).Jak francouzský klíč vypadá Francouzský klíč vypadá jako obyčejný placatý utahovák až na rozdíl, že jeho hlava je kombinací jedné posuvné části a druhé pevné. Francouzák díky posuvné části můžete nastavit přesně na míru jakékoliv matici.

Kde leží nota C2 : v pravém dolním rohu (C2). (zpravidla ale až od malého f) se zapisují noty do basového klíče a od c 1 napravo se zapisují noty do houslového klíče. basovém klíči. Noty čteme vždy podle klíče, který nám určuje tónovou výšku.