Antwort Jak pojistit auto před Prepisem? Weitere Antworten – Jak prepsat pojistku na auto

Jak pojistit auto před Prepisem?
Pokud prodáváte vůz, musíte provést jeho převod – zařídíte ho na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, nezáleží na místě trvalého pobytu. Převodu však musí být osobně přítomni jak prodávající, tak kupující, případně se jedna nebo obě strany mohou nechat zastupovat na základě úředně ověřené plné moci.Přestože sjednání povinného ručení je v Čechách povinné, zákon naštěstí neukládá, aby bylo sjednáno přímo na osobu provozovatele či majitele vozidla. Pojistníkem, tedy osobou, na jejíž jméno je povinné ručení uzavřeno, může tak být prakticky kdokoli, koho si sami vyberete. Může to být jak fyzická, tak právnická osoba.Doklady potřebné k přepisu vozidla jsou:

 1. malý a velký technický průkaz,
 2. formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
 3. zelená karta k povinnému ručení,
 4. doklad totožnosti,
 5. případně také plná moc k přepisu auta (musí být úředně ověřena),
 6. kupní smlouva.

Kdy platit pojistku na auto : Pokud se jedná o smlouvu, která vzniká podpisem, pojistné by mělo být uhrazeno k počátku pojištění. Upozornění na nezaplacení, ale obvykle chodí až po několika týdnech. Zrušení smlouvy pro neplacení nastane obvykle až po 2 měsících.

Kdo platí poplatek za přepis vozidla

Kdo platí přepis auta Kdo zaplatí přepis je na domluvě kupujcího a prodávajícího. Praxe je většinou taková, že přepis auta platí kupující. Pokud se chcete dozvědět o problematice přepisu auta no nového majitele, přejděte na náš příspěvek.

Kolik stojí přepis vozu : Za samotný přepis vozidla zaplatíte 800 Kč. Za evidenční kontrolu zaplatíte 400 Kč. Další náklady mohou vzniknout v případě, když budete úředně ověřovat plnou moc. Za jeden ověřený podpis se platí 30 Kč.

Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen provozovatel tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li zákon č. 30/2024 Sb. jinak. Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy obdrží pojistník od pojistitele zelenou kartu.

V případě podání žádosti v Portálu dopravy, zaplatíte za zápis změny vlastníka motorového vozidla 640 Kč. Poplatek za podání přes Portál dopravy je snížen o 20 %. Pokud žádost podáte datovou schránkou nebo e-mailem, zaplatíte za zápis změny vlastníka 800 Kč.

Co je potřeba k přepisu vlastníka vozidla

Souhrn potřebných dokumentů

 1. Malý a velký technický průkaz vozidla.
 2. Formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel.
 3. Zelená karta.
 4. Protokol o evidenční kontrole, ne starší než 30 dní.
 5. Doklady totožnosti (občanský průkaz), případně úředně ověřená plná moc.
 6. Kupní smlouva.

Pokud z nějakého důvodu zapomenete zaplatit povinné ručení, pojišťovna vás na tuto skutečnost písemně upozorní. Když dlužnou částku ihned zaplatíte, nic se neděje. Samozřejmě se může stát, že se dopis nebo e-mail někde ztratí. Další upomínky už mohou být zpoplatněny.V případě opakovaného nedodržení plateb může pojišťovna zrušit pojištění a neumožnit uzavření nové smlouvy na určitou dobu. Pokud však pojištění bylo zrušeno, majitel vozidla musí ihned sjednat nové povinné ručení, jinak nesmí vozidlo provozovat.

Samotný přepis auta stojí 800 Kč. Je ovšem třeba počítat i s dalšími případnými poplatky, jako je například za evidenční kontrolu (cca od 400 do 1 000 Kč), poplatek za ověření plné moci, u starších vozidel nesplňujících emisní normu alespoň EURO 3 také ekologickou daň (od 3 000 do 10 000 Kč).

Kolik stojí Přepis starého auta : Kolik stojí přepis auta

Většinou se jedná o částku 1 200 korun, konkrétně 800 korun za evidenci vozidla, 400 korun za evidenční kontrolu a případně připočítejte i poplatky za ověření podpisu například na Czech POINTU. Další peníze navíc jsou za novou registrační značku (u značky na přání je to až 10 000 korun).

Kolik stojí přepis auta na nového majitele : Samotný přepis auta stojí 800 Kč. Je ovšem třeba počítat i s dalšími případnými poplatky, jako je například za evidenční kontrolu (cca od 400 do 1 000 Kč), poplatek za ověření plné moci, u starších vozidel nesplňujících emisní normu alespoň EURO 3 také ekologickou daň (od 3 000 do 10 000 Kč).

Co se stane když nemám pojištěné auto

Jaká je pokuta za nezaplacené povinné ručení Za nepojištěné vozidlo můžete od ČKP dostat pokutu až 40 000 Kč. Při způsobené nehodě může ČKP vymáhat až 300 000 Kč. V případě silniční kontroly, kdy nepředložíte zelenou kartu vás čeká pokuta až 3 000 Kč.

POVINNÉ RUČENÍ PŘECHÁZÍ Z VLASTNÍKA NA PROVOZOVATELE VOZIDLA

Tedy toho, kdo s autem či jiným vozidlem podle definice zákona reálně jezdí. Prostě, kdo řídí, ten povinné ručení platí… Vlastník a provozovatel vozidla bývá sice ve většině případů ten stejný člověk, ale neplatí to vždy.Co k tomu potřebujete

 1. vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 2. doklad totožnosti všech žadatelů,
 3. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší než 1 rok),

Co kdyz zapomenu zaplatit pojistku : Pokud zapomenete zaplatit povinné ručení, kontaktujte svou pojišťovnu co nejdříve a situaci s ní proberte. Pokud jde o první zapomenutí, může pojišťovna nabídnout řešení v podobě pozdního placení, případně úpravy plateb na splátky.