Antwort Jak poděkovat za pozornost? Weitere Antworten – Jak jinak říct Děkuji za pozornost

Jak poděkovat za pozornost?
Navrhněte schůzku, během které podrobněji proberete možnosti spolupráce. Nezapomeňte uvést kontakt na sebe. Znásobte svou šanci, že si publikum zapamatuje to nejpodstatnější — řekněte jim ještě jednou to nejdůležitější. Najděte citát, který zdůrazní pointu prezentace a podpoří vaše sdělení.

 1. Shrnutí Stručně shrňte hlavní myšlenku své řeči. Snažte se nemluvit příliš nudně, neopakovat stejnými slovy.
 2. Výzva k akci. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy.
 3. Zajímavý tip. Nabízet konkrétní produkty můžete v rámci výzvy k akci.

Co patří do závěru Celou „trasu“ prezentace a všechny důležité body a myšlenky doveďte do konce. Na závěr nezapomeňte na shrnutí nejdůležitějších bodů. Zrekapitulujte především to, co chcete, aby si účastníci zapamatovali.

Jak uzavřít prezentaci : Ve wordovém, powerpointovém nebo excelovém souboru klikněte na Soubor > Informace > Zamknout (Dokument, Prezentaci nebo Sešit) > Označit jako dokončené.

Jak říct děkuji

Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct: Thank you → Děkuji. Thanks → Díky (ale spíše neformálně). Je to zdvořilý způsob, který to nepřehání.

Jak správně odpovědět na Děkuji : Téměř ve všech jazycích je odpověď na díky podobná: není zač. Pokud od někoho dostanu dárek, poděkuji mu a on mi najednou začne odpovídat nebo se tak alespoň tvářit: ale to nic, ani to nezmiňuj, to je taková kravina, není za co, rádo se stalo atd.

Abyste udrželi bezděčnou pozornost publika, musí být vaše prezentace plná extrémně zajímavých podnětů. A pak tu máme ještě záměrnou pozornost – naší schopnost koncentrovat se, soustředěně se něčemu věnovat. S tou je to o něco lepší, ale i zdraví jedinci se nedokážou soustředit na jednu věc víc než 20 minut v kuse.

Radí nervózním řečníkům, aby těsně před prezentací vyhledali soukromí, posadili se a úmyslně napnuli všechny větší svaly: ruce zatněte v pěsti, dále zatněte paže, ramena, břicho, nohy, prsty, čelisti, obličejové svaly, jazyk opřete do patra a hlavu do opěradla. Napočítejte do pěti a uvolněte se.

Co říct na začátku prezentace

Úvod by měl obsahovat SILNÉ SDĚLENÍ, z něhož posluchači pochopí, proč by vám měli věnovat pozornost a co jim hodláte předat. Úvod by měl být SVŮDNÝ a nikdy ne nudný, čehož můžete dosáhnout provokativní otázkou, šokující statistikou, citátem hrajícím na city nebo osobním příběhem.Radí nervózním řečníkům, aby těsně před prezentací vyhledali soukromí, posadili se a úmyslně napnuli všechny větší svaly: ruce zatněte v pěsti, dále zatněte paže, ramena, břicho, nohy, prsty, čelisti, obličejové svaly, jazyk opřete do patra a hlavu do opěradla. Napočítejte do pěti a uvolněte se.Deset pravidel pro správné prezentování

 1. Natočte se nebo alespoň před zrcadlem zhodnoťte svá gesta a mluvený projev.
 2. Dorazte na místo prezentace včas a sžijte se s technikou.
 3. Zapomeňte na panáka na kuráž!
 4. Před prezentací se rozmluvte a rozdýchejte.
 5. Pohybujte se.


V závěru shrňte ta nejdůležitější sdělení. Na úplném konci nemusíte vkládat snímek s nápisem "Děkuji za pozornost", působí to jako klišé. Posluchačům stačí poděkovat ústně. Pokud jste nečerpali znalosti pouze z vlastní zásoby, je vhodnější ukončit prezentaci snímkem s použitými zdroji.

Co se odpovídá na Děkuji : Téměř ve všech jazycích je odpověď na díky podobná: není zač. Pokud od někoho dostanu dárek, poděkuji mu a on mi najednou začne odpovídat nebo se tak alespoň tvářit: ale to nic, ani to nezmiňuj, to je taková kravina, není za co, rádo se stalo atd.

Co je správné Děkuji nebo děkuju : Slovník by neměl obsahovat například slangové výrazy. Překvapení potom může čekat například na ty, kdo se domnívají, že nejsou spisovné výrazy jako „děkuju“. Ty současná spisovná čeština připouští, ačkoli dříve tomu tak nebylo.

Jak správně poděkovat

Zásady správně napsaného poděkování

 1. Poděkování musí být osobní, tzn.
 2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.


Na začátku nesmí chybět představení tématu, nastínění osnovy vystoupení, na konci pak rekapitulace nejdůležitějších informací a závěr. Každá část prezentace by měla být od ostatních oddělena nějakým odlehčením, humornou vsuvkou atd.Udržujte oční kontakt. Oční kontakt patří mezi nejdůležitější projevy naší mimiky. Lidé mu věnují zvláště velkou pozornost a snaží se podle něj odhalit nervozitu či naopak sebejistotu prezentujícího. Dávejme si tedy na tento prvek nonverbální komunikace pozor a snažme se jej udržet po relevantní dobu.

Co si dát na uklidnění : Léky zmírňující úzkost a psychické napětí

Mezi nejčastěji užívaná anxiolytika patří benzodiazepiny: krátkodobě působící (do cca 2 hodin) – oxazepam, triazolam. se střední dobou účinku (6 – 8 hodin) – nitrazepam, flunitrazepam, alprazolam. dlouhodobě působící (až 12 hodin a více) – diazepam, klonazepam, chlordiazepoxid.