Antwort Jak poděkovat vedoucímu práce? Weitere Antworten – Jak správně napsat poděkování

Jak poděkovat vedoucímu práce?
Zásady správně napsaného poděkování

 1. Poděkování musí být osobní, tzn.
 2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.

Formát poděkování zahrnuje jednoduchý nadpis "Poděkování", který není zahrnut do generovaného obsahu. Často se tedy jedná o tučný text s písmem např. o 2 body větším, než je normální text práce. Stejně jako samotný text práce, je i poděkování napsáno s řádkováním 1.5 řádku.Vězte, že slušné chování a dodržování jistých zásad při komunikaci s vedoucím není vždy samozřejmostí. Komunikaci proto vždy zahajujte slušným oslovením, a to včetně správného akademického titulu vedoucího. Vyjadřujte se v celých větách, a zcela zapomeňte na psaní velkými písmeny, nebo užívání vykřičníků apod.

Co když vedoucí nedoporučí práci k obhajobě : V případě, že máte na obou posudcích uvedeno „doporučují k obhajobě“, nestojí vám v cestě žádná překážka. Pokud je ovšem celková známka „nevyhověl“ nebo „F“, práce se nedoporučuje k obhajobě. Pokud máte nedoporučení pouze na jednom z posudků, můžete jít práci obhájit.

Jak poděkovat za práci

Máš kolem sebe lidi, kteří by si za svoji práci zasloužili víc než jen „díky“. Samozřejmě, že nejvíce potěší osobní poděkování – třeba i u táborového ohně, někdy je ale vhodné přidat nějaký drobný dárek. Mnoho dětí (ale i dospělých) potěší třeba i drobnosti z E-mošky.

Co dát jako poděkování : Dárky přizpůsobené gustu a příležitosti

Máme vše od bublifuků, pastelek, bonbónů v ozdobných krabičkách až po vonné svíčky v ozdobných obalech, bonbóny a sladkosti v skleničkách a jednotlivě balené čokolády.

Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další.

Dle současných norem se poděkování uvádí za titulní list a za čestné prohlášení bakalářské/diplomové práce a je mu vymezena celá strana (viz následující obrázek). Ihned za poděkováním se vkládá konec strany (např. pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter).

Kolik slov by měla mít bakalářská práce

Bakalářská práce má předepsaný rozsah od 10 tisíc do 15 tisíc slov. Do tohoto rozsahu se nepočítají poznámky pod čarou, obsah, přílohy (vč.Po přečtení posudku od oponenta máte pocit, že svou práci neobhájíte Neplašte předem, uklidněte se a v klidu se posaďte. Oponent je také jenom člověk a jeho úkolem je Vám otázky pokládat. Klíčové je si uvědomit, že na většinu otázek naleznete odpovědi ve své práci.Ovládněte svou nervozitu aneb zvládněte obhajobu závěrečné práce s přehledem

 1. Vyhodnoťte situaci.
 2. Připravte se na nejhorší
 3. Vyzkoušejte si to nanečisto.
 4. Nachystejte si záchrannou kartičku.
 5. Zamyslete se, na co by se porota mohla zeptat.
 6. Odstraňte z prezentace vše, čemu nerozumíte.
 7. Nepodceňujte se.


Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct: Thank you → Děkuji. Thanks → Díky (ale spíše neformálně). Je to zdvořilý způsob, který to nepřehání.

Jak napsat poděkování za dar : V případě poděkování za obdržený dar popište, co jste od něj dostali, jak moc velkou radost máte a nevynechejte přitom slova jako „krásné, úžasné, úchvatné…“ Poté nastává čas na samotné poděkování. Napište ho co nejvíce úpřímně a celou větou.

Jak podekovat za bonus : Za bonus v práci můžete poděkovat osobně. Jestli ale chcete udělat větší dojem, napište krátký vzkaz na kartu a odešlete ji nadřízenému, který je za finanční odměnu zodpovědný. Poděkování příliš neodkládejte – nejlepší je poděkovat vždy co nejdříve po obdržení bonusu.

Jak jinak říct děkuji

Mnohokrát / mockrát díky. Neuvěřitelně / strašně / převelice díky. Fakt díky. Nevím, jak ti poděkovat.

Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další. Nikdo neřekne – není zač. Kolikrát denně jenom slyšíme nebo sami řekneme to známé: „Není zač! “ Když se člověk rozhlédne, nemůže si nevšimnout, že JE zač.Poděkování (viz příloha 6) – umísťuje se do dolní části nového listu, text se zarovnává do bloku.

Co napsat do metodiky bakalářské práce : Metodika by měla obsahovat následující informace:

 1. Cíl vašeho výzkumu: Co jste chtěli zjistit nebo dokázat
 2. Výzkumné otázky nebo hypotézy: Jaké konkrétní otázky nebo tvrzení jste zkoumali
 3. Výběr vzorku: Kdo byli vaši respondenti nebo účastníci výzkumu
 4. Výzkumná metoda: Jakou metodu jste použili pro sběr dat