Antwort Jak poděkovat v mailu? Weitere Antworten – Jak se děkuje v emailu

Jak poděkovat v mailu?
Formální fráze pro ukončení e-mailu:

 • S pozdravem,
 • S pozdravy,
 • S laskavým pozdravem,
 • Zdraví,
 • Všechno nejlepší,
 • S vřelým pozdravem,
 • Vše nejlepší,
 • S pozdravem,

Nejlepší způsob, jak zakončit e-mail

 1. Na pozdrav "Předem děkuji" (Thanks in advance) odpovědělo 65,7 %.
 2. Na pozdrav "Děkuji" (Thanks) odpovědělo 63 %.
 3. Na pozdrav "Děkuji vám" (Thank you) odpovědělo 57,9 %.
 4. Na pozdrav "Nazdar" (Cheers) odpovědělo 54,4 %.
 5. Na pozdrav "Srdečné pozdravy" (Kind regards) odpovědělo 53,9 %.

V rámci formální úpravy má poděkování jednoduchý nadpis „Poděkování“. Tento nadpis však není součástí automatického generovaného obsahu práce. Nadpis „poděkování“ je zpravidla tučný text s písmem např. o 2 nebo 4 body větším, než je normální text práce.

Co se píše na konci emailu : S pozdravem, S přátelským pozdravem, Se srdečnými pozdravy, v e‑mailu lze také S přáním pěkného dne –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ za těmito pozdravnými formulemi se nepíše žádné interpunkční znaménko, větné s pokračováním na dalším řádku, např.

Jak říct děkuji

Poděkování v běžném jazyce

Nejjednodušší a nejběžnější způsob, jak někomu poděkovat, je říct: Thank you → Děkuji. Thanks → Díky (ale spíše neformálně). Je to zdvořilý způsob, který to nepřehání.

Jak jinak říct děkuji : Mnohokrát / mockrát díky. Neuvěřitelně / strašně / převelice díky. Fakt díky. Nevím, jak ti poděkovat.

1/ Nevětný pozdrav

Mezi nevětné pozdravy, tedy takové, v nichž se nevyskytuje sloveso, řadíme nejčastěji: S pozdravem, S přátelským pozdravem, S přáním pěkného dne, Hezký zbytek dne, Sbohem apod. V těchto případech nepíšeme na konci pozdravu žádné interpunkční znaménko.

Kontaktní informace: E-mailový podpis by měl obsahovat základní kontaktní informace, jako jsou jméno, pozice, telefonní číslo a adresa firmy. To usnadňuje komunikaci a umožňuje lidem snadno najít způsoby, jak vás kontaktovat. Marketingové příležitosti: E-mailový podpis může být také výborným marketingovým nástrojem.

Co říct na Děkuji

Všichni Vám řeknou – bylo mi ctí, rádo se stalo, udělal jsem to rád, jsem rád, jsem poctěn, OK, já díky a další a další.Poděkování (viz příloha 6) – umísťuje se do dolní části nového listu, text se zarovnává do bloku.Zásady správně napsaného poděkování

 1. Poděkování musí být osobní, tzn.
 2. Poděkování musí být napsáno bez gramatických i pravopisných chyb, bez chyb ve jméně a vulgarismů.
 3. Poděkování pište a odesílejte včas, bez velké časové prodlevy.
 4. V děkovném dopise vyjadřujte své pocity.
 5. Nepleťte do něj jiné záležitosti.


Nejčastěji se používá S pozdravem, řidčeji S přáním krásného dne nebo S úctou. Důležitou věcí je, že se po této frázi nepíše čárka. Nikdy. Loučit se můžete i celou větou, například Děkuji za pochopení a přeji krásný den.

Co se odpovídá na Děkuji : Téměř ve všech jazycích je odpověď na díky podobná: není zač. Pokud od někoho dostanu dárek, poděkuji mu a on mi najednou začne odpovídat nebo se tak alespoň tvářit: ale to nic, ani to nezmiňuj, to je taková kravina, není za co, rádo se stalo atd.

Jak odpovědět na Danke : Odpověď na poděkování za laskavost

Nichts zu danken! Kein Problem! Keine Ursache!

Jak odpovědět na Děkuji

Téměř ve všech jazycích je odpověď na díky podobná: není zač. Pokud od někoho dostanu dárek, poděkuji mu a on mi najednou začne odpovídat nebo se tak alespoň tvářit: ale to nic, ani to nezmiňuj, to je taková kravina, není za co, rádo se stalo atd.

Ke zdůraznění hlavních bodů zkuste použít například příběh nebo metaforu. Kreativita na konci je velmi důležitá. Cílem výzvy k akci je přimět posluchače k tomu, aby něco udělali – jednu konkrétní věc teď, nebo nikdy. Při oslovení posluchačů buďte osobní – používejte „vy“ místo obecného „my“.5. Jak vypadá správný podpisový vzor

 1. Neměl by vypadat jako váš běžný podpis.
 2. Nesmí to být „šifra“, ze které nejde poznat žádná písmena a čísla.
 3. Nesmí být HŮLKOVÝM (VELKÝM TISKACÍM) písmem.
 4. Měl by s vámi být spojený – obsahovat jméno a příjmení + třeba datum narození
 5. Můžete přidat zvláštní heslo, obrázek a grafické prvky.

Jak má vypadat elektronický podpis : Elektronický podpis je kousek binárních dat, který lze připojit k dokumentu (například PDF dokumentu, e-mailu nebo požadavku v internetovém bankovnictví). Nemá žádný speciální smysl, jen musí určitým způsobem odpovídat podepisující entitě a obsahu dokumentu. K vytvoření podpisu potřebujete podpisový klíč.