Antwort Jak přihlásit novorozence do Vitakarty? Weitere Antworten – Jak zaregistrovat novorozence

Jak přihlásit novorozence do Vitakarty?
Abyste mohli novorozence k zdravotní pojišťovně přihlásit, musíte předložit jeho rodný list. Rodný list získáte na matričním úřadu, v jehož správním obvodu se dítě narodilo. Pokud rodný list do 8 dnů od porodu nezískáte, nemusíte se ničeho obávat. Novorozence přihlásíte ihned, jak ho budete mít dispozici.Zákonný zástupce je povinen do osmi dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítě se tak stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které byla pojištěna matka v době porodu (zákon č. 48/1997 Sb., § 10 odst. 6).Informovat zdravotní pojišťovnu můžete i datovou schránkou – i48ae3q. Přihlásit miminko lze také zasláním vyplněné a podepsané přihlášky (formulář Přihláška pojištěnce) a kopie rodného listu dítěte poštou na adresu VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11, Jihlava. Přihlášení můžete vyřídit také osobně na kterékoli pobočce VZP.

Kdo platí zdravotní pojištění za novorozence : Za dítě platí pojistné stát vždy až do ukončení povinné školní docházky. Dále ho stát platí maximálně do 26. roku věku v případě, kdy je dítě považováno za nezaopatřené dítě (podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).

Co potrebuji na matriku při narození dítěte

K vyřízení jsou třeba občanské průkazy obou rodičů a těhotenský průkaz. Pokud spolu mají rodiče další děti, potřebuje matrika k vydání zápisu o určení otcovství i jejich rodné listy. Přibalte si také rodné listy matky a otce dítěte.

Kdy se přihlásit k pediatrovi : Svého budoucího dětského lékaře by jste měla kontaktovat nejlépe do 2 dnů od propuštění z porodnice a přitom se se sestřičkou také domluvíte na termínu první velké prohlídky.

Narození dítěte je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen zdravotní pojišťovně oznámit, a to nejlépe prostřednictvím online formuláře přihlášky, popřípadě vyplněním tiskopisu Přihláška a evidenční list pojištěnce.

po porodu

 1. Vybrat jméno dítěte a zařídit mu rodný list.
 2. Zažádat o otcovskou.
 3. Nahlásit dítě zdravotní pojišťovně
 4. Zažádat o rodičovský příspěvek.
 5. Zjistit, jak přihlásit dítě k platbě za komunální odpad.
 6. Zažádat o porodné
 7. Zažádat o přídavek na dítě

Co hlásit po narození dítěte

Nahlášení dítěte po narození

Tomuto úřadu se říká matrika. Obvykle to zařídí porodnice. Narození dítěte se oznámí na matrice ve městě, kde se dítě narodilo. Když se dítě narodí v Pardubicích, musíte ho nahlásit na matrice v Pardubicích.Podle zákona musí být dítě na matrice zapsáno do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jsou toho rodiče schopni.po porodu

 1. Vybrat jméno dítěte a zařídit mu rodný list.
 2. Zažádat o otcovskou.
 3. Nahlásit dítě zdravotní pojišťovně
 4. Zažádat o rodičovský příspěvek.
 5. Zjistit, jak přihlásit dítě k platbě za komunální odpad.
 6. Zažádat o porodné
 7. Zažádat o přídavek na dítě


prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Telefonická žádost je však možná pouze za předpokladu, že nedošlo ke změně osobních údajů (jméno, adresa). Průkaz bude doručen obyčejnou poštou na adresu uvedenou v registru OZP (trvalou, popřípadě korespondenční) cca do 1 měsíce, ode dne kdy je žádáno o jeho výměnu.

Kdy jít na matriku po porodu : Nahlášení dítěte po narození

Narození dítěte se musí do tří dnů oznámit na úřadě. Tomuto úřadu se říká matrika.

Co si vzít s sebou na matriku : S sebou si vemte rodné listy, platné občanské průkazy nebo cestovní pasy, jména svědků a případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o váš první sňatek, a případně rodné listy společných dětí.

Kdy jít s novorozencem k pediatrovi

Svého budoucího dětského lékaře by jste měla kontaktovat nejlépe do 2 dnů od propuštění z porodnice a přitom se se sestřičkou také domluvíte na termínu první velké prohlídky.

Na matriku můžete jít kdykoliv v průběhu těhotenství, potřebovat budete těhotenskou průkazku, doklady totožnosti a rodné listy obou rodičů, popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu či úmrtní list manžela. Pokud přiznání otcovství k porodu nedoručíte, získá miminko příjmení po matce a otec v rodném listě nebude uveden.Po porodu miminka je třeba se telefonicky ohlásit praktickému lékaři pro děti a dorost a domluvit si s ním převzetí miminka do péče, ideálně do 2 dnů od propuštění z porodnice. Převzetí do péče může proběhnout formou návštěvy lékaře doma u novorozence nebo v ordinaci.

Kdy zajít na matriku v těhotenství : Na matriku můžete jít kdykoliv v průběhu těhotenství, potřebovat budete těhotenskou průkazku, doklady totožnosti a rodné listy obou rodičů, popřípadě pravomocný rozsudek o rozvodu či úmrtní list manžela. Pokud přiznání otcovství k porodu nedoručíte, získá miminko příjmení po matce a otec v rodném listě nebude uveden.