Antwort Jak opravit prasklý štuk? Weitere Antworten – Jak opravit praskliny ve štuku

Jak opravit prasklý štuk?
Trhlina, která se opravuje, musí být čistá, zbavená prachu a hrubých částic. Připravený našlehaný tmel či sádra se pomocí špachtle vpraví do trhliny tak, aby byla celá trhlina vyplněna. Větší trhliny ve zdech je dobré opravovat s použitím ocelového hladítka. Jakmile tmel (sádra) dostatečně zaschne, povrch přebruste.Na tmelení spár a trhlin v ploše omítky je ještě lepší akrylátový štukový tmel, který obsahuje bílý křemičitý písek, takže není zcela hladký, ale vytváří iluzi struktury omítky. Tmely tohoto typu se nejčastěji prodávají v kartuších do výtlačné pistole, která usnadní jejich nanášení.Každou prasklinu je třeba napřed důkladně očistit od prachu a částeček omítky! K tomuto účelu většinou postačí smetáček nebo tvrdší štětec. Větší praskliny navíc zpevníme spárovací páskou, kterou naneseme po celé délce trhliny vyplněné tmelem.

Jak zpevnit prasklou zeď : Trhlinky malých rozměru stačí důkladně pročistit, vypláchnout vodou a vyplnit jemnou vápenocementovou maltou. Stejně tak postupujeme i u širších trhlin, do kterých můžeme vkládat drobné úlomky stavebního materiálu – cihel, tašek, kamenů atd. Pakliže se trhliny znovu objeví, můžeme zpevnit konstrukci hmoždíky.

Proč praská štuk

Vznikají v důsledku koncentrace napětí v omítce, která je do rohů místností či do rohů stavebních otvorů vtlačena v nestejnoměrné vrstvě. Nerovnoměrné vysychání pak způsobuje napětí v tahu, silnější vrstva omítky vysychá pomaleji a tenčí, rychleji schnoucí vrstvy v okolí rohu ji k sobě přitahují.

Jak opravit štuk : Na kovové, plastové nebo jiné hladítko naneseme štuk a přiložíme hranou těsně ke stěně. V mírném sklonu pak na stěnu tlakem natáhneme tenkou vrstvu štuku. Pakliže máme takto nataženou větší plochu, přijde na řadu hlazení plstěným hladítkem. Celou plochu zkontrolujeme a nedokonalá místa vyplníme štukem dodatečně.

Doporučujeme používat tmel na bázi polyuretanu. Ten totiž i po kompletním vytvrdnutí drží pružnost. Díky tomu se v panelu roztáhne a nevydrolí se tak, jako by to udělalo lepidlo na vodní bázi. Další podstatnou vlastností je montážní a provozní teplota.

Prasklinu vždy vyškrábněte tak, abyste odstranili nesoudržné části a zároveň rozšířili spáru na potřebný rozměr. Pokud je podklad savý, napenetrujte tmelený povrch dle pokynu k použitému tmelu. V případě použití SOUDAL Akrylový tmel penetrujte povrch spáry tmelem naředěným 1:4 s vodou.

Čím zpevnit zeď

Jak zpevnit omítku, aby držela

  • Dříve (a není to ještě tak dávno) se jakožto podpůrné konstrukce přibíjely pod omítky rákosové rozhože a nebo pletivové role zvané rabic. Dnes je nejčastějším podpůrným prvkem perlinka a nebo chemické adhezní můstky.
  • Rabicové pletivo.
  • Perlinka.
  • Adhezní můstky.

Omítku lze nanášet na většinu savých povrchů. Na drobné lokální opravy omítek s jemnou strukturou použijte SOUDAL Omítkový tmel. Koutové spáry a spoje s nároky na pružnost vytmelte pružně-plastickým SOUDAL Štukovým tmelem. Vyzrálý povrch SOUDAL Štukové omítky můžete natírat běžnými disperzními interiérovými nátěry.ze stěny je potřebné po navlhčení seškrábat starou malbu a stěny dobře umýt vodou se saponátem nebo mýdlem. pro vyrovnání nerovnosti jsou určeny konkrétní výrobky, jako např. remal vyrovnávací stěrka nebo remal štuková omítka.

Vyhlazení štuku pomocí filcového hladítka

Do vyhlazování štukové omítky se pusťte až ve chvíli, kdy trochu zaschne, přestane lepit a zesvětlá. Pak je ideální chvíle pustit se do vymývání pomocí filcového hladítka. Filc namočte do vody a velkými kruhovými pohyby materiál rozmývejte po stropu i stěnách.

Jak opravit prasklinu ve dřevě : Doporučuje se tmel polyuretanový (Soudal, Den Braven, SikaFlex, 3M). Oba typy tmelů sice nelze brousit, ale zvláště s balením ve výtlačných kartuších můžete docílit důkladného vyplnění i hlubších prasklin. Prodávají se také v kelímcích, z nichž se snadno zapraví do praskliny špachtlí nebo spárovačkou.

Jak opravit praskliny v podlaze : Opravy statických trhlin provádíme pomocí epoxidové pryskyřice Epoxy Riss Fix. Praskliny, pokud možno, rozšíříme – „proškrábneme", očistíme – nejlépe stlačeným vzduchem nebo vysavačem. Trhliny v celé délce dosyta vyplníme nízko viskózní 2 složkovou epoxidovou pryskyřicí EPOXY RISS FIX.

Jak opravit velkou díru ve zdi

Jak opravit velké díry

  1. Prostor otvoru vyčistěte od sutin, prachu a jiných nečistot. Povrch navlhčete.
  2. Pomocí suchých cihel vyplňte oblast poškozeného zdiva. K zajištění jednotlivých kusů se používá speciální lepidlo na obklady.
  3. Zbytek díry nahoďte maltou, nechte 2-3 dny zaschnout a nakonec zaštukujte.


Hodně trpí i rohy zdí okolo dveří a zúžených průchodů. Braňte se instalací profilu pod omítkou a případně i ozdobné venkovní hrany. Nejdříve seškrábněte omítku a nerovnosti, tím také povrch zdrsníte. Na hranu pak špachtličkou naneste rovnoměrně po celé délce hrany, od země až ke stropu, rychletvrdnoucí lepící tmel.Hloubková penetrace zpevní savé podklady

Při štukování nepodceňujte význam hloubkové penetrace, která má za úkol zpevnit podklad a sjednotit jeho savost. Na podklad ji nanášejte pomocí válečku nebo štětky. Penetrace je důležitá před štukováním starých i nových stěn s jádrovou omítkou.

Jak opravit praskliny před malováním : Mohou vám pomoci tmely

Kromě sádry můžete na vyrovnání nerovností a vyhlazení zdí použít speciální tmely. Jedná se o práškové vnitřní vyrovnávací hmoty s rychlým tuhnutím. Aplikace je pomocí pistole ještě jednodušší než v případě rozmíchávání sádry. Povrch vyrovnáte špachtlí stejným způsobem jako se sádrou.