Antwort Jak napsat pětiprocentní? Weitere Antworten – Jak se pisou procenta v textu

Jak napsat pětiprocentní?
Procenta (lze použít alt 37) s mezerou 10 % se čtou 10 procent, bez mezery 10% desetiprocentní. Značky jednotek se píšou s mezerou za číslicí: 32 km, 50 l, 35 °C, 12 g/l nebo 12 g . l–1 s mezerami před i za násobítkem. Stupeň se píše pomocí alt 0176 – 27° těsně, 27 °C s mezerou.Při psaní procent se stačí řídit tím, jak se zapisují slovy. Když tedy chceme napsat deset procent, správně je to 10 % (tedy s mezerou). V případě, kdy chceme vyjádřit přídavné jméno (desetiprocentní), správně se to zapisuje bez mezery (tedy 10%).Přídavné jméno desetiprocentní se v ČR od reformy českého pravopisu z roku 1993 zapíše 10% (bez mezery mezi číslem a znakem), zatímco číslovka a podstatné jméno deset procent se zapisuje s mezerou čili 10 %.

Jak se píše 100% : Číslo a značku oddělujeme mezerou: 100 Kč = sto korun českých, 2 000 000 Kč = dva miliony korun českých (viz Značky, čísla a číslice). Pokud mezi číslem a značkou mezera není, čteme složený výraz jako přídavné jméno: 100Kč = stokorunový (viz Tvoření a psaní výrazů složených z číslic a slov (typ 12procentní, 20krát)).

Jak se píše 20%

20 % nebo 20% Oba dva výrazy jsou správně, ale jedna mezera může znamenat velký rozdíl. V tomto případě mezera rozlišuje slovní druh. Podstatné jméno dvacet procent má podobu dvou slov s mezerou (20 %) a přídavné jméno dvacetiprocentní se píše dohromady (20%).

Jak se píše 50 % : 50 %: Mezera rozlišuje slovní druh. Chcete-li procentní údaje vyjádřit číslem a znakem procenta, jejich zápis věrně kopíruje slovní tvary – padesát procent má zase podobu dvou slov s mezerou (50 %) a přídavné jméno padesátiprocentní se píše dohromady, jako jedno slovo (50%).

Je to jednoduché, stačí si připomenout, jak vyslovujeme, a vypsat si slovy: 50 % = padesát procent a 50% = padesátiprocentní.

Stejně je tomu ve spojeních čísla se slovem: 5 dní, 2 týdny, ale 5denní nebo pětidenní, 2týdenní nebo dvoutýdenní. Bez mezery se píše rovněž například 10x neboli 10krát, 10násobný nebo desetinásobný.

Jak napsat 30 Kč

V České republice je správný formát psaní částky číslo s tisíci oddělenými (nezlomitelnou) mezerou, za nímž následuje mezera a české označení naší měny – tedy 1 234 Kč. Je-li z kontextu patrné o jakou jde měnu, je možné napsat i 1 234,-. Můžeme ale využít i další formáty. Tisíce od stovek je možné oddělit i tečkou.Nesprávně je 15ti letý kapitán či 15-ti letý kapitán. Poznámka: v případě psaní čísla s jednotkou, např. 10 kg banánů, je vhodné mezi číslo a jednotku místo obyčejné mezery vkládat mezeru nezlomitelnou (   ): „10 kg“ dá výsledek „10 kg“.Šest set je přirozené číslo, které se římskými číslicemi zapisuje DC, řeckými číslicemi χ' a hebrejskými číslicemi ם. Následuje po čísle pět set devadesát devět a předchází číslu šest set jedna.

V zásadě je třeba řídit se pravidlem, že číslovky psané numericky (číslem), se v psané podobě neskloňují. Skloňují se až v ústním projevu, při čtení, proto rozhodně vynechejme všechna -ti. Tedy žádné od 18-ti ani 18ti ani 18 ti let, správně je pouze od 18 let (čteme: od osmnácti let).

Jak napsat pětiletý : Jak napsat číslovku jako přídavné jméno (např. pětiletý) pomocí číslice a slova Protože pětiletý je jedno slovo, tak jediný správný zápis je tento: 5letý.

Jak se píše pěti : Základní ani řadové číslovky v textu zapsané číslicí nemají žádné přílepky v podobě ti, -ti, -ctý (5ti stran, 17-ti let, 9-tá kniha) apod. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50% pálenku. Při návštěvě sklepa jsme vypili 50 % pálenky.

Jak psát 1000 Kč

Při psaní peněžních částek v textech administrativní povahy lze skupiny tří číslic oddělit nikoli mezerou, ale tečkou: 604.351,50 Kč; 1.000.000 Kč (viz Peněžní částky, značky měn).

Použití ti nebo -ti je vždy špatně!

Tudíž chci-li říci „osmnácti“, musím zapsat „18“ plus jakési „ti“ nebo „-ti“. Člověka zde svírá nevědomost a intuitivně se domnívá, že mluvu musí kopírovat i přesný zápis „18ti letý“.Ta tedy nebyla „17tiletá“, ani „17 letá“, nedejbože „17ti letá“. Nejpřirozenější zápis je samozřejmě „sedmnáctiletá“. I whisky, třeba. A 15letá je též pitelná.

Jak se píše 400 : Příloha:Číslovky (čeština)

číslo základní číslice
400 čtyři sta čtyřstovka, čtyřistovka
500 pět set pětistovka
600 šest set šestistovka
700 sedm set sedmistovka