Antwort Jak napsat průvodní email? Weitere Antworten – Co napsat do průvodního dopisu

Jak napsat průvodní email?
Průvodní dopis pište na míru inzerátu, na který reagujete. Patří do něj stručné a jasné informace typu proč životopis posíláte, co vás na inzerátu zaujalo, nebo co můžete nabídnout. Informace, které se personalista dočte v životopise je zbytečné je opakovat, ale důležité je vyzdvihnout zkušenosti a znalosti.Co uvést v následném e-mailu po podání žádosti

 1. pozici, o kterou jste se ucházeli.
 2. kdy a jak jste se o práci ucházeli.
 3. proč máte o tuto práci velký zájem.
 4. vaše kvalifikace pro danou pozici.
 5. vyjádřete vděčnost za jejich čas.
 6. přiložte svůj životopis/jakékoli další dokumenty.

Pokud půjde o úřední dokument je možné využít stručné sdělení obsahu v pojmenování dopisu, tedy uvedení slov „Věc: průvodní dopis k…..“. Podle účelu, pro který jej potřebujete, je vhodné i oslovení adresáta obecně: „Vážení“ nebo konkrétně „Vážený/á pane/í“, po kterém následuje samotný obsah dopisu.

Jak napsat zájem o brigádu : Průvodní dopis začněte zdvořilým pozdravem a pokračujete vysvětlením, o jakou konkrétní pozici se ucházíte a kde jste se o ní dozvěděli. Můžete ve stručnosti zmínit vaši motivaci – proč vás právě tato pracovní nabídka zaujala a jakou pro ni máte kvalifikaci (například, že už 10 let působíte v oboru).

Jak napsat průvodní zprávu

Průvodní dopis

 1. Vždy začínejte oslovením.
 2. Buďte struční, pište v krátkých odstavcích.
 3. Zdůrazněte souvislost mezi Vámi a danou pozicí, proč reagujete právě na tuto pozici, jaké zkušenosti z Vás dělají toho pravého kandidáta.
 4. Zmiňte, proč chcete pracovat v dané společnosti a co do ní přinesete.

Jaký je rozdíl mezi průvodním a motivačním dopisem : Průvodní dopis je v podstatě odpověď na inzerát. Jde o krátký stručný jednoduchý text, se snahou vzbudit zájem o přiložený životopis. Součástí reakce na inzerát by měl být vždy. Motivační dopis je detailnější, více osobní a výrazně delší formální text.

Zapamatujte si, čím podpořit své argumenty!

 1. Mluvte konkrétně, všeobecná prohlášení nejsou přesvědčivá.
 2. Uvádějte přesné příklady.
 3. Uvádějte čísla a dokumenty, které byste mohli případně poskytnout a které by byly ilustrací toho, o čem jste hovořili.
 4. Nezapomínejte, že musíte být schopni doložit to, co říkáte.


Příklad e-mailu

dovolte mi Vás oslovit jakožto [pozice osoby ve firmě], abych Vám představil náš návrh na spolupráci, který podle našeho názoru může přinést významný přínos [Jménu cílové firmy]. Jsem [Vaše jméno] a pracuji jako [vaše pozice] ve firmě [Jméno vaší firmy], která se specializuje na [vaše oblast podnikání].

Jak napsat oslovení v mailu

Nezapomeňte e-mail zahájit oslovením. V oficiální komunikaci není zahájení e-mailu pozdravem považované za vhodné. Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.Pracovní zkušenosti. Jste-li student a máte absolvováno již nějakou brigádu nebo jednorázové výpomoci, nebojte se je do životopisu napsat. Vyjmenujte všechny pozice, na kterých jste pracovali. Nestačí uvést pouze název pracoviště, ale také je vhodné popsat vaši pracovní náplň v bodech.Průvodní dopis je Váš první kontakt se zaměstnavatelem. Měl by být součástí každé odpovědi na pracovní inzerát. Jedná se o text e-mailu, případně online odpovědního formuláře u inzerátu na danou pozici.

Dopis by měl mít maximálně 3 – 4 odstavce:

 1. V prvním odstavci napište, na jakou pozici reagujete.
 2. Ve druhém odstavci napište, co vás na pozici zaujalo a jak uplatníte své zkušenosti a dovednosti.
 3. Ve třetím napište, čím budete přínosem, co tam chcete dělat – vaši vizi na dané pozici.
 4. A nakonec si napište o setkání!

Jak napsat že nemám zájem o práci : děkuji Vám za nabídku pracovní pozice (název pracovní pozice) ve společnosti (název společnosti). Velmi si vážím času a úsilí, které jste této věci věnoval/a. Velmi rád jsem se s Vámi setkal a získal podrobnější informace o Vaší společnosti, ale musím Vám bohužel oznámit, že tuto nabídku nebudu moci přijmout.

Proč chcete pracovat právě u nás : Ať tak či onak, je zásadní, abyste prokázali základní povědomí o firmě a svůj zájem o ni, který produkt či služba vás zaujala. Ukažte, že znáte hodnoty společnosti a jsou vám blízké. Můžete také zdůraznit některé jejich úspěchy, které jste zaznamenali a oceňujete je.

Jak napsat formální email oslovení

Nezapomeňte e-mail zahájit oslovením. V oficiální komunikaci není zahájení e-mailu pozdravem považované za vhodné. Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.

Jak napsat email s žádostí o práci – motivace

Účelem průvodního dopisu není papouškovat váš životopis, ale krátce se představit, aby si o vás personalista uměl udělat hrubou představu, a hlavně sdělit, proč chcete pracovat právě na této pozici a jaké k ní máte předpoklady (vzdělání, praxe, jazyky a další dovednosti).Dejte jasně najevo, že se omlouváte za to, co se stalo, aniž byste přenášeli vinu na někoho jiného. Přiznejte si chybu a převezměte odpovědnost, i když to nebyla vaše chyba. Uvědomte si negativní emoce, pocity a bolesti zákazníka. Buďte transparentní a sdělte zákazníkům, co se pokazilo a co bylo příčinou problému.

Jak napsat omluvenku mailem : Do textu zprávy uveďte jméno a příjmení žáka, důvod absence a přesné vymezení období, na které žáka omlouváte. V případě, že nevíte, kdy absence žáka skončí (např. při delší nemoci), je třeba napsat třídnímu učiteli druhou zprávu s tímto datem.