Antwort Jak napsat ñ na PC? Weitere Antworten – Jak napsat ñ na počítači

Jak napsat ñ na PC?
Stejně jako u ostatních znaků, je vlnovku možné napsat pomocí ASCII kódů na numerické klávesnici a to pomocí levého Altu a kódu 126.Přehledný seznam zkratek pro psaní speciálních znaků

Znak Zkratka
[ ] Hranaté uvozovky na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + písmeno F nebo písmeno G
~ Vlnovka na klávesnici Alt Gr (pravý Alt) + klávesa se znaménkem „+“ a 1
→ Šipka na klávesnici Levý Alt + 26
° Stupně na klávesnici Shift + klávesa se stupni

Písmena s vlnovkou

 1. jak napsat vlnovku nad a – Alt + 0227 (ã) nebo Alt + 0195 (Ã)
 2. jako napsat vlnovku nad n – Alt + 0245 (ñ) nebo Alt + 0209 (Ñ)

Jak se dělá na klávesnici : Tři základní přístupy jsou psaní pomocí kombinace Alt + Ctrl + “nějaká klávesa“, Shift + “nějaká klávesa“ a Alt + “nějaké číslo“. Poslední jmenovaný způsob se nazývá ASCII, což je prapůvodní znakový kód, který má své uplatnění především u klávesnic s numerickou částí.

Jak udělat ñ

Občas bych si potřeboval napsat španělské ň (ñ). Zatím jediná možnost je přepnout na španělskou klávesnici (nebo na anglickou a pak ALT+0241).

Jak se dělá vlnovka : Nejsnadnější zápis vlnovky, který napíšete na každé klávesnici, probíhá pomocí pravého Altu a klávesy 1. Stiskněte a držte pravý Alt + stiskněte klávesu 1 nacházející se nad písmenem Q.

Občas bych si potřeboval napsat španělské ň (ñ). Zatím jediná možnost je přepnout na španělskou klávesnici (nebo na anglickou a pak ALT+0241).

Speciální znaky západo a severoevropských jazyků

 1. ü – přehlasované u = alt 129.
 2. â – a se stříškou = alt 131.
 3. ä – přehlasované a = alt 132. ã – a s vodorovnou vlnovkou.
 4. ë – e s dvěma tečkami = alt 137.
 5. ő – přehlasované o = alt 139.
 6. Ä – velké přehlasované A = alt 142.
 7. ö – přehlasované o = alt 148.
 8. ś – es s čárkou = alt 152.

Jak se dělá ñ na notebooku

ď, ť, ň, …), je třeba postupovat takto:

 1. Přidržíme klávesu Shift.
 2. Krátce stiskneme klávesu s háčkem ˇ (na pravé straně klávesnice s českými znaky). Háček je v paměti počítače, na obrazovce se ještě neukáže.
 3. Pustíme klávesu Shift.
 4. Stiskneme klávesu s písmenkem, nad kterým chceme mít háček, například stiskem klávesy n.

Stiskneme levý Alt (hned vlevo vedle mezerníku) a držíme ho. Na numerické části klávesnice vyťukáme číslo 126. Pustíme levý Alt a automaticky dojde k zápisu vlnovky v místě, kde je v dokumentu kurzor.Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete vložit speciální znak. Přejděte na Vložení symbolu > >Další symboly. Přejděte na Speciální znaky. Poklikejte na znak, který chcete vložit.

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).

Jak napsat vlnovku ve Wordu : Pokud často pracujete v prostředí Wordu nebo Excelu, můžete využít tamních funkcí pro snadný zápis vlnovky. V hlavní liště vyberte kategorii Vložení a najděte pole Symboly. V něm vyberte možnost Další symboly. Poté stačí už v podsadě Standardní latinka najít znak vlnovky a máte vyhráno.

Jak napsat vlnovku na notebooku : Nejsnadnější zápis vlnovky, který napíšete na každé klávesnici, probíhá pomocí pravého Altu a klávesy 1. Stiskněte a držte pravý Alt + stiskněte klávesu 1 nacházející se nad písmenem Q.

Jak zadat symbol

Vložení znaků ASCII

Pokud chcete vložit znak ASCII, podržte stisknutou klávesu ALT a zadejte kód znaku. Pokud chcete například vložit symbol stupňů (°), podržte stisknutou klávesu ALT a na numerické klávesnici zadejte 0176. Číslo musíte zadat na numerické klávesnici, a nikoli na běžné klávesnici.

Pro běžně používané znaky se obvykle užívá kombinace klávesy Shift a stisku příslušné dodatečné klávesy (jako zmiňovaná dvojtečka, nebo otazník). Pro méně běžné znaky pak bývá určena kombinace Pravý Alt (někde také „Alt Gr“) + klávesa (složené závorky, zavináč, znak dolaru atd.).Klikněte nebo klepněte na místo, kam chcete vložit speciální znak. Přejděte na Vložení symbolu > >Další symboly. Přejděte na Speciální znaky. Poklikejte na znak, který chcete vložit.