Antwort Jak napsat 30%? Weitere Antworten – Jak se píše 20%

Jak napsat 30%?
20 % nebo 20% Oba dva výrazy jsou správně, ale jedna mezera může znamenat velký rozdíl. V tomto případě mezera rozlišuje slovní druh. Podstatné jméno dvacet procent má podobu dvou slov s mezerou (20 %) a přídavné jméno dvacetiprocentní se píše dohromady (20%).Při psaní procent se stačí řídit tím, jak se zapisují slovy. Když tedy chceme napsat deset procent, správně je to 10 % (tedy s mezerou). V případě, kdy chceme vyjádřit přídavné jméno (desetiprocentní), správně se to zapisuje bez mezery (tedy 10%).Nepíšeme 30-ti denní, ani 100 násobně, ale 30denní a 100násobně, nebo samozřejmě třicetidenní a stonásobně.

Jak se pisou procenta v textu : Procenta (lze použít alt 37) s mezerou 10 % se čtou 10 procent, bez mezery 10% desetiprocentní. Značky jednotek se píšou s mezerou za číslicí: 32 km, 50 l, 35 °C, 12 g/l nebo 12 g . l–1 s mezerami před i za násobítkem. Stupeň se píše pomocí alt 0176 – 27° těsně, 27 °C s mezerou.

Jak napsat na 100%

Uvedené složené přídavné jméno lze zapsat slovem (stoprocentní), kombinací číslice a slova (100procentní) i kombinací číslice a značky (100%). Ve všech případech se spojení píše bez mezery.

Jak se píše 10 procent : Přídavné jméno desetiprocentní se v ČR od reformy českého pravopisu z roku 1993 zapíše 10% (bez mezery mezi číslem a znakem), zatímco číslovka a podstatné jméno deset procent se zapisuje s mezerou čili 10 %.

50 % = padesát procent

Pokud chceme pomocí číslice a značky vyjádřit přídavné jméno, mezeru mezi ně nevkládáme.

Je to jednoduché, stačí si připomenout, jak vyslovujeme, a vypsat si slovy: 50 % = padesát procent a 50% = padesátiprocentní.

Jak psát procenta za číslem

Psaní procent

Pokud chcete vyjádřit například 14 procent, píše se mezi číslovkou a znakem procenta mezera – tj. 14 %. Zápis bez mezery – tedy 14% – má význam čtrnáctiprocentní, nebo také 14procentní.50 %: Mezera rozlišuje slovní druh. Chcete-li procentní údaje vyjádřit číslem a znakem procenta, jejich zápis věrně kopíruje slovní tvary – padesát procent má zase podobu dvou slov s mezerou (50 %) a přídavné jméno padesátiprocentní se píše dohromady, jako jedno slovo (50%).