Antwort Jak jdou po sobe noty? Weitere Antworten – Jak se píší noty

Jak jdou po sobe noty?
Noty v notové osnově se čtou zleva doprava, vícezvuky zpravidla zdola nahoru. Linky notové osnovy se číslují (počítají) zdola nahoru, pomocné linky se číslují ve směru od osnovy (když jsou pod osnovou, počítají se směrem dolů, když jsou nad osnovou, počítají se směrem nahoru).Do notové osnovy zapisujeme noty a jiné znaky.Rozdělení posuvek podle způsobu zápisu a používání:

  1. A) Posuvky nahodilé píšeme u noty (= před notu do její mezery nebo na její linku).
  2. B) Předznamenání jsou posuvky zapsané na začátku notové osnovy hned za noto-
  3. záleží. Do předznamenání píšeme jen křížky nebo jen bé – nikdy obojí zároveň.

Kolik tónu má hudební abeceda : Jména not. Pro pojmenování not slouží hudební abeceda – písmena v pořadí c, d, e, f, g, a, h. Tato písmena označují 7 tónů používaných v diatonické stupnici (od c do h, bílé klávesy klavíru).

Co znamená když je za notou tečka

Tečka, kterou má za sebou napsánu určitá nota, značí prodloužení – a to prodloužení o polovinu délky oné noty: osmina s tečkou je tedy prodloužena o šestnáctinu.

Co znamená pomlka nad notou : Pomlka neboli pauza je hudební značka v notovém písmu, která určuje ve skladbě, kde se nemá hrát, kdy a jak dlouho má příslušný hlas mlčet.

Notační programy

  • MUSESCORE 3.6.0 CZ freeware/ Win 7 a vyšší
  • Musescore je velmi dobrý notační program. Postrádá sice pokročilé možnosti profesionálních programů, amatérskému hudebníkovi však poslouží velice dobře.
  • CRESCENDO MUSIC NOTATION EDITOR 1.14 EN freeware/ Win 7 a vyšší
  • MUSETTE 2.12.5 CZ freeware/ Win 7 a vyšší


V dnešní době se používají čtyři základní klíče: houslový, basový, altový (violový) a tenorový. Každý z těchto klíčů udává polohu jednoho tónu, a od něj se odvodí všechny ostatní. Přitom se vždy řídíme pořadím notové abecedy (C, D, E, F, G, A, H).

Kolik má oktava tónu

Základem naší tónové soustavy je sedm tónů, které se jmenují

Vzdálenost mezi těmito dvěma c se proto nazývá oktáva, podle latinského octo – osm (čti okto).Dlouhé jsou: Nota celá (4 doby) a nota půlová (2 doby). Nás dnes budou zajímat noty krátké. -Víme, že nota čtvrťová trvá 1 dobu. O polovinu kratší je nota osminová, tedy trvá půl doby (dvě noty osminové tvoří jednu čtvrťovou).Nota půlová: nota půlová má prázdné bříško a nožičku. Značí se číslem 2. Počítáme ji na 2 doby. To znamená, že nota se hraje tak dlouho, než napočítáme dvě.

Fermáta anebo koruna (též korunka) je značka v notovém zápise nad (výjimečně pod) notou anebo pomlkou, která předpisuje, že zahraná nota anebo pomlka má trvat déle, než je její normální trvání podle zápisu.

Co to znamená kdyz je nad notou čárka : Jedná se o běžný „neutrální“ styl hry, který obvykle není v notovém záznamu nijak vyznačován. Pokud je třeba zvýraznit rozdíl mezi staccatovým a tenutovým tónem, značí se tenuto vodorovnou čárkou nad nebo pod notou.

Jak psát noty na počítači : Musescore je velmi dobrý notační program. Postrádá sice pokročilé možnosti profesionálních programů, amatérskému hudebníkovi však poslouží velice dobře. Na stránkách výrobce je k dispozici i podrobný návod v češtině.

Jak převést hudbu do not

Prostřednictvím aplikace Note Recognition si můžete pořídit zvukovou nahrávku, která bude následně převedena do notového zápisu. Přesnost převodu přitom záleží na kvalitě nahrávky, typu hudby a také použitých nástrojích (aplikace ovšem třeba neumí rozpoznat více současných tónů či komplikované skladby).

Pro pojmenování not slouží hudební abeceda – písmena v pořadí c, d, e, f, g, a, h. Tato písmena označují 7 tónů používaných v hudbě od nejnižšího (c) k nejvyššímu (h). Po notě h následuje nota pojmenovaná opět c' (o jednu oktávu vyšší než první c).- jednočárkovaná oktáva: c1, f1, g1, … – malá oktáva: c, d, e, … – velká oktáva: C, D, F, … – kontra oktáva: C1, D1, A1, …

Kolik má kytara oktáv : Notám od C do C se říká oktáva. Na elektrických klávesách bývá většinou 5-7 oktáv, někdy i více, na piánu typuju tak dvojnásobek. Kytara má oktávy 3 (+ pár tónů, podle počtu pražců =).