Antwort Jaké dokumenty nelze konvertovat? Weitere Antworten – Kdy se neprovede konverze dokumentu

Jaké dokumenty nelze konvertovat?
„Konverze se neprovádí v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil.Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.Přímo z webové aplikace pro přístup do datové schránky můžete odeslat PDF dokument obsažený v datové zprávě, nebo celou datovou zprávu k autorizované konverzi na libovolném kontaktním místě Czech POINT. Volba "Konvertovat" je nabízena u příloh typu PDF a u datových zpráv obsahujících přílohu typu PDF.

Jak provést konverzi dokumentu z datové schránky : Konverze celé datové zprávy

  1. Klepněte myší na odkaz DALŠÍ MOŽNOSTI a poté ZKONVERTOVAT ZPRÁVU.
  2. V následně otevřeném okně klepněte v pravém dolním rohu na tlačítko Odeslat ke konverzi.
  3. Po odeslání ke konverzi se okno doplní o informace potřebné pro převzetí konvertovaného výstupu.

Co se nesmí konvertovat

Konvertovat nelze občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rys nebo technickou kresbu.

Kolik stojí Autorizovana konverze : Dokument obsažený v datové zprávě nebo datovém souboru, který má být převeden do listinné podoby, musí být opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí. Poplatek za konverzi je 30,- Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.

Jako písemnost lze připojit soubory ve formátech podle těchto přípon – ASICE, ASICS, CER, CRT, CSV, DER, DOC, DOCX, DBF, DGN, DWG, EDI, FO, GIF, GFS, GML, HEIC, HEIF, HTM, HTML, ISDOC, ISDOCX, JFIF, JPEG, JPG, JSON, MP2, MP3, MP4, M4A, M4P, M4V, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPG, ODP, ODS, ODT, P7B, P7C, P7F, P7M, P7S, PDF, PK7, …

Poštovní datovou zprávou můžete posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, zkrátka to, u čeho chcete právně prokázat, že jste dokument odeslali v pořádku a včas. Poštovní datovou zprávu si mohou vzájemně posílat právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo občané.

Jak probíhá konverze dokumentu

Konverze na žádost se provádí přes klasické formulářové rozhraní v systému Czech POINT. Provádí se na žádost občana, podnikatele prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Konverze z moci úřední se provádí prostřednictvím CzechPOINT@office a je prováděna orgánem veřejné moci pro vlastní potřeby úřadu.Dokument obsažený v datové zprávě nebo datovém souboru, který má být převeden do listinné podoby, musí být opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí. Poplatek za konverzi je 30,- Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.Dokument obsažený v datové zprávě nebo datovém souboru, který má být převeden do listinné podoby, musí být opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí. Poplatek za konverzi je 30,- Kč za každou stránku. Minimální formát výstupu z konverze je formát A4.

Autorizovaná konverze dokumentů je dle zákona č. 300/2008 Sb. úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Co je autorizovaná konverze dokumentu : Autorizovaná konverze dokumentů je dle zákona č. 300/2008 Sb. úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.

Co vše lze vyřídit přes datovou schránku : K čemu lze také využít datovou schránku

  • žádost o vydání občanského průkazu.
  • žádost o vydání voličského průkazu.
  • podání daňového přiznání
  • vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ
  • zaslání přehledu o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně i ČSSZ.
  • informace a potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.

Jak odeslat daňové přiznání přes datovou schránku

Podání daňového přiznání prostřednictvím datové schránky

Nejprve je potřeba se přihlásit do datové schránky na portálu mojedatovaschranka.cz. Po přihlášení klikněte na Napsat zprávu a vyberete příslušný finanční úřad, vyplníte předmět datové (např. Podání daňového přiznání za rok 2022).

veškeré typy pyrotechnik, prskavky, tekutiny, magnetické materiály, akumulátory nebo baterie, suchý led, produkty živočišného původu (maso, sýr, vajíčka, atd.), voňavky, laky na vlasy, lithiové baterie, mobilní telefony s vloženou baterií, nefunkční atrapy zbraní, notebooky s vloženou baterií, tablety s vloženou …Vzoreček pro výpočet konverzního poměru = počet konverzí / počet návštěvníků webu * 100. Takže pokud uživatelé provedou např. 200 konverzí, a přitom dané stránky navštívilo 400 lidí, bude konverzní poměr 50 %.

Proč se dělá konverze dokumentu : Převedením důležitých listin do elektronické podoby si také můžete vytvořit jejich zálohu pro případ ztráty či zničení originálů. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupním dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy, což je vlastně stejné jako u úředně ověřených kopií.