Antwort Jak dlouho zpráva v datové schránce? Weitere Antworten – Jak dlouho se uchovávají zprávy v datové schránce

Jak dlouho zpráva v datové schránce?
Všechny datové zprávy budou ve vaší datové schránce automaticky uchovávány po dobu 90 dnů a pak budou smazány.Později můžete kdykoliv do tohoto okna vstoupit tak, že klepnete na záložku Datová schránka a vlevo pak na odkaz Přijaté zprávy. Je třeba si zapamatovat tyto důležité informace: Datové zprávy se v seznamu uchovávají po 90 dnů ode dne doručení přihlášením (nikoliv ode dne dodání a nikoliv ode dne doručení fikcí).Informace v seznamu přijatých datových zpráv

Pokud je v pravém sloupci v seznamu přijatých datových zpráv slovo Dodáno, pak se zde udává, kdy Vám byla datová zpráva dodána do schránky (ale ještě ne doručena přihlášením nebo fikcí). Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do schránky.

Jak zjistím kdy byla zřízena datová schránka : Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu byla po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.

Jak poznám že byla datová zpráva doručena

Informace v seznamu odeslaných zásilek

Ve sloupci je uvedeno datum, kdy byla zpráva fyzicky vložena do příslušné schránky. Údaj Doručeno říká, kdy byla zpráva doručena, tedy převzata adresátem, který se přihlásil ke své datové schránce. Ve sloupci je uveden den, kdy byla zpráva doručena.

Kdy zaniká datová schránka : Ministerstvo vnitra si ale původní představu rozmyslelo. „Datové schránky jsou bezpečným a moderním způsobem komunikace se státem, nechceme ale k jejich užívání nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku roku 2023 pro fyzické osoby rušíme,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan.

Při konverzi dokumentu v datové zprávě nebo datovém souboru do listinné podoby může být dokument v datové zprávě nebo datovém souboru uložen do úschovny prostřednictvím tohoto portálu, nebo odesláním z datové schránky. Následně může být na kontaktním místě Czech POINT převeden do listinné podoby.

Opět platí, že podání je učiněno teprve tehdy, až úřadu dojde. Zákon přitom nestanoví, kdy je datová zpráva úřadu doručena. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (5) je „podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci“.

Co dělat když nemám přihlašovací údaje do datové schránky

V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových. Vydání nových přístupových údajů je zdarma. Nové přístupové údaje si může uživatel nechat vydat přímo v prostředí klientského portálu datových schránek.Musíte jít do aplikace SMS a MMS, kde si otevřete konverzaci s daným kontaktem.

  • Otevřete příslušnou konverzaci.
  • Podržte na požadované zprávě prst. Z menu zvolte Zobrazit potvrzení
  • Dozvíte se, zda zpráva byla přijata či nikoli.

Pokud si někdo neaktivuje datovou schránku sám a nechá to na nás, tak na to má zcela nepochybně právo a neporušuje zákon. Nehrozí mu rovněž ani žádná sankce, ale sám sebe připravuje o možnost se s datovou schránkou seznámit, naučit se s ní pracovat a vyzkoušet si některé věci v tom prostředí.

Pokud posíláte placenou datovou zprávu, je nad tlačítkem ODESLAT ZPRÁVU uveden údaj o poplatku, který musíte uhradit. V současnosti je cena jedné placené zprávy sjednocena na 10 Kč bez ohledu na způsob placení. Po odeslání datové zprávy se zobrazí okénko s informací o úspěšném odeslání.

Jak dlouho trvá doručení datovou schránkou : Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Jak Ziskam prihlasovaci udaje k datové schránce : 1) Osobně na Czech POINTU

Nové přístupové údaje Vám budou zaslány poštou na Vaši kontaktní adresu. V případě, že do žádosti uvedete svou e-mailovou adresu, bude Vaše žádost vyřízena okamžitě a nové údaje obdržíte e-mailem v tzv. virtuální obálce, v níž je uveden aktivační link.

Jak získat přihlašovací údaje k datové schránce

Přístupové údaje jsou zasílány:

  1. do Datové schránky fyzické osoby nebo.
  2. poštou na adresu Pověřené osoby nebo Administrátora, kterou zadala oprávněná osoba při zadávání žádosti o zřízení účtu Pověřené osoby nebo Administrátora.


Pokud váš přítel vaši zprávu viděl, zobrazí se vedle zprávy jeho profilový obrázek (malé kolečko). To slouží ke kontrole stavu přečtení zprávy z vašeho Facebook účtu na počítači. Zjistěte, jak zkontrolovat, že si někdo přečetl vaši zprávu v aplikaci Messenger.

  1. U každé vaší odeslané zprávy se zobrazují fajfky, které značí, že:
  2. Upozornění:
  3. Obrazovka s informacemi o zprávě
  4. Na obrazovce s informacemi o zprávě se zobrazí podrobnosti o tom, kdy byla odeslaná zpráva doručena, přečtena nebo přehrána příjemcem.

Kdy se zruší datová schránka : Ministerstvo vnitra si ale původní představu rozmyslelo. „Datové schránky jsou bezpečným a moderním způsobem komunikace se státem, nechceme ale k jejich užívání nikoho nutit. Proto povinnost používat datové schránky od začátku roku 2023 pro fyzické osoby rušíme,“ sdělil ministr vnitra Vít Rakušan.