Antwort Jak casto cistit Vymenik? Weitere Antworten – Jak často čistit kamna

Jak casto cistit Vymenik?
Jak a čím čistit krbová kamna nebo krbové vložky

Kamna či vložku proto stačí čistit pouze jednou za pár dní. Záleží vždy na velikosti popelníku a množství nahromaděného odpadu (popele). Krbové vložky nebo kamna čistíme zásadně po jejich vychladnutí. To platí jak pro vnitřní část, tak i pro vnější část kamen či vložky.Opět zde platí důležité pravidlo, tedy čistit kamna pouze tehdy, jsou-li zcela vychladlá. Pokud se na kamnech usazuje prach, pomůže obyčejný vysavač. V případě dalších znečištění si pak vystačíte s obyčejnou teplou vodou, do které přidáte trochu mýdla nebo běžného prostředku na nádobí, a hadrem či houbou.Teplovzdušný výměník odebere zbytkové teplo ze spalin odcházejících odkouřením a předá sálavé a konvekční teplo do vytápěného prostoru. Znatelně se tak zvýší účinnost Vašich kamen, zároveň se také sníží celkové náklady na vytápění. Teplovzdušné výměníky jsou určeny na všechny druhy kamen, krbů a sporáků.

Jak funguje výměník : Jak funguje teplovzdušný výměník

Funguje tak, aby zvýšil účinnost spalování paliva a minimalizoval ztráty tepla. Teplovzdušný výměník obvykle obsahuje trubky nebo kanály, které má umístěny v blízkosti odcházejících spalin. Teplo z ohně tyto trubky ohřívá, což mezi nimi a okolním vzduchem vytváří tepelný gradient.

Proč kamna netáhnou

Většinou je chyba u nás – vybrali jsme nevhodná kamna, špatně roztápíme, používáme nevhodné palivo, a nebo máme problém s komínem. A právě tah komína je na prvním místě. Pokud máte starší kamna a náhle začnou špatně táhnout, je problém nasnadě. Musíme kamna vyčistit, ale i komín a kouřovod.

Jak často čistit komín od krbových kamen : Obecně platí, že by krbová kamna měla být čištěna alespoň jednou za rok, pokud se používají k občasnému zatopení. Pokud se krbová kamna používají častěji, například v zimním období, mělo by být čištění prováděno častěji, aby byla zajištěna jejich správná funkčnost.

Krbová kamna (krbové vložky) jsou znečištěny, zaneseny prachem a nečistotami. Po prvních zatopeních v přechodovém období se občas objeví zápach. Není to již barva, ale pochází to ze zahoření sazí, nečistot a dehtu.

Pokud je potřeba rozvést teplý vzduch od krbu i do dalších místností, je možné použít buď tzv. samotížný rozvod vzduchu, kdy je k cirkulaci vzduchu využívána jen jeho přirozená vlastnost po jeho zahřátí, nebo použít tažný ventilátor, který rozvede horký vzduch i do vzdálenějších místností.

Jaká je teplota v krbu

Teplota od 120 do 240 °C – je ideální. Takto probíhající hoření je velmi úsporné, čisté a zajistí dosažení největší účinnosti krbových kamen. Teplota na 240 °C – je již vysoká, vzniklá tepelná energie není zcela využívána a je zbytečně odváděná mimo vyhřívaný objekt, dochází k přetápění systému.Základem je určení optimálního výkonu krbových kamen s výměníkem. Ten se pohybuje mezi 10 až 20 % pod vaší tepelnou ztrátou. Je to dáno tím, že výpočet tepelné ztráty objektu vychází z teploty −15 °C. Nepřikládejte příliš často, ale zase nenechávejte topeniště úplně vyhasnout.V případě kamen s výměníkem je však potřeba důkladné napojení na systém ústředního topení, případně bojler či zásobník vody. Výhodou je, že nemusíte pořizovat topná tělesa nová, snadno kamna propojíte i s těmi, které už máte doma.

Krbová kamna (krbové vložky) jsou znečištěny, zaneseny prachem a nečistotami. Po prvních zatopeních v přechodovém období se občas objeví zápach. Není to již barva, ale pochází to ze zahoření sazí, nečistot a dehtu.

Jak poznam že Netahne komín : Komín netáhne. Topíte-li pevnými palivy, při přikládání cítíte kouř. Používáte-li plyn, zamlžují se okna a vzduch je plný typického zápachu.

Jak často se musí kontrolovat komín : Komín je třeba nechat odborně zkontrolovat minimálně 1× ročně, nicméně četnost kontrol se odvíjí od druhu paliva, které používáte. Pevné palivo (např. topení v krbových kamnech) – kontrola by měla proběhnout 2× ročně. Kapalné palivo – kontrola 1× ročně.

Jak se zbavit smradu z komína

Tipy pro neutralizaci zápachu z komína

  1. Naplňte několik sklenic octem a rozprostřete je po místnosti, kde je zápach. V závislosti na velikosti místnosti stačí jedna nebo dvě sklenice.
  2. Nábytek, stěny a krb můžete vyčistit smícháním kbelíku s vodou a bílým octem.
  3. Můžete použít hadr a navlhčit ho bílým octem.


Častou chybou je špatné nastavení přívodu vzduchu pomocí regulátorů na kamnech – uzavírání horního sekundárního vzduchu. Nebo také nedostatečný přísun čerstvého vzduchu do místnosti ( u novostaveb, pasivní a dobře izolovaných staveb je téměr nutností zajištění přísunu vzduchu z exteriéru).Jak se doma zahřát bez zapnutého topení

  1. Polštáře, přehozy, plédy. Když nechcete od základů měnit svůj interiér, spolehněte se na bytový textil.
  2. Kůže hodně zmůže.
  3. Teplo (nejen) od nohou.
  4. Zatáhněte závěsy.
  5. Když barvy hřejí
  6. Útulné koberečky.
  7. Teplo od podlahy.

Jak dostat teplo z krbu do vedlejší místnosti : Aby se teplý vzduch dostal do dalších místností, musí být krb nejprve vybaven krbovým ventilátorem. Jak již název napovídá, jedná se o zařízení, které vyfukuje teplý vzduch z krbu, kamen nebo krbové vložky do všech připojených místností.