Antwort Co znamená zkratka PTFE? Weitere Antworten – Co je zkratka PTFE

Co znamená zkratka PTFE?
Polytetrafluorethylen (zkráceně PTFE, také polytetrafluorethen) je fluorovaný polymer ze skupiny perfluorovaných sloučenin. Jako první ho připravil chemik Roy J. Plunkett ve společnosti DuPont. Polytetrafluorethylen je známější pod svým obchodním názvem teflon.Teflon neboli polytetrafluorethylen (PTFE) je polymer, který se vyrábí polymerací z tetrafluorethylenu. Teflon má velkou tepelnou i chemickou odolnost, velice nízký koeficient tření a výborné izolační vlastnosti.Teploty měknutí se pohybují v rozmezí zhruba od 40 °C do 80 °C. Teploty tvarování se pohybují zhruba v rozmezí od 80 °C do 140 °C. Teploty tavení začínají přibliţně hodnotou 190 °C, záleţí na druhu plastu.

Jaké jsou vlastnosti plastů : Mezi výhody patří nízká měrná hmotnost, výborné zpracovatelské vlastnosti, plasty jsou elektrické izolanty, mají výbornou korozní odolnost, tlumí rázy a chvění, atd. Nevýhodou jsou nízké mechanické a časově závislé vlastnosti, kríp, ekologická zatížitelnost, apod.

Jak poznat teflonovou pánev

PFOA free = Teflonový povrch. PFOA-, APEO-, BPA-free = Teflonový povrch (pokud zkratka není PTFE, tak se nikdy nevylučuje, že jde o Teflon, naopak) V případě granitových, diamantových a jiných názvů povrchů je lepší si dohledat výrobce povrchu a najít informace u něj, může se jednat o obě varianty.

Jakou pánev bez teflonu : Keramické pánve jsou další skvělou volbou pro ty, kteří hledají bezpečné a ekologické vaření. Tyto pánve mají obvykle nepřilnavý keramický povrch, který neobsahuje PTFE ani PFOA, a jsou známé svou odolností vůči vysokým teplotám. Keramika je také snadno čistitelná a je dostupná v široké škále stylů a barev.

PTFE – polytetrafluoretylén – termoplast vyniká výbornou chemickou a teplotní odolností, trvanlivostí a nízkým součinitelem tření. Polytetrafluorethylen je známější pod svým obchodním názvem teflon.

Při dlouhodobém vdechování výparů z teflonu nám hrozí takzvaná horečka z polymerového kouře, která má podobné příznaky jako klasická chřipka, ale na rozdíl od ní velmi rychle vymizí. Pokud máte doma ptačího mazlíčka, tak se mějte obzvlášť na pozoru, malá koncentrace výparů lidem neublíží, ale pro ptáky je smrtelná.

Co je to PE a PP

Polyetylen (PE) a polypropylen (PP) jsou plasty souhrnně nazývané polyolefiny. Mají široké použití při výrobě spotřebního zboží. Vzhledem k jejich nepolárnímu charakteru mají špatné adhezívní vlastnosti, a tím obtížnou slepitelnost. Polyolefiny lze lepit jenom v případě vhodné povrchové úpravy před lepením (aktivací).Polyethylen také polyetylen, zkráceně PE, je termoplast, který vzniká polymerací ethenu. Rozlišují se dva základní druhy, a to s nízkou hustotou (PE-LD) a s vysokou hustotou (PE-HD). Sumární vzorec polyethylenu je (C2H4)n.Mezi nejběžnější plasty z tohoto hlediska patří:

  • polyolefiny. polyethylen (PE) polypropylen (PP)
  • vinylové plasty. polyvinylchlorid (PVC) polystyren (PS)
  • polymetylmetakrylát (PMMA)
  • polyamidy (PA)
  • polyestery (PES) polyethylentereftalát (PET)
  • polyuretany.
  • fenoplasty.
  • aminoplasty.


Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu, v chemickém průmyslu a v laboratorních vybaveních. Vyrábí se z něj obaly, textilie, plastové díly, reproduktory a automobilové díly.

Jaká povrch pánev je nejzdravější : Pánve, které mají povrch z mramoru, jsou velmi odolné, nepřipalují se a nevylučují žádné škodlivé látky ani při vysoké teplotě. I proto jejich obliba stále roste. Pro přípravu jídla stačí použít naprosté minimum tuku, proto jsou vhodné i v případě, že se chcete stravovat zdravě.

Kdy vyhodit teflonovou pánev : Pokud se teflonová vrstvička začne odlupovat opakovaně a z rýhy je najednou holá ploška až na kov, je nejlepší poškozené nádobí vyhodit.

Jak škodí teflon

Při dlouhodobém vdechování výparů z teflonu nám hrozí takzvaná horečka z polymerového kouře, která má podobné příznaky jako klasická chřipka, ale na rozdíl od ní velmi rychle vymizí. Pokud máte doma ptačího mazlíčka, tak se mějte obzvlášť na pozoru, malá koncentrace výparů lidem neublíží, ale pro ptáky je smrtelná.

Pánve pro zdravé vaření Mezi bezpečné materiály pánví patří keramika, litina, uhlíková ocel, nerezová ocel a titan.Obecně lze říci, že plasty PP (polypropylen), PE (polyetylen) a PTFE (teflon) se prakticky slepit nedají (s odpovídající pevností)**. Silikon je zvláštní kapitolou technologie lepení***. Mnoho plastů však označení nemá a proto musíte určit slepitelnost jinou metodou. Někdy je to jednoduché, jindy složitější.

Co je materiál HDPE : Zkratkou HDPE se označuje polyetylen s vysokou hustotou, který se řadí do stejné skupiny jako PET – tedy termoplasty.