Antwort Co studovat když chci pomáhat lidem? Weitere Antworten – Co nejlepe studovat

Co studovat když chci pomáhat lidem?
Pro ty nerozhodné, váhající a tápající jsme připravili přehled oborů, kam se hlásit, když nemáte páru, co chcete studovat.

 • Psychologie. Psychologie není obor jen pro lidi, kteří chtějí v budoucnu pracovat jako terapeuti.
 • Obchod.
 • Jazyky (a literatura)
 • Biologie.
 • IT.
 • Svobodná umění
 • Historie.

Největší oblibě se mezi studenty podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) těšily obory obchod, administrativa a právo. Celkem na těchto oborech loni studovalo 62 695 lidí. Nejméně často pak mířili studenti na obory zemědělství, lesnictví, rybářství a veterinářství. Loni tyto obory studovalo 11 368 studentů.Bakalářské vzdělávání

 • Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.
 • Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity.
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
 • Teologická fakulta Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích.
 • Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak si vybrat co chci studovat : Jak zjistím, které obory jsou pro mě vhodné

 1. Které předměty ve škole vám jdou a zároveň vás baví
 2. Které předměty vás naopak nebaví
 3. Jak trávíte svůj volný čas
 4. Je nějaká činnost, do které se dokážete ponořit natolik, že nevnímáte čas a na nic jiného se nesoustředíte

Jaké obory mají budoucnost

Stavební inženýři, architekti, odborníci v oblasti automatizace, robotizace nebo automobilovém a elektrotechnickém průmyslu budou vždy potřební. Stejně tak se vyplatí studovat průmyslový design, ale najít se můžeš i ve studiu energetiky, obnovitelných zdrojů nebo ochrany přírody.

Jaký obor je nejlehčí : Nejnáročnější studijní obor na vysokých školách je medicína, nejlehčí je zemědělství. Vyplývá to z odpovědí více než 8000 absolventů českých univerzit, průzkum provedlo Středisko vzdělávací politiky, což je pracoviště Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Poté už mzda většinou neroste, není z čeho. Průměrná nástupní mzda pracovníka v sociálních službách (nižší pozice než sociální pracovník) je pouhých 25 041 korun hrubého, po jednom roce dojde k navýšení na 26 400 korun, po třech letech na 27 600 korun.

Mezi hlavní činnosti patří:

 • Výchovné působení ve škole a ve volnočasových centrech.
 • Pořádání hodnotných volnočasových aktivit.
 • Sociálně pedagogické aktivity pro jedince, skupiny a komunity.
 • Poradenská, diagnostická a analytická činnost.
 • Podpora týmové práce.
 • Reedukační a resocializační práce.
 • Terénní a komunitní práce apod.

Jaké profese chybí na trhu práce

Na trhu práce budou nejvíce chybět řemeslníci a elektrikáři. Vlivem globálních trendů jako je automatizace a digitalizace má do roku 2030 zaniknout na 330 tisíc pracovních pozic. Podle studie Boston Consulting Group se to dotkne především pracovníků ve výrobě, zprostředkovatelů služeb či prodavačů a pokladních.Nejhůře jsou na opět lékařské obory. Ve srovnání s výsledky zájemců ostatních dvou škol má pak překvapivě nízké procento přijatých také Filozofická fakulta (38 procent). Mezi obory, které přijímají největší procento žáků se i zde řadí Přírodovědecká fakulta s více jak 93 procenty přijatých.Jedná se především problémy s výukou, problémy s chováním nebo začleněním do kolektivu. Již není prostor na komunikaci s příslušnými úřady a institucemi. Zároveň není tolik prostoru na hlubší komunikaci s rodiči. A právě k hledání společné řeči mezi školou a rodiči v praxi pomáhá sociální pracovník.

Kolik vydělává Uklízečka v České republice Pokud se podíváme na Uklízečka platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 227 352 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 18 946 Kč za měsíc, 4 736 Kč za týden nebo 118,41 Kč za hodinu.

Kde se uplatní sociální pedagog : Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako pedagogičtí pracovníci (zejména vychovatelé) ve výchovných ústavech, dětských domovech se školou, střediscích výchovné péče, dětských domovech, školních družinách, střediscích volného času, krizových centrech, poradenských zařízeních, nízkoprahových zařízeních nebo …

Co dělá speciální pedagog : Speciální pedagog provádí pedagogickou, diagnostickou, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost. Vyhodnocuje nápravné, reedukační a kompenzační postupy. Spolupracuje s rodinami a rodiči postižených dětí a mládeže během provádění nápravných metod. Případně může poskytovat speciální pedagogické služby.

V jakém oboru je nejvíce peněz

Nejlépe placené profese:

Řídící pracovníci letového provozu (192 130 Kč) Ředitelé velkých společností (139 385 Kč) Piloti (109 667 Kč) Techničtí a vědečtí náměstci (104 632 Kč)

Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Jako nejlepší vysoká škola na světě byla letos už poosmé v řadě ohodnocena britská University of Oxford následována americkou Stanford University. Třetí příčku obsadila Massachusetts Institute of Technology, čtvrtou Harvard University. Masarykova univerzita je v rámci ČR druhou nejlépe hodnocenou vysokou školou.

Co můžu delat jako socialni pracovnik : Především jde o pomoc při osobní hygieně, oblékání či stravování. Sociální pracovník oproti tomu vykonává sociálních šetření, sociálně právní poradenství, sociální prevenci, poskytování krizové pomoci atd. Jedná se často o analytickou, metodickou a koncepční činnost v zařízeních poskytujících služby sociální péče.