Antwort Co se pěstuje v Bělorusku? Weitere Antworten – Co se pestuje v Bělorusku

Co se pěstuje v Bělorusku?
V Bělorusku je v zemědělství zaměstnáno 11 % pracovní síly, necelá třetina v průmyslu a zbytek ve službách. V zemědělství se pěstují zejména obiloviny, brambory, zelenina, cukrová třtina, len. V průmyslu převažuje úprava ropných produktů, strojírenství a chemikálie.Kromě toho byly objeveny naleziště železné rudy, sádry, vzácných kovů, fosforitů nebo hlinitanových surovin. Veškerá těžba probíhá povrchovým způsobem, mimo těžby draselných solí, ropy a plynu. Většinu nerostných surovin v současné době Bělorusko importuje.Bělorusko nemá přístup k moři a mořské ryby a mořské plody se tu tedy nikdy příliš nekonzumovaly. Sladkovodní ryby se zde ale jedí hojně už po staletí, specialitou jezerní oblasti na severozápadě země jsou uzení úhoři. Velkou tradici má v Bělorusku příprava domácích kompotů.

Co vyvazi Belorusko : Bělorusko vyváží 60 % vyrobených traktorů, televizorů, lednic, mrazáků, dráselných hnojiv více než 80 % kovoobráběcích strojů. V posledních letech velký rozvoj nabyla lehký průmysl. Vedoucí místo patří textilnímu průmyslu, konfekční výrobě, výrobě obuvu.

Co se nejvíce pěstuje v ČR

Nejdůležitější skupinou plodin jsou u nás obilniny, které pokrývají více než polovinu osevních ploch. Do rostlinných komodit patří obiloviny, olejniny, luskoviny, pícniny, cukrová řepa a brambory, dále ovoce, zelenina, chmel, réva vinná, léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, květiny a školkařské výpěstky.

Jak se mluvi v Minsk : Jakmile nápis v azbuce rozluštíte, máte ve většině případů vyhráno – význam hodně slov se dá totiž díky češtině odvodit. V Minsku se ale dá domluvit i anglicky v kombinaci s češtinou napodobující ruštinu. Jinak téměř všichni mluví rusky.

V Bělorusku se hovoří celkem dvěma úředními jazyky: běloruštinou a ruštinou. Dlouholetý vliv Sovětského svazu na běloruské území způsobil, že právě ruština je dnes tím jasně převládajícím jazykem mezi obyvateli – podle průzkumů tu běloruštinou denně používá jen asi 30 % lidí.

Jak se slaví běloruské Vánoce

Obyvatelé jsou velmi nábožensky založeni, vyznávají však převážně pravoslaví. Proto zde Vánoce nepatří ke stěžejním svátkům roku. Nejdůležitějším datem je až 7. leden.

Kolik je Belorusu

Bělorusko 8 159 073

Počtem příslušníků (okolo 10 milionů) jsou Bělorusové podobně velkým národem jako Češi či Srbové. Jejich jazykem je běloruština, avšak užívanějším jazykem (zejména ve městech) je v současné době ruština; Bělorusko bylo již v 19. a 20. století vystaveno násilné rusifikaci.Jakmile nápis v azbuce rozluštíte, máte ve většině případů vyhráno – význam hodně slov se dá totiž díky češtině odvodit. V Minsku se ale dá domluvit i anglicky v kombinaci s češtinou napodobující ruštinu. Jinak téměř všichni mluví rusky.Na více jak 50% osevních ploch se pěstují obiloviny (z nich převládá pšenice, dále ječmen, žito, oves a kukuřice). Následují okopaniny (brambory) a pícniny. Postupně narůstá produkce technických plodin – slunečnice, sója, řepka (často však na úkor jiných, pro místní region i půdní pokryv důležitějších plodin).

Pšenice jarní se sklidilo 103,2 tis. tun, což je o 7,4 tis. tun více (o 7,8 %) než v minulém roce.

Kdy se zacalo mluvit česky : Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. století.

Kde vsude se mluvi česky : Český jazyk je úředním jazykem pouze České republiky. Tato zásada ale nemá oporu v právním řádu ČR (neexistuje zde úprava úředního jazyka). Češtinu je možno používat v úředním styku i ve Slovenské republice, jako jazyk srozumitelný se státním jazykem (slovenštinou).

V jakých zemích se mluví česky

Čeština
Rozšíření Česko Slovensko USA Kanada Německo Rakousko Rumunsko Austrálie Ukrajina Srbsko Chorvatsko Polsko
Počet mluvčích 12,6 milionu (2022)
Klasifikace Indoevropské jazyky Slovanské jazyky Západoslovanské jazyky
Písmo Latinka


Bělorusko

Běloruská republika Рэспубліка Беларусь Республика Беларусь Respublika Belarus
Počet obyvatel 9 200 617 (93. na světě, 2023)
Hustota zalidnění 46 ob. / km² (142. na světě)
HDI ▲ 0,798 (velmi vysoký) (50. na světě, 2014)
Jazyk běloruština, ruština, polština, ukrajinština, jidiš

Kolem rozsvíceného stromečku si nezahopsáte ani v Saúdské Arábii a v Tádžikistánu. V něm si dokonce neškrtne ani (za Sovětského svazu všudypřítomný) ruský Děda Mráz a děti si v tamních školách nesmějí na Vánoce ani dávat dárečky. Naopak třeba v Dubaji nebo v Kataru jsou obchoďáky vánočně vyzdobené.

Kdo neslaví Vánoce : Protože to dělají všichni, tedy většina Vánoce neslaví také muslimové, buddhisté, hinduisté a zástupci dalších náboženských proudů, které křesťanství přinejmenším nerozumí. Opět však často ti nejzarputilejší z věřících, protože některé obchodní vánoční zvyky doslova pohltily celý svět.