Antwort Co napsat na obálku? Weitere Antworten – Co se píše na obálku dopisu

Co napsat na obálku?
Popis adresy bude poté vypadat následovně.

  1. na první řádku uveďte název společnosti.
  2. na druhé řádce pokračujte se jménem adresáta. Před jméno můžete připojit i text: K rukám (titul + jméno adresáta) nebo jméno osoby zvýraznit (např. podtržením).
  3. ulice a číslo popisné
  4. PSČ a město.

Vzor psaní adresy aneb jak nadepsat obálku

  1. Na první řádek napište oslovení příjemce.
  2. Druhý řádek patří jménu adresáta – hůlkovým písmem napište křestní jméno i příjmení.
  3. Třetí řádek: Název ulice a číslo popisné.
  4. Do dalšího řádku napište směrovací číslo a město, případně číslo městského obvodu.

Základem pro správně doručení pohlednice je adresa a jméno adresáta. Pište čitelně a je lepší psát velkými písmeny, aby doručovatel měl co nejméně práce s luštěním adresy příjemce. Čím lépe je adresa čitelná, tím snižujete riziko, že pohlednice nedorazí. Adresa se píše nejčastěji na pravou stranu pohlednice.

Jak se píše obálka na doporučený dopis : Na obálku doporučeného dopisu je vždy potřeba uvést jak adresu příjemce, tak adresu odesílatele. Jméno, příjmení, ulici a číslo popisné, PSČ a město/obec adresáta se uvádí na přední stranu obálky vpravo.

Jak napsat adresáta na obálku

V dopisech fyzickým osobám se na prvním řádku píše Vážený pan / Vážená paní, Rodina, Manželé, Novomanželé, na druhém řádku pak jméno a příjmení adresátů (popř. jejich hodnosti nebo tituly). Místo dodání se určuje těmito údaji: ulice, třída, náměstí, nábřeží, sady apod., číslo domu, případně i číslo vchodu nebo bytu.

Kolik se platí za dopis : Základní ceny

OBYČEJNÉ PSANÍ EKONOMICKÉ* Do hmotnosti / cena v Kč
50 g – standard 500 g
Základní cena 27,00 35,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 1 – 9 ks zásilek 26,00 34,00
Cena se Zákaznickou kartou ČP – při jednorázovém podání 10 a více ks zásilek 25,00 33,00

Adresy

  1. na obálkách se adresa příjemce píše v pravé dolní čtvrtině; při použití okénkových obálek se adresa na obálku nepíše (je uvedena na dopisním papíře),
  2. je‑li na obálkách uvedena adresa odesílatele, píše se na stejné straně obálky jako adresa příjemce (nikoli na straně s chlopněmi), a to v levé horní čtvrtině,


Jak nadepsat adresu na dopis je jednoduché: adresa příjemce patří vždy do pravého dolního rohu. Pravidla jsou stejná pro doporučený i obyčejný dopis.

Jak psát správně adresu na obálku

Správné nadepsání obálky musí především pamatovat na to, že se poštovní adresa adresáta nachází v pravé dolní čtvrtině. Na obálce mohou být k dispozici rovněž předtištěné orientační značky. Jsou-li přítomny, musíme je respektovat. Do pravé horní čtvrtiny nalepíme poštovní známku.Adresa odesílatele i adresáta musí být napsána na adresní straně obálky (tj. strana obálky, na které není chlopeň pro zavření obálky). Adresy se píší rovnoběžně s delší stranou obálky. Poštovní adresa odesílatele se píše do levého horního rohu obálky.Podání lze uskutečnit na kterékoliv poště nebo u pověřených pracovníků pošt. V levé horní čtvrtině adresní strany zásilky musí být uvedena adresa odesílatele. Pokud náhodný podavatel požaduje poslat Doporučené psaní prioritně, uvede to při podání na poště, případně označí psaní poznámkou D+1.

Adresa musí obsahovat jednoznačné označení adresáta dopisu a přesné a úplné místní údaje. Používá se jednoduché řádkování a musí se dodržovat dané pořadí.

Kam se píše adresa na obálku A4 : Jak nadepsat adresu na dopis je jednoduché: adresa příjemce patří vždy do pravého dolního rohu. Pravidla jsou stejná pro doporučený i obyčejný dopis.

Kolik stojí poštovní známka B : Hodnota zastoupena písmenem „B“, které odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní – standard do 50 g v ekonomickém režimu dodání dle ceníku základních poštovních služeb v aktuálním znění – aktuálně 27 Kč. Vhodné na pohlednice, nebo obálky.

Jaká hodnota známky se dává na dopis

Ceník poštovních známek pro obyčejné psaní

Položka Cena
Obyčejné psaní do 50 g v rámci EU 39 Kč
Obyčejné psaní do 50 g do zemí mimo EU 45 Kč
Obálka na obyčejné psaní 2 Kč
Obyčejné psaní do 500 g v rámci ČR (prioritní) 34 Kč


Ve druhém řádku se uvede název části obce, v Praze název katastrálního území. Název části obce se uvede pouze tehdy, není-li totožný s názvem obce. Pokud se název části obce ani název ulice neuvádí, před číslem popisným se uvádí text „č. p.Pokud máte A5, bude nutné přeložit napůl. Pokud máte velkou „áčtverku“, přeložte ji napůl a poté ještě napůl. Do obálky DL se nejčastěji skládá dopisní papír A4 přeložený na třetiny (ohnutý z horní a dolní strany).

Jak se píše odesílatel : Poštovní adresa odesílatele musí obsahovat jeho jednoznačné označení – u fyzických osob jméno a příjmení odesílatele (popřípadě jeho titul, hodnost), u podnikatelských subjektů název (obchodní firmu), u ostatních subjektů název či oficiálně používanou zkratku.