Antwort Co musí obsahovat rozvaděč? Weitere Antworten – Co musí obsahovat výrobní štítek rozváděče

Co musí obsahovat rozvaděč?
označení nebo ochrannou známku výrobce rozváděče; typové označení nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné prostředky umožňující obdržet příslušné informace od výrobce rozváděče; prostředky určení data výroby; ČSN EN 61439-3; jmenovitý proud rozváděče s použitím značky I nA např.Vymezení pojmů rozvodnice – rozvaděč zahrnuje norma ČSN 33 2130, kde menší skříně v rámu či zapuštěné do zdi nebo instalované na omítku se považují za rozvodnici, kdežto rozváděčem je míněna větší skříň postavená většinou na zem.Podružné rozvaděče v bytových objektech jsou často skříně pro montáž na povrch, které obsahují několik jističů a proudových chráničů a na jejich krytu jsou přímo namontovány jednofázové i třífázové zásuvky.

V jaké výšce má být rozvaděč : výška spodní hrany rozváděče od podlahy nebo definitivně upraveného terénu: o ve vnitřních instalacích není stanovena, avšak jističe a svorkovnice PEN musí být obsluze přístupné ve výšce minimálně 300 mm; o ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm.

Jak označit rozváděč

Pokud je v řešeném objektu rozváděčů více, zpravidla se už nevyhneme jejich písmenno-číselnému značení (např. +R1, +R2, +R3). Pokud potřebujeme ještě dále více rozlišovat značení rozváděčů, lze používat číselné předpony (např. +1R1, +2R1, +3R1, atd.), číselné přípony (např.

Co musí obsahovat výrobní štítek stroje : Na zařízení a konstrukci výrobce musí uvést viditelně, čitelně a nesmazatelně označené tyto údaje:

  • název společnosti, úplná adresa.
  • označení strojního zařízení
  • CE podle § 8.
  • série a typ.
  • výrobní a sériové číslo.
  • rok výroby.

Před rozvaděčem musíte nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou. Rozvaděč tedy neinstalujte do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho nezakrývejte nábytkem či jinými předměty. Bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20.

Tisk popisků jističů do rozvaděče

Mezera za názvem určuje počet obsazených modulů, popiska se centruje. Odřádkování je nový řádek. Maximální počet přistroje je 10 modulů. Prázdná místa vyplňte třeba – a počet mezer-modulů.

Jak označit rozvaděč

Pokud je v řešeném objektu rozváděčů více, zpravidla se už nevyhneme jejich písmenno-číselnému značení (např. +R1, +R2, +R3). Pokud potřebujeme ještě dále více rozlišovat značení rozváděčů, lze používat číselné předpony (např. +1R1, +2R1, +3R1, atd.), číselné přípony (např.Umístění rozváděčů volíme tak, aby okolí jako jsou rohy, sokly, a podobně neblokovalo přirozenému proudění vzduchu dveřním labyrintem rozváděče, a tím bylo zabezpečeno plynulé odvětrávání. Montáž do zděného pilíře je obdobná s montáží do výklenku – klasické fasády a je dána předpisem jednotlivých energetik.Rozvaděče pracující ve velmi obtížných podmínkách musí být popsány kovovými tabulkami gravírovanými laserem. Jiné lze popsat pomocí samolepicích štítků s termotransferovým potiskem nebo štítky s UV potiskem. Svorkovnice slouží především k vzájemnému spojení dvou nebo více kabelů.

Přepravní štítek je označení zásilky ve formě nalepovacího papírového štítku, které obsahuje detaily o zásilce, jako je název/jméno odesílatele, kontaktní údaje adresáta, označení přepravní společnosti, místa doručení nebo cílové země.

Co je strojni zarizeni : CO JE STROJNÍ ZAŘÍZENÍ Strojní zařízení (stroj) je montážní celek sestavený z částí nebo součástí strojů, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, s příslušným pohonným systémem, vzájemně spojenými za účelem specificky přesně stanoveného použití.

Kolik místa před rozvaděčem : Před rozvaděčem musíte nechat trvale volný prostor s minimálně 80 cm rovnou plochou. Rozvaděč tedy neinstalujte do vestavěných skříní, pod schodiště ani na schodiště, ani ho nezakrývejte nábytkem či jinými předměty. Bytové rozvaděče se osazují ve svislé poloze, po otevření dvířek musí mít stále krytí alespoň IP 20.

Kam umístit rozvaděč

Rozváděč by měl být umístěn v prostoru, který je dobře přístupný, není zbytečně skrytý nebo umístěn za překážkami. U řadových domů velmi často na fasádě, pokud máte před domem zahradu s plotem, tak v plotu.

Jištění

Maximální velikost jističe/pojistky [A] Minimální průřez měděného elektrického vodiče [mm 2] Maximální příkon elektrického spotřebiče [kW] Jednofázová elektrická přípojka
10 1,5 2,3
16 2,5 3,6
20 4 4,6
25 6 5,7

hlavní jistič 25A, jistič 16A pro zásuvkové okruhy nebo jistič 10A pro světelné okruhy. Při přetížení nebo zkratu zareaguje jen jistič daného okruhu a ostatní okruhy zůstávají nepřerušené.

Jak označit kabely v rozvaděči : Stačí na popisovači bužírek vytisknout požadované znaky a popsanou bužírku nasadit na vodič. Snadnější už to snad ani být nemůže. Při strojovém popisování bužírek se zpravidla používají bužírky kruhového, popř. oválného (plochého) průřezu.