Antwort Co můžu dělat po právech? Weitere Antworten – Co dělat po právech

Co můžu dělat po právech?
10 nejčastějších profesí absolventů práv

 • Advokátní koncipient. Jako koncipient pracuje naprostá většina čerstvých absolventů práv.
 • Úředník ve veřejné správě
 • Zaměstnanec exekutorského úřadu.
 • Podnikový právník.
 • Notářský koncipient.
 • Čekatel na státním zastupitelství
 • Policie.
 • Justiční čekatel.

Pracovní činnosti

 • Zastupování klientů před soudy a jinými orgány v oblastech práva.
 • Shromažďování a odborné posuzování důkazního materiálu.
 • Právní poradenství.
 • Zpracovávání právních rozborů a stanovisek.
 • Sepisování listin.
 • Správa cizího majetku.

Pokud absolvuje i požadovanou praxi a profesní zkoušku, může se z něj za pár let stát soudce, advokát, notář nebo exekutor. Spousta právníků však působí například ve firmách nebo ve státní správě – k tomu obvykle žádné profesní zkoušky nejsou zapotřebí.

Jak těžká jsou práva : Na právech to tak těžké sice nebylo (respektive není, jelikož ještě finišuji), ale bylo/je zde vyžadováno velmi mnoho mnohdy až zbytečných informací, což mohlo dělat/dělá problém zejména studentům s trochu slabší pamětí, kteří ještě k tomu všemu nechají vše až na poslední chvíli.

Kde může pracovat právník

Mezi nejžádanější profese absolventů patří advokátní koncipient, úředník ve veřejné správě, zaměstnanec exekutorského úřadu, podnikový právník, čekatel na státním zastupitelství či justiční čekatel. Řada absolventů práv začne pracovat také u policie nebo odjede do zahraničí.

Jak dlouho se studuje na právníka : Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Pokud se podíváme na Právník platové statistiky v České republice během 15. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 486 180 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 515 Kč za měsíc, 10 129 Kč za týden nebo 253,22 Kč za hodinu. Podrobně jsme prozkoumali trh práce pro tuto profesi a odvodili průměrné hodnoty.

Advokáti s praxí delší pěti let dostávají mzdové nabídky začínající nejčastěji na 50tisících korun (v Libereckém kraji a na Vysočině od 45 000 Kč, v Praze od 80 tisíc). Podle mzdového průzkumu Graftonu mzdy zkušených advokátů dosahují od 65 (Liberec, Jihlava) do 100 tisíc (Brno, Plzeň) až po 180 tisíc korun v Praze.

Jakou školu musí mít právník

Předpokladem pro výkon většiny právnických profesí (soudce, státní zástupce, advokát, notář, exekutor, velká část právníků orgánů veřejné správy) v ČR je absolvování pětiletého magisterského studia v oboru právo na vysoké škole, které musí naplňovat požadavky vyplývající ze zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách.Ceny služeb jednotlivých advokátů se pohybují v rozmezí cca od 1 200 Kč za hodinu až do desítek tisíc Kč u specializovaných odborníků renomovaných nadnárodních advokátních kanceláří.Mnoho práva neznalých osob se domnívá, že titul JUDr. znamená něco víc, než titul Mgr. Není tomu tak. V praxi rozdíl mezi těmito tituly neexistuje.

Ceny služeb jednotlivých advokátů se pohybují v rozmezí cca od 1 200 Kč za hodinu až do desítek tisíc Kč u specializovaných odborníků renomovaných nadnárodních advokátních kanceláří.

Jaká práce je nejlépe placená : Za poslední čtvrtletí roku 2022 dosahovaly mediánové hodnoty hrubých měsíčních mezd pro nejlépe placené pozice následujících výšek:

 • Vrcholoví manažeři velkých společností: 252 876 Kč,
 • Řídící letového provozu: 190 704 Kč,
 • Vedoucí lékaři: 138 580 Kč,
 • Techničtí a výrobní ředitelé: 116 169 Kč,

Kolik peněz bere advokát : Mzda advokáta se v ČR pohybuje mezi 40 a 111 tisíci, zatímco u právníka zůstává mezi 29 a 80 tisíci. Podskupina firemních právníků začíná na 37 tisících a dosahuje maxima kolem 87 tisíc. Pracovník na pozici paralegal / student/ka práv může očekávat odměnu v rozmezí 17-36 tisíc.

Jaký je plat právníka

Pokud se podíváme na Právník platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 483 516 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 293 Kč za měsíc, 10 073 Kč za týden nebo 251,83 Kč za hodinu. Podrobně jsme prozkoumali trh práce pro tuto profesi a odvodili průměrné hodnoty.

Bc. BcA. Jedná se o nejnižší akademické grady (tituly, z lat. gradus), jejichž udělení předchází alespoň ukončení SŠ studia s maturitní zkouškou (tedy pro přijetí na VŠ pouze střední vzdělání s vyučením nestačí).Nejvyšším možným akademickým titulem (dosaženým vzděláním) je v rámci Boloňského procesu, tedy i dle českého vysokoškolského zákona, titul získaný v doktorském studijním programu, tedy doktor – Ph. D.

Kolik si vydělá právník za měsíc : Pokud se podíváme na Právník platové statistiky v České republice během 8. května 2024, reprezentovaný zaměstnanec vydělává 483 516 Kč; přesněji řečeno mzdová sazba je 40 293 Kč za měsíc, 10 073 Kč za týden nebo 251,83 Kč za hodinu. Podrobně jsme prozkoumali trh práce pro tuto profesi a odvodili průměrné hodnoty.