Antwort Co má být v motivačním dopise? Weitere Antworten – Co vše napsat do motivačního dopisu

Co má být v motivačním dopise?
Z motivačního dopisu se potřebují dozvědět, proč se o danou práci ucházíte a jaké znalosti a dovednosti můžete firmě přinést. Pište proto méně o sobě a více o potenciálním zaměstnavateli. Uveďte, co a proč vás na nabízené práci zaujalo. Pak vypíchněte 1–2 vlastnosti nebo dovednosti, které můžete v nové práci uplatnit.Hlavní část dopisu může uvádět také vaše vzdělání, získaná osvědčení a relevantní dovednosti. Můžete se zmínit o svých ambicích do budoucna, zejména pokud se týkají pozice, o kterou se ucházíte. Pečlivě si prostudujte popis nabízené pracovní pozice a ukažte, že vyhovujete požadavkům na dané místo.Začít motivační dopis je možné formulacemi typu: Vážený pane, Vážená paní, Vážený pane řediteli aj. Pokud oslovení uchazeč nezná, může použít „Vážené vedení“ nebo „Vážení“.

Jak se rozloučit v motivačním dopise : Závěr dopisu by měl být zdvořilý a měl by obsahovat poděkování. Můžete ho zakončit například takto: Případné dotazy Vám rád/a zodpovím na osobní schůzce. Těším se na osobní setkání. Pokud bych dle Vašeho názoru byl/a vhodným/vhodnou kandidátem/kandidátkou, velmi ráda se dostavím na osobní pohovor.

Co by měl obsahovat dopis

Obsahem dopisu je soukromá zpráva, oznámení, úřední předvolání, účet či faktura, nebo reklamní oznámení. Zpráva by měla obsahovat datum sepsání (vzniku, vystavení), místo sepsání, dále potom oslovení, samotné sdělení a podpis vyhotovitele zprávy. Jedná se o obecně ustálenou formu, nikoliv o předpis.

Co napsat do dovedností : Co uvést v životopise

 • Aktivní naslouchání
 • Komunikační dovednosti.
 • Počítačové znalosti.
 • Zákaznický servis.
 • Mezilidské dovednosti.
 • Vůdčí schopnosti.
 • Manažerské dovednosti.
 • Schopnost řešit problémy.

Do motivačního dopisu nepatří osobní informace, jako kolik máte dětí, zda máte manžela nebo manželku. Také se nemusíte zdlouhavě věnovat svým osobním koníčkům a informacím o tom, jak trávíte volný čas. Zaměřte se jen na pracovní tématiku, proč jste zrovna Vy ten pravý kandidát na pracovní pozici.

Oslovte zaměstnavatele / personalistu.

Volte tedy spíše oslovení typu hezký nebo dobrý den. Přímé oslovení použijte jen v případě, že přesně víte, komu píšete. Velmi důležitou částí navazující na oslovení je specifikace pracovní nabídky, na kterou se hlásíte.

Co nesmi chybet v životopise

V profesním životopisu nesmí chybět celé jméno, dosažené vzdělání a kontakt e-mail, telefonní číslo, adresa). Zbytek je tak trochu balast.Struktura motivačního dopisu

 1. V prvním odstavci napište, na jakou pozici reagujete.
 2. Ve druhém odstavci napište, co vás na pozici zaujalo a jak uplatníte své zkušenosti a dovednosti.
 3. Ve třetím napište, čím budete přínosem, co tam chcete dělat – vaši vizi na dané pozici.
 4. A nakonec si napište o setkání!

Mezi nevětné pozdravy, tedy takové, v nichž se nevyskytuje sloveso, řadíme nejčastěji: S pozdravem, S přátelským pozdravem, S přáním pěkného dne, Hezký zbytek dne, Sbohem apod. V těchto případech nepíšeme na konci pozdravu žádné interpunkční znaménko.

Dopis by měl mít maximálně 3 – 4 odstavce:

 1. V prvním odstavci napište, na jakou pozici reagujete.
 2. Ve druhém odstavci napište, co vás na pozici zaujalo a jak uplatníte své zkušenosti a dovednosti.
 3. Ve třetím napište, čím budete přínosem, co tam chcete dělat – vaši vizi na dané pozici.
 4. A nakonec si napište o setkání!

Jaké mohou být dovedností : Co uvést v životopise

 • Aktivní naslouchání
 • Komunikační dovednosti.
 • Počítačové znalosti.
 • Zákaznický servis.
 • Mezilidské dovednosti.
 • Vůdčí schopnosti.
 • Manažerské dovednosti.
 • Schopnost řešit problémy.

Jaké jsou mé dovedností : Měkké dovednosti jsou osobní vlastnosti, které mají vliv na to, jak se chováte a jaké výkony podáváte v zaměstnání. Nejběžnějšími příklady měkkých dovedností jsou komunikační dovednosti, řízení času, smysl pro detail, vůdčí schopnosti a pracovní morálka.

Co má obsahovat dopis

Obsahem dopisu je soukromá zpráva, oznámení, úřední předvolání, účet či faktura, nebo reklamní oznámení. Zpráva by měla obsahovat datum sepsání (vzniku, vystavení), místo sepsání, dále potom oslovení, samotné sdělení a podpis vyhotovitele zprávy. Jedná se o obecně ustálenou formu, nikoliv o předpis.

Pokud je v nabídce uvedena konkrétní osoba, motivační dopis vždy adresujte jí. Pokud nevíte, komu dopis posíláte, zvolte formuli Vážený/á zástupce/zástupkyně společnosti XYZ nebo Vážený/á zástupce/zástupkyně marketingového/obchodního oddělení společnosti XYZ.Obvykle je oslovení ve formě Vážený pane/Vážená paní a následuje oslovení akademickým titulem, funkcí nebo příjmením. Za oslovením se vždy píše čárka a další řádek by měl začínat malým písmenem.

Co napsat do dovednosti v životopisu : Co uvést v životopise

 • Aktivní naslouchání
 • Komunikační dovednosti.
 • Počítačové znalosti.
 • Zákaznický servis.
 • Mezilidské dovednosti.
 • Vůdčí schopnosti.
 • Manažerské dovednosti.
 • Schopnost řešit problémy.