Antwort Co jsou to informace a data? Weitere Antworten – Jaký je rozdíl mezi data a informace

Co jsou to informace a data?
Informace jsou data prezentovaná v takovém kontextu, který dává smysl a význam. Informace tedy slouží ke zpracování, skladování nebo přenášení dat. Například číslo 120/80 patří mezi data, pokud jej ale ozřejmíme jako dnešní ranní krevní tlak pacienta v milimetrech rtuťového sloupce, již je z něj užitečná informace.Informace: Je abstraktní entita (myšlenkový konstrukt). Snižuje nejistotu (neurčitost znalosti) člověka o dění v jisté části reálného světa. Jejím zdrojem je poznání.Data jsou v informatice údaje zaznamenané v digitální (číselné) podobě určené k počítačovému zpracování. Data (např. číslo, text, obrázek, zvuk) jsou zapsána (kódována) v podobě posloupností čísel (bajtů) a uložena např. v operační paměti počítače nebo na záznamovém médiu (pevný disk, CD, paměťová karta apod.).

Jaký je rozdíl mezi daty a metadaty : Dle definice TDKIV jsou metadata strukturovaná data, která nesou informace o primárních datech. Pojem "metadata" je používán především v souvislosti s elektronickými zdroji a vztahuje se k datům v nejširším slova smyslu (datové soubory, textové informace, obrazové informace, hudba aj.).

Co to znamená data

Data je výraz pro údaje, používané pro popis nějakého jevu nebo vlastnosti pozorovaného objektu. Data se získávají zápisem, měřením nebo pozorováním, a lze je dělit na data spojitá a data atributivní. Data spojitá se přitom vztahují k nějaké spojité stupnici, zatímco data atributivní nikoliv.

Co znamená slovo data : Definice. Podle TDKIV jsou data: „Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči.

Informace je jev a proces, který vzniká nezávisle na nás a který zachycujeme vědomě i nevědomě. Informace nemá hodnotu, je hodnotově neutrální. Hodnotu jí přisuzuje teprve člověk v procesu poznání.

Definice. Podle TDKIV jsou data: „Reprezentace informací vhodně formalizovaná pro komunikaci, interpretaci a zpracování lidmi a automaty. Data mohou být reprezentována libovolnými řetězci znaků (čísel, příkazů, vět) uloženými na informačním nosiči.

Na co ukládat data

Na výběr máte z několika možností:

 1. CD/DVD. Jedno z nejlevnějších a nejdostupnějších řešení – jednoduše svá data vypálíte na datový nosič.
 2. Externí pevný disk. Výrazně lepší možnost než CD nebo DVD.
 3. Flash disk.
 4. Síťový disk.
 5. NAS server.
 6. Cloudový server.

metainformace. Informace, která je v transformačním vztahu k jiné informaci. Metainformace je nástrojem popisu vztažné informace. Slouží jako prostředek vybavení obsahu popisované informace ve vyhledávacích systémech.Mobilní data – Internetový obsah doručený do mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony a tablet přes bezdrátové mobilní připojení. Mobilní datové připojení lze realizovat přes řadu různých technologií, včetně GSM, CDMA a TDMA. Mobilní datové plány nabízejí různé množství přenosu dat měsíčně.

Tvrdá data

Jsou to konkrétní údaje, čísla, fakta a mají kvantitativní charakter. U osob a skupin osob mezi tvrdá data patří: pohlaví, věk, bydliště, pracoviště, vzdělání, obor, délka praxe, výše příjmů, politická příslušnost, seznam zálib, rodinný stav, apod.

Co je a čím se zabývá teorie informace : Teorie informace je matematickou teorií, která se zabývá zákonitostmi přenosu a zpracování informace. V této teorii pojem informace většinou zahrnuje pouze syntaktický aspekt znaků.

Co je to informační zdroj : INFORMAČNÍ ZDROJ (IZ):

„Informační objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online).

Jak se skloňuje slovo data

Jak správně skloňovat slovo datum

pád jednotné číslo množné číslo
1. datum data
2. data dat
3. datu datům
4. datum data


Na výběr máte z několika možností:

 1. CD/DVD. Jedno z nejlevnějších a nejdostupnějších řešení – jednoduše svá data vypálíte na datový nosič.
 2. Externí pevný disk. Výrazně lepší možnost než CD nebo DVD.
 3. Flash disk.
 4. Síťový disk.
 5. NAS server.
 6. Cloudový server.

Metadata (z řeckého meta- = mezi, za + latinského data = to, co je dáno) jsou data, která poskytují informaci o jiných datech. Příkladem je katalogizační lístek v knihovně, obsahující data o původu a umístění knihy: jsou to data o datech v knize, uložená na katalogizačním lístku.

Co to znamená meta : Jako samostatné podstatné jméno se meta užívá ve dvou významech: 1. vytčený cíl; 2. značka pro cvičence při hromadných tělocvičných vystoupeních (viz Nový akademický slovník cizích slov). Jako první část složených slov je meta- řeckého původu a užívá ve významu „přes, za, po, s, mezi, vně, mimo“, např.