Antwort Co je potřeba při změně provozovatele vozidla? Weitere Antworten – Co je potřeba ke změně provozovatele

Co je potřeba při změně provozovatele vozidla?
Co je třeba mít sebou:

žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla – řádně vyplněnou. technický průkaz vozidla. osvědčení o registraci vozidla (ORV) zelená karta (zákonné pojištění) – platnáCo k tomu potřebujete

 1. vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla,
 2. doklad totožnosti všech žadatelů,
 3. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
 4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší než 1 rok),

Kolik budete platit

Pokud žádost podáte datovou schránkou nebo e-mailem, zaplatíte za zápis změny vlastníka 800 Kč. Poplatek zaplatíte osobně na vámi zvoleném obecním úřadě s rozšířenou působností.

Jak se zapsat jako provozovatel : Zápis provozovatele – potřebné doklady:

 1. Originál velkého technického průkazu.
 2. Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
 3. Ověřená plná moc od stávajícího vlastníka *
 4. Ověřená plná moc od nového provozovatele *
 5. Evidenční nebo technická kontrola – platí 1 rok.
 6. Originál povinné ručení (zelená karta)

Kdo může být provozovatelem vozidla

Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.

Jak přepsat vozidlo bez plné moci : Odpověď: Možným řešením ve Vašem případě by bylo poslat písemně na úřad přihlášku k registraci vozidla. V okamžiku, kdy úřad zjistí, že žádost na převod vozidla není kompletní, úřad Vás vyzve, aby žádost byla doplněna o plnou moc bývalého majitele.

Doklady potřebné k přepisu vozidla jsou:

 1. malý a velký technický průkaz,
 2. formulář pro přihlášení auta k registraci do registru silničních vozidel,
 3. zelená karta k povinnému ručení,
 4. doklad totožnosti,
 5. případně také plná moc k přepisu auta (musí být úředně ověřena),
 6. kupní smlouva.


Zpravidla se platí správní poplatek za změnu TP a to 50 korun. Znění zápisu do technického průkazu se často liší úřad od úřadu, někde zapíší dokonce i konkrétní typ kol, jinde uvedou pouze na údaje o velikosti disku.

Jaký je rozdíl mezi vlastníkem a provozovatelem vozidla

Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta. Tahle povinnost u nás platí už několik let. Ústavní soud (ÚS) posuzoval, jestli není protiústavní. Nakonec rozhodl, že zákon o silničním provozu se měnit nebude.

Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd.

Kolik se platí za přepis auta : Kolik stojí přepis auta

Většinou se jedná o částku 1 200 korun, konkrétně 800 korun za evidenci vozidla, 400 korun za evidenční kontrolu a případně připočítejte i poplatky za ověření podpisu například na Czech POINTU. Další peníze navíc jsou za novou registrační značku (u značky na přání je to až 10 000 korun).

Kdo platí poplatek za převod auta : Vzhledem k tomu, že zákon neudává, kdo by měl platit přepis auta, je čistě na dohodě obou stran, kdo přepis zaplatí. Cena za přepis vozidla je aktuálně 800 Kč. V případě, že jste vy tím, kdo auto prodává, doporučujeme vozidlo osobně přepsat.

Kolik se platí za přepis vozidla

Kolik stojí přepis auta

Většinou se jedná o částku 1 200 korun, konkrétně 800 korun za evidenci vozidla, 400 korun za evidenční kontrolu a případně připočítejte i poplatky za ověření podpisu například na Czech POINTU. Další peníze navíc jsou za novou registrační značku (u značky na přání je to až 10 000 korun).

Co potřebuji na evidenční kontrolu (evidenčku)

Vozidlo může na STK přistavit kdokoliv, nemusí to být majitel auta. Dále musíte mít s sebou originál velký technický průkaz (VTP), malý technický průkaz (ORV) a doklad totožnosti: Malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla část I.)634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200 Kč, vyřazení odcizeného vozidla bez poplatku. Správní poplatek za zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla je 200 Kč.

Co je vlastník a provozovatel vozidla : Na pojistné smlouvě o pojištění vozidel mohou vystupovat mimo pojistitele (pojišťovna) až 3 další osoby – pojistník, provozovatel a vlastník. Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu. Povinností vlastníka je zajistit, aby vozidlo bylo pojištěné.