Antwort Co je potřeba ke změně provozovatele? Weitere Antworten – Co je potřeba ke změně provozovatele vozidla

Co je potřeba ke změně provozovatele?
Spolu s novým provozovatelem vyplníte žádost a předložíte následující dokumenty:

 1. osvědčení o registraci vozidla.
 2. protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 1 rok před podáním žádosti.
 3. zelená karta vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Kolik budete platit

Pokud žádost podáte datovou schránkou nebo e-mailem, zaplatíte za zápis změny vlastníka 800 Kč. Poplatek zaplatíte osobně na vámi zvoleném obecním úřadě s rozšířenou působností.Provozovatelem vozidla je osoba, která nemusí vozidlo vlastnit, ale se souhlasem vlastníka je fakticky užívá a provozuje, například hradí náklady provozu atd. Pokud je provozovatel jinou osobou než vlastník, pak se tento odlišný provozovatel zapisuje do registru vozidel.

Jak vyplnit zadost o zmenu vlastníka : Žádost se skládá ze tří stránek. Na první straně je třeba vyplnit zda žádáte o změnu vlastníka nebo provozovatele nebo vlastníka i provozovatele. Dále pak zde vyplníte Registrační značku vozidla, VIN číslo a údaje o dosavadním vlastníkovi vozidla. Pokud existuje vyplníte zde i provozovatele.

Jak se zapsat jako provozovatel

Zápis provozovatele – potřebné doklady:

 1. Originál velkého technického průkazu.
 2. Originál malého technického průkazu (ORV, dříve OTP)
 3. Ověřená plná moc od stávajícího vlastníka *
 4. Ověřená plná moc od nového provozovatele *
 5. Evidenční nebo technická kontrola – platí 1 rok.
 6. Originál povinné ručení (zelená karta)

Kdo platí pokutu majitel nebo provozovatel : Když policie neodhalí řidiče, který spáchá přestupek, pokutu musí zaplatit majitel nebo provozovatel auta. Tahle povinnost u nás platí už několik let. Ústavní soud (ÚS) posuzoval, jestli není protiústavní. Nakonec rozhodl, že zákon o silničním provozu se měnit nebude.

Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu.

Od 1. ledna 2024 nemusíte mít při cestách po ČR u sebe řidičský průkaz, technický průkaz ani průkaz profesní způsobilosti řidiče, všechny doklady však musí být platné. Při silniční kontrole stačí, když policistům prokážete svoji totožnost.

Kdo je provozovatel a kdo vlastník

Na pojistné smlouvě o pojištění vozidel mohou vystupovat mimo pojistitele (pojišťovna) až 3 další osoby – pojistník, provozovatel a vlastník. Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu. Povinností vlastníka je zajistit, aby vozidlo bylo pojištěné.Na pojistné smlouvě o pojištění vozidel mohou vystupovat mimo pojistitele (pojišťovna) až 3 další osoby – pojistník, provozovatel a vlastník. Provozovatel je ten, kdo vozidlo užívá. Vlastník je vždy uveden ve velkém technickém průkazu. Povinností vlastníka je zajistit, aby vozidlo bylo pojištěné.Vše vyřídíte na registru vozidel, který Vám změnu trvalé adresy provede v malém i velkém technickém průkazu. S sebou je potřeba malý technický průkaz, velký technický průkaz, občanský průkaz a případně doklad o povinném ručení vozidla. Za změnu zaplatíte správní poplatek 50 Kč.

POVINNÉ RUČENÍ PŘECHÁZÍ Z VLASTNÍKA NA PROVOZOVATELE VOZIDLA

Tedy toho, kdo s autem či jiným vozidlem podle definice zákona reálně jezdí. Prostě, kdo řídí, ten povinné ručení platí… Vlastník a provozovatel vozidla bývá sice ve většině případů ten stejný člověk, ale neplatí to vždy.

Co musí mít řidič u sebe 2024 : Ze zákona již tedy nemusíte mít doklady u sebe, musíte je ale vždy mít platné. Situace, kdy je však výhodou doklady u sebe mít, je dopravní nehoda, ke které není ze zákona nutné volat Policii ČR.

Co lze řídit bez řidičského průkazu : Od 1.1.2022 je možné řídit motorová vozidla s maximální rychlostí omezenou na 25 km/h bez platného řidičského oprávnění. Tato legislativní úprava následuje celoevropský trend sjednocování pravidel silničního provozu v rámci EU.

Jak dlouho trvá změna v technickém průkazu

Zápis změny adresy nebo sídla v technickém průkazu by jste měli provést na registru vozidel dle zákona do 10 dnů.

Co k tomu potřebujete

 1. občanský průkaz nebo cestovní pas,
 2. velký technický průkaz,
 3. osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz),
 4. úředně ověřenou plnou moc, pokud to řešíte za někoho jiného.

Cena povinného ručení v posledních letech roste. Průměrná cena povinného ručení se mezi lety 2015 a 2023 zvýšila o 870 Kč. Řidiči za pojistné v loňském roce průměrně zaplatili 3 950 Kč. Aktuální data z roku 2024 přitom ukazují další navýšení cen – průměrné pojistné v současnosti činí 4 202 Kč.

Kolik je bodů za rychlost 2024 : 2 body: Překročení rychlosti o méně než 10 km/h, omezení chodce, nezastavení vozidla před přechodem pro chodce. 4 body: Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec), opuštění místa nehody, neprodlené nezastavení vozidla, neoznámení Policii ČR o nehodě, neprokázání totožnosti.