Antwort Co je dobrý na astma? Weitere Antworten – Co je nejlepší na astma

Co je dobrý na astma?
Bez léků: co pomáhá na astma

 • Zbavte domácnost prachu, pylů a roztočů.
 • Často měňte a perte povlečení.
 • V pokojích udržujte stálou teplotu a vlhkost vzduchu.
 • Posilte svou imunitu.
 • Věnujte se pohybové aktivitě, vhodná je například jóga nebo plavání.
 • Snažte se nestresovat a nastolit vnitřní pohodu.
 • Pijte bylinné čaje.

Volně k dispozici je možné si pořídit maximálně systémová antihistaminika (Zyrtec, Xyzal, Claritine..) či mukolytika na bázi Mucosolvanu či Vincentky, tyto však navýší vitální kapacitu plic jen minimálně a Vám by nebyly v urgentní situaci k užitku.Léčba astmatu zahrnuje užívání preventivních a úlevových léků. Ty první snižují pravděpodobnost záchvatů a nemoc dostávají pod kontrolu, ty druhé pomohou při akutním záchvatu. Léčiva se většinou vdechují přímo do plic pomocí inhalátoru. Váš lékař vás naučí, jak správně inhalovat a které léky užívat.

Co nejíst při astmatu : Mějte na paměti alergie a přecitlivělost na potraviny

Spouštěčem astmatických záchvatů však mohou být i potravinové alergeny – nejčastěji arašídy, korýši, vejce a mléko. Riziko propuknutí astmatu může zvýšit dokonce i přecitlivělost na potravinu, která je mnohem běžnější, zároveň se však hůře diagnostikuje.

Co vyvolava astma

Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Spouštěčem příznaků astmatu jsou znečištěné ovzduší, infekce dýchacích cest, chemické látky, silné emoce, stres, kouření a v neposlední řadě hraje roli také dědičnost.

Co delat při Zachvatu astma : V případě astmatického záchvatu je nezbytné včas poskytnout první pomoc. Usaďte postiženého do polosedu, zajistěte mu klid, dostatek čerstvého vzduchu, uvolněte mu oblečení. Pokud má u sebe inhalátor, pomozte mu ho najít a použít.

Znaky astmatického záchvatu:

 1. náhlá záchvatovitá (paroxysmální) dušnost,
 2. sípavé a jiné zvuky při dýchání,
 3. záchvaty kašle, které mohou být nezávislé na tělesné námaze (mnohdy v časných ranních hodinách),
 4. pocit tlaku na hrudi,
 5. zvýšená dechová frekvence.


Někdy se může stát, že astmatický záchvat vyvolají alergie, o kterých dotyčný ani neví, že je má. „Vysoko v žebříčku častých spouštěčů astmatu jsou alergeny, které se schovávají v našich domech, v čele s prachem a plísněmi,“ říká Dr. Mäkelä.

Co na kašel při astmatu

U pacienta s astma bronchiale lze podpořit expektoraci nejlépe inhalací bronchodilatancií v nebulizovaném roztoku Vincentky či fyziologickém roztoku.Při podezření na astma klinickou diagnózu potvrdí či vyvrátí vyšetření u plicního lékaře. Jeho součástí je funkční vyšetření plic: jedná se o sadu různých vyšetřovacích metod, jejichž pomocí lékař získá informace o výkonu plic.Charakteristickými příznaky astmatu jsou dlouhodobě probíhající zánět, zvýšená dráždivost a zúžení průdušek. Pacienti trpí opakovanými stavy hvízdavého dýchání, kašlem, dušností a svíráním na hrudi.

Tradičně komplikovaným obdobím pro astmatiky jsou jarní a letní měsíce. „U nemocných s celoročním astmatem bývá nejhorší to období, kdy se ve zvýšené míře setkávají s látkami a podněty, na které mají prokázanou alergii.

Jak zabranit astmatu : Ke zlepšení kontroly nad astmatem může přispět vyhýbání se pasivnímu či aktivnímu kouření, vystavení vysokým úrovním vzdušných alergenů nebo znečištění životního prostředí a určitým lékům, které mohou astma vyvolat. Důležitými aspekty kontroly choroby jsou odpovídající vzdělávání pacientů a jejich zapojení do péče.

Jak zastavit astmatický kašel : Základní léčba zahrnuje podání vysokých dávek inhalačních beta2-agonistů, systémově kortikosteroidů a kyslíku. „Dobře léčený astmatik by měl pravidelně jednou až dvakrát denně užívat preventivní lék a zcela výjimečně lék úlevový. Tyto léky by měl dobře rozeznávat a racionálně používat.

Kde bolí astma

Astma je chronické zánětlivé onemocnění průdušek obvykle spojené s jejich zvýšenou dráždivostí. Většinou se projevuje záchvaty dušnosti, charakteristickými zvuky při dýchání (chrastění, pískání, sípání), kašlem v noci nebo nad ránem a také pocitem tlaku na hrudi.

Naprostá většina pacientů může díky dostupné léčbě, pokud je správně užívána, žít s touto nemocí bez astmatických záchvatů. Naopak neléčení astmatu nebo nesprávná léčba pacientům často přinášejí vážné zdravotní obtíže, výrazně zhoršenou kvalitu života či časté návštěvy pohotovostí. Výjimkou nejsou ani hospitalizace.Na pomoc při akutních potížích a záchvatech se pak užívají především betamimetika, léky, které „roztahují průdušky“. Neméně důležitá je také pravidelná léčba inhalačními kortikosteroidy. Ty jsou známé svým protizánětlivým účinkem.

Jak zjistím že mám astma : Spirometrie je jednoduchá a levná metoda, která se používá k včasné diagnostice, hodnocení závažnosti a sledování průběhu plicních onemocnění. Při vdechu a výdechu se měří množství a rychlost proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu.