Antwort Co je aliterace příklad? Weitere Antworten – Co je to aliterace

Co je aliterace příklad?
Aliterace čili náslovný rým (starším pravopisem alliterace) je stylistická figura (literární technika) založená na tom, že se na začátku slov verše či na začátku několika slov opakuje stejná hláska nebo skupina hlásek, např. „plyne peníz po penízku“ (středověká vagantská poezie) či „Slovo do světa stvořenie“.Anafora (řecky znovuuvedení) je v literární teorii slovní figura, opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět (výjimečně je za anaforu také pokládáno opakování začátků některých veršů ve sloce). Je opakem epifory, u níž se slova opakují na konci verše nebo jiného celku.Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory. Příklad (Karel Jaromír Erben – Svatební košile): Co to máš na té tkaničce Na krku na té tkaničce!

Co je to Paronomázie : označení pro spojení foneticky podobných slov odvozených od stejného kořene, např. Skleničko ty skleněná.

Co je to epifora

Epifora je stylistický prostředek, neboli také rétorická figura. Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory.

Co je to Epanastrofa : Epanastrofa (z řeckého epanastrofé – obrácení) nebo také palilogie (z řeckého palillogiá – opakování řečeného) je básnická figura, která je založena na opakování stejného slova či slovních spojení na konci jednoho a na začátku následujícího verše. Používá se rovněž v rétorice.

epizeuxis, bezprostřední opakování téhož výrazu ve verši nebo větě: Pojďme, pojďme, ale zticha (J. Neruda).

epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši ("Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon") aliterace – opakování hlásky nebo skupiny hlásek na začátku slov ve verši ("Pepa papá papriku") refrén – opakování delší části textu nebo celého verše, většinou v pravidelných intervalech (např. po každé sloce)

Jak poznat Anaforu

anafora – opakování slov na začátku sousedních veršů nebo vět ("Smutná odpoledne nedělní / smutná starými paními") epifora – opakování slov na konci sousedních veršů nebo vět ("Co to máš na té tkaničce / Na krku na té tkaničce!")epanastrofa – opakování slov na konci jednoho verše a na začátku toho následujícího ("Střela ta se zaryla v bílá ňadra, / v bílá ňadra prvního Tatařína") epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši ("Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon")epizeuxis – opakování slov za sebou v jednom verši ("Zvoní zvoní zrady zvon zrady zvon") aliterace – opakování hlásky nebo skupiny hlásek na začátku slov ve verši ("Pepa papá papriku") refrén – opakování delší části textu nebo celého verše, většinou v pravidelných intervalech (např. po každé sloce)

Jde o opakování slova, nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů. Epifora je opakem anafory. Příklad (Karel Jaromír Erben – Svatební košile): Co to máš na té tkaničce Na krku na té tkaničce!