Antwort Co říci pozůstalým? Weitere Antworten – Co neříkat pozůstalým

Co říci pozůstalým?
V takovém případě je nejvhodnější říct: „Je mi to líto, přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast. „Pozor, soustrast nepřejeme, ale vyjadřujeme,“ připomíná lektor etikety velmi často používané a nevhodné slovní spojení ‚přeju upřímnou soustrast', které je poněkud nesmyslné, když se nad ním zamyslíme.Rozhodnout se, jak nejlépe informaci podat. Pamatovat, že pro nás jasné skutečnosti nemusí být jasné pro druhou stranu (nechat prostor pro otázky). Mluvit zřetelně a srozumitelně, přizpůsobit úroveň sdělení intelektu a momentální citové situaci pozůstalých osob. Zvolit přiměřené tempo a tón řeči.Desatero pro pozůstalé

 1. Zapojte se do přípravy pohřbu.
 2. Věnujte pozornost tomu, co jíte.
 3. Zachovejte pokud možno normální režim.
 4. Posuďte svůj zdravotní stav.
 5. Hovořte o zemřelém člověku.
 6. Dovolte si truchlit.
 7. Udělejte si na truchlení čas.
 8. Dovolte si zlostné pocity.

Co napsat pozůstalým : Podání ruky a slova „Upřímnou soustrast“ nebo „Je mi to líto“ smutného člověka neurazí a nepohorší. Dáváme mu tak najevo, že jsme jeho ztrátu zaznamenali, že jej vnímáme jako pozůstalého a že s ním soucítíme. Otevíráme tím také prostor pro další hovor, neděláme tabu ze smrti a ztráty.

Jak se pozná blížící se smrt

pokles krevního tlaku, puls obtížně hmatný, často tachykardie s arytmiemi. změny vzorce dýchání, někdy charakteru mělké bradypnoe, někdy mělké tachypnoe, často apnoické pauzy, známky usilovného dýchání (zatahování nadklíčků) změny v obličeji („špičatění”, tj. zostření rysů, vystoupení nosu z obličeje)

Co delat kdyz zemre clen rodiny : Je nutné zavolat lékaře, který zesnulého prohlédne a vystaví list o prohlídce (tzv. ohledací list). Po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu. Po zavolání pohřební služby je nutno domluvit všechny podrobnosti, pohřební služba následně vyřídí vše požadované za Vás.

Važte slova, dvojice „Upřímnou soustrast“, eventuálně rozvitá věta „Přijměte moji (naši) upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku“ nebo „Upřímnou soustrast, cítím(e) s vámi“ plně postačují. Hřmotnější osoby by si měly dát pozor na intenzitu své kondolence, s pietou jsou spíše spojeny tišší projevy.

Existují různé způsoby, jak tuto účast můžete vyjádřit. Nejčastějším způsobem je jednoduchý pevný stisk ruky doprovázený několika slovy, kterými bývá „upřímnou soustrast“ nebo „přijměte mou upřímnou soustrast“. Nezapomeňte, že upřímná soustrast se nikdy nepřeje!

Jak vypada clovek co umira

změny stavu vědomí – obluzenost, somnolence/sopor/koma, někdy agitovanost a neklid. pokles krevního tlaku, puls obtížně hmatný, často tachykardie s arytmiemi. změny vzorce dýchání, někdy charakteru mělké bradypnoe, někdy mělké tachypnoe, často apnoické pauzy, známky usilovného dýchání (zatahování nadklíčků)Umírající se bojí bolesti, opuštění, selhání či utrpení, obává se ztráty soběstačnosti, o rodinu a blízké. Nebezpečí vzniká v okamžiku, kdy strach začne přerůstat v paniku, která je nakažlivá a šíří se z jednoho člověka na druhého. Vedle strachu může umírající zažívat pocity viny, bolesti a zlosti.Příslušnou matriku o úmrtí uvědomí lékař, který provedl ohledání těla zemřelého, a to zasláním příslušné části listu o prohlídce zemřelého. Matrika posléze vystaví úmrtní list do 30 dnů ode dne, kdy list o prohlídce zemřelého obdrží, a uvědomí o úmrtí ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Rychlost nástupu posmrtné ztuhlosti závisí na teplotě, nízká teplota jej zpomaluje, vyšší zrychluje. V důsledku především autolytických a hnilobných změn ztuhlost začne pomíjet asi za 2 dny a obvykle za 3–4 dny zmizí úplně. Při teplotách kolem 20 stupňů Celsia začíná pomíjet asi za 36–48 hodin po smrti.

Co se píše k úmrtí : Nejlepším příkladem je upřímný a pevný stisk ruky doprovázený slovy: „upřímnou soustrast“, „přijměte mou upřímnou soustrast“, „dovolte, abych vám vyjádřil upřímnou soustrast", „přijměte, prosím, moji upřímnou soustrast, je mi to líto", „přijmi mou upřímnou soustrast".

Co napsat jako soustrast : Písemná kondolence

 • ✔ "Přijměte mou upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku."
 • ✔ "Kdo žije v srdcích svých milých, není nikdy mrtev."
 • ✔ "Cítíme s Vámi v těchto těžkých chvílích."
 • ✔ "Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který s Vámi v tuto bolestnou chvíli cítíme."
 • ✔ "Dovolte, abych Vám vyjádřil upřímnou soustrast"

Co říct při úmrtí

Nejčastějším způsobem je jednoduchý pevný stisk ruky doprovázený několika slovy, kterými bývá „upřímnou soustrast“ nebo „přijměte mou upřímnou soustrast“. Nezapomeňte, že upřímná soustrast se nikdy nepřeje! Nenechte se tedy zlákat vyjádřením „přeji upřímnou soustrast“! Pozůstalým zcela jistě nic takového nepřejete.

Važte slova, dvojice „Upřímnou soustrast“, eventuálně rozvitá věta „Přijměte moji (naši) upřímnou soustrast ve Vašem hlubokém zármutku“ nebo „Upřímnou soustrast, cítím(e) s vámi“ plně postačují. Hřmotnější osoby by si měly dát pozor na intenzitu své kondolence, s pietou jsou spíše spojeny tišší projevy.Příznaky blížící se smrti, které mohou, ale nemusejí nastat:

 1. Oči jsou otevřené nebo polootevřené, ale ve skutečnosti se nedívají.
 2. Chladnoucí ruce a nohy nebo naopak horečka.
 3. Ústa jsou otevřená.
 4. Spodní strana těla, nohy, kolena a ruce se tmavěji zbarvují.
 5. Puls slábne.
 6. Mění se frekvence a hloubka dechu.

Jak poznat že prijde smrt : změny stavu vědomí – obluzenost, somnolence/sopor/koma, někdy agitovanost a neklid. pokles krevního tlaku, puls obtížně hmatný, často tachykardie s arytmiemi. změny vzorce dýchání, někdy charakteru mělké bradypnoe, někdy mělké tachypnoe, často apnoické pauzy, známky usilovného dýchání (zatahování nadklíčků)