Antwort Co by mělo umět 3 4 leté dítě? Weitere Antworten – Co by mělo umět dítě ve 3 5 letech

Co by mělo umět 3 4 leté dítě?
3 – 4,5 roku

Dítě může skládat papír, tužku drží v prstech, může kreslit kruhy, pohyby může cíleně vracet k výchozímu bodu, začíná pojmenovávat obrázky, umí vymalovat kruh, ve 4 letech nakreslí hlavonožce představujícího panáčka, napodobí kresbu křížku.Tříleté dítě by mělo zvládnout napočítat do tolika, kolik mu je let – a také to umět ukázat na prstech. Také by mělo poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec či trojúhelník) a rozeznat základní barvy, případně předměty srovnat podle velikosti či barvy.Paměť

  • Zapamatovat si v 1 – 2 minutách 6 – 8 obrázků.
  • Umět odříkat básničku, popř. několik veršů.
  • Umět odpovědět na obsah z obrázku.
  • Zapamatovat si souvětí po jednom poslechu.
  • Zapamatovat si a zopakovat osm slov, které dvakrát vyslechlo.
  • Zopakovat pohyby, které byly dítěti ukázány; připažit, vzpažit, poskočit, roznožit..

Kdy má dítě umět počítat : Ve věku 3 let některé děti dovedou počítat zpaměti do pěti. Víc než tři předměty však nespočítají. Ve věku 4 až 5 let si své logické dovednosti prohlubují a zapamatovávají si další čísla, která umí s postupem času používat téměř bezmyšlenkovitě.

Kolik měří dítě ve 3 5 letech

Hmotnost

věk délka/výška hmotnost
3 roky 96 cm
3,5 let 100 cm
5 let 110 cm 20 kg
10 let 140 cm 30 kg

Kolik km ujde 3 4 leté dítě : Já teda někde četla, že dítě má ujít tolik km, kolik je mu roků, takže dvouleté 2 km, tříleté 3 km atd. Že větší vzdálenosti nejsou dobré pro klouby. Ale asi záleží, jak je fyzicky vybavené a zvyklé chodit.

Obecně se dá říct, že by dítě mělo zvládnout: 3 až 4 roky: rozlišit a pojmenovat červenou, žlutou, modrou a zelenou barvu, 4 až 5 let: na řadu přichází černá a bílá barva, 5 až 6 let: pokračuje oranžová, hnědá, šedá, fialová, růžová barva a k tomu ostatní odstíny.

4 roky: Slovní zásoba má obsahovat 2 000 až 2 500 slov. Dítě už užívá větné celky, umí recitovat básničky. Dítě by mělo správně užívat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň.

Kolik měří dítě ve 4 letech

Váha a výška dítěte podle věku

chlapci dívky
věk váha výška
3 roky 15,2 kg 96 cm
4 roky 17,2 kg 104 cm
5 let 19,3 kg 112 cm

Rozhodně byste měli informovat vašeho pediatra, pokud u dítěte pozorujete některou z následujících věcí:

  • dítě nereaguje na zvuky,
  • dítě se chová, jako kdyby nevidělo předměty v jeho těsné blízkosti, popř.
  • dítě se nezajímá o to, co se děje kolem něj,
  • dítě neudrží hlavu vzpřímeně ani ve věku 3 – 4 měsíců,

Váha a výška dítěte podle věku

chlapci dívky
věk váha váha
2 roky 13,1 kg 12,4 kg
3 roky 15,2 kg 15,0 kg
4 roky 17,2 kg 16,9 kg


Váha a výška dítěte podle věku

chlapci dívky
věk váha výška
2 roky 13,1 kg 87 cm
3 roky 15,2 kg 96 cm
4 roky 17,2 kg 104 cm

V kolika letech by mělo dítě chodit : Některá miminka udělají své první krůčky už v devíti měsících, zatímco jiní spokojeně lezou ještě kolem 18 měsíců věku. V průměru začne většina miminek chodit mezi 13 a 15 měsíci. Odbornice na vývoj dětí, Eileen Hayes, vysvětluje, co můžete čekat, když se vaše miminko promění v batole!

Kdy by mělo dítě začít lézt : Než se nadějete, poleze. Většina dětí se naučí lézt ve věku 6 až 11 měsíců. Ve věku 8 měsíců se začne plazit přibližně 50 % všech dětí. Na druhou stranu, i když vás to možná překvapí, některé děti lezení úplně přeskočí.

Kdy má dítě umět r

Kolem 3-4 roku děti začínají tvořit L, které je předstupněm R a Ř. Ty přicházejí mezi posledními kolem 5-6 roku, stejně jako správná výslovnost sykavek – Č,Š,Ž a C,S,Z. Mezi 5-6 rokem by děti měly vyslovovat už správně.

Jestli dítě po třetích narozeninách stále ještě nemluví, potom se jedná o opožděný vývoj řeči. V takovém případě je už potřeba hledat příčiny opožděného vývoje, tedy nejlépe vyhledat odborníka, který dítě vyšetří. Odborníky na řeč jsou: foniatr, neurolog, klinický psycholog, klinický logoped.Čtyřleté dítě už používá dva a půl tisíce slov a mělo by správně vyslovovat jednotlivé hlásky, užívat měkčené hlásky Ď, Ť, Ň, K, G, sykavky a L. Nejvíce zabrat však dávají hlásky R a Ř, na vypilování ale mají ještě dva roky.

Jak se pozna lehká Mentalni retardace : většina lehké mozkové retardace se diagnostikuje až ve věku školní docházky, kdy má dítě nejvýraznější problémy: omezenost logického, abstraktního a mechanického myšlení, je lehce opožděna jemná a hrubá motorika, slabší paměť atd.