Antwort Kolik je druhů epilepsie? Weitere Antworten – Jaké jsou druhy epilepsie

Kolik je druhů epilepsie?
Novější klasifikace ILAE (International League Against Epilepsy) od roku 2017 dělí epileptické záchvaty na fokální, generalizované a záchvaty s neznámým začátkem. V každé skupině se dále rozlišují záchvaty motorické nebo bez motorických projevů.U dospělých s epilepsií je riziko úmrtí až třikrát vyšší než u běžné populace. Studie naznačují, že průměrná délka života může být kratší až o 10 let, pokud je příčina epilepsie známa.Na jeho začátku nemocný často vykřikne, pokouše si jazyk, upadne. Je ztuhlý, nedýchá, zmodrá. Postupně se objevuje chrčivé dýchání, slinění a rytmické symetrické záškuby všemi končetinami. Na konci záchvatu se často pomočí a zůstává určitou dobu ochablý a v bezvědomí (resp.

Co je epilepsie a co jí spouští : Pro každého epileptika může být takovým spouštěčem něco jiného. Potíže může mimo jiné způsobit vynechání medikace, horečka, nepravidelná strava, hladovění, spánek, stres, alkohol, menstruační cyklus či reflexní reakce (blikající světlo, určitá hudba, náhlý hluk).

Co je sekundární epilepsie

Sekundární (symptomatická) epilepsie se vyznačuje chyběním genetické dispozice a jsou prokázány tzv. epileptogenní faktory. Např. se jedná o stavy po cévní mozkové příhodě (CMP), jizvení po traumatu, nádory, záněty, vývojové vady mozku.

Co se nesmi při epilepsií : Pacientům zásadně nebráníme v pohybech (křečích ani v automatickém jednání), nerozevíráme ústa ani nevkládáme nic mezi zuby. Pokud po skončení záchvatu trvá bezvědomí, jsou vidět dechové obtíže, zakloníme pacientovi hlavu, předsuneme dolní čelist, vyčistíme ústa.

Nejvíce rizikové jsou absence a myoklonické záchvaty. U idiopatických generalizovaných a ložiskových epilepsií zhoršuje absence a myoklonie karbamazepin, vigabatrin, tiagabin, gabapentin a fenytoin. Juvenilní myoklonickou epilepsii zhoršuje karbamazepin, fenytoin a zcela výjimečně lamotrigin.

Vedle úrazů jsou rizikovými faktory pro rozvoj epilepsie obecně také jakékoli jiné druhy poškození mozku (včetně cévních onemocnění mozku, nádorů, zánětů apod.), dále časté užívání alkoholu, drog a nedostatek spánku. Epilepsie není jenom jedna nemoc, existuje jich přes 40 různých typů.

Co je to parciální epilepsie

Parciální simplexní záchvaty s psychickými symptomy, kdy jsou postiženy vyšší cerebrální funkce. Můžeme vidět záchvaty poruchy řeči (parciální dysfázie, palilalie), dysmnestické záchvaty, kdy jsou poruchy časové orientace, snové stavy, dejá vu ( pocity již viděného a prožitého) nebo naopak jamais vu.Idiopatické generalizované epilepsie (IGE) představují téměř 1/3 všech epilepsií. Jedná se o geneticky podmíněná onemocnění, u některých epileptických syndromů již byl rozpoznán určitý kauzální molekulárně-genetický defekt. Charakteristická je vazba jednotlivých epileptických syndromů na určitý věk.Co je to epilepsie a čím je vyvolán epileptický záchvat Při epileptickém záchvatu seskupení nervových buněk vytváří nadměrné elektrické impulzy, které se nekontrolovaně šíří a ochromují normální činnost mozku. Postiženy mohou být smysly, hybnost, chování nebo vědomí.

Pokud je pacient po záchvatu zmatený či agresivní, uklidňujeme ho slovně, ale ne fyzicky. Pokud se jednalo o léčeného pacienta, který měl jeden obvyklý záchvat, z kterého se probral, komunikuje a je orientovaný a neporanil si hlavu či páteř, není potřeba volat záchranku ani pacienta transportovat do nemocnice.

Co nedělat při epilepsii : Epileptik nesmí vykonávat žádnou činnost, při které by při vzniku záchvatu mohl ohrozit sebe nebo své okolí. To znamená zákaz řízení motorových vozidel, zákaz práce na rizikových pracovištích, zákaz provozování rizikových sportů včetně plavání.

Co zhoršuje epilepsii : Nejvíce rizikové jsou absence a myoklonické záchvaty. U idiopatických generalizovaných a ložiskových epilepsií zhoršuje absence a myoklonie karbamazepin, vigabatrin, tiagabin, gabapentin a fenytoin. Juvenilní myoklonickou epilepsii zhoršuje karbamazepin, fenytoin a zcela výjimečně lamotrigin.

Co se děje v mozku při epilepsií

Co je to epilepsie a čím je vyvolán epileptický záchvat Při epileptickém záchvatu seskupení nervových buněk vytváří nadměrné elektrické impulzy, které se nekontrolovaně šíří a ochromují normální činnost mozku. Postiženy mohou být smysly, hybnost, chování nebo vědomí.

„Jedinou možností, jak lze v současnosti zbavit epilepsie nemocné, u kterých nezabírají léky, je chirurgický zásah do oblasti mozkové kůry, z níž jsou spouštěny epileptické záchvaty. V České republice podstoupí takový zákrok asi 100 pacientů ročně.Epileptik nesmí vykonávat žádnou činnost, při které by při vzniku záchvatu mohl ohrozit sebe nebo své okolí. To znamená zákaz řízení motorových vozidel, zákaz práce na rizikových pracovištích, zákaz provozování rizikových sportů včetně plavání.